ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 36 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
งานบรรณาธิการ = Role of editor / เถกิง พันธุ์เถกิงอมร.

by เถกิง พันธุ์เถกิงอมร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: นครศรีธรรมราช : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2533Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4778.ถ75 2533 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4778.ถ75 2533 (1).

ห้องสมุด:
การบรรณาธิกรณ์: หนังสือพิมพ์และนิตยสาร.

by ชวรัตน์ เชิดชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4778 .ช5 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4778 .ช5 (4), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4778 .ช5 (1).

ห้องสมุด:
การผลิตหนังสือพิมพ์ = Newspaper production / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2530Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4734 .ส7 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4734 .ส7 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงานและแนวทางการคัดเลือกเนื้อหาเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร : กรณีศึกษานิตยสาร เที่ยวรอบโลก / นันทนารถ กริยาลีลากุล.

by นันทนารถ กริยาลีลากุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4778 .น633 2556 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารวิคลี่ออนไลน์ / วรรณกร สอนสกุล.

by วรรณกร สอนสกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์ิและสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4778 .ว44 2550 (2).

ห้องสมุด:
การคัดเลือกเนื้อหาข่าวสารเพื่อนำเสนอในนิตยสาร Front / ชลลดา สุตัณฑวิบูลย์.

by ชลลดา สุตัณฑวิบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4778 .ช443 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการจัดทำต้นฉบับนิตยสาร Slimming ฉบับภาษาไทย / บรรณพร ธรรมนิยา.

by บรรณพร ธรรมนิยา, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2554] [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4778 .บ443 2554 (1).

ห้องสมุด:
หลักการคัดเลือกบทความจากนิตยสารต้นฉบับต่างประเทศเพื่อตีพิมพ์ลงในฉบับภาษาไทย : กรณีศึกษานิตยสารเอสไควร์ (Esquire) / ปกรณ์ ลีวสุธร.

by ปกรณ์ ลีวสุธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2554] [2011]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4778 .ป243 2554 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการทำงานของกองบรรณาธิการนิตยสาร Anywhere / วาสิฏฐี ศรีติรัตน์.

by วาสิฏฐี ศรีติรัตน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN5449.ท94อ73 ว656 2555 (1).

ห้องสมุด:
หลักการทำหนังสือพิมพ์เบื้องต้น / โดย มาลี บุญศิริพันธ์.

by มาลี บุญศิริพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2534Availability: Available for loan (1)Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN5449.ท9 ม64 2534 (1).

ห้องสมุด:
จริยธรรมของหนังสือพิมพ์.

by สุภา ศิริมานนท์, 2457-2529.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, อักษรสาส์น, 2530Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4756 .ส73 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4756 .ส73 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4756 .ส73 (2).

ห้องสมุด:
การบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์และนิตยสาร = [Newspaper and magazine editing] / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ.

by สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ (วิชาเอกวารสารศาสตร์) คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2544Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4778 .ส7365 (4), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4778 .ส7365 (1).

ห้องสมุด:
การข่าวและการบรรณาธิกรณ์ (News reporting and editing).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4781 .ส7 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: PN4781 .ส7 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การรวบรวมข่าวและการบรรณาธิกรณ์ข่าวของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สติวเด้นท์ วีคลี่ / จักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์.

by จักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4778 .จ64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544