Your search returned 417 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1 thotsawat hǣng kanpatirū kānmư̄ang : phonngān panhā læ ʻuppasak / 1 ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค / โดย ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

Natchāphat ʻUntrongčhit, Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร, 2519- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553 [2010]Other title: Nưng thotsawat hǣng kanpatirū kānmư̄ang : phonngān panhā læ ʻuppasak Other title: หนึ่งทศวรรษแห่งการปฏิรูปการเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค.Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: JQ1745 .ณ62 2553] (2).

Open Library:
10 khon khōn Thaksin / 10 ฅน โค่นทักษิณ / เทิดธรรม ทรงไทย.

Thœ̄ttham Songthai. by เทิดธรรม ทรงไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rūamdūai Chūaikan, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2547 [2004]Other title: Sip khon khōn Thaksin Other title: สิบคนโค่นทักษิณ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: HIST DS 2004 639228] (1).

Open Library:
100 เรื่องน่ารู้ในไทย / พิมพ์ชนัน สิริกุล เรื่อง ; อโณทัย องกิตติกุล ภาพ.

by พิมพ์ชนัน สิริกุล | อโณทัย องกิตติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2556 [2013]Other title: ร้อยเรื่องน่ารู้ในไทย.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
2 pī yuk Khō̜Sō̜Chō̜. mī phonngān ʻarai bāng? / 2 ปี ยุค คสช. มีผลงานอะไรบ้าง? / เนื้อหา ยิ่งชีพ อัชฌานนท์, รสสุคนธ์ หงษ์ทอง ; ภาพการ์ตูน กัญญาณี หงษ์ปาน.

Yingchīp ʻAtchānon Rotsukhon Hongthong. Kanyānī Hongpān. Khrōngkān ʻInthœ̄net phư̄a Kotmāi Prachāchon. by ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ | รสสุคนธ์ หงษ์ทอง | กัญญาณี หงษ์ปาน | โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān ʻInthœ̄net phư̄a Kotmāi Prachāchon, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน, [2559] [2016]Other title: Sō̜ng pī yuk Khō̜Sō̜Chō̜. mī phonngān ʻarai bāng? Other title: สองปี ยุคคสช. มีผลงานอะไรบ้าง?.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1745.ก55ผ4 ย62 2559] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55ผ4 ย62 2559] (2). Checked out (1).

Open Library:
20 Khamtō̜p kap kānmī sūanrūam thāngkān mư̄ang / 20 คำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง / เรียบเรียงโดย อารีย์วรรณ พูลทรัพย์.

ʻĀrīwan Phūnsapphaya. by อารีย์วรรณ พูลทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551 [2008]Other title: Yīsip khamtō̜p kap kānmī sūanrūam thāngkān mư̄ang Other title: ยี่สิบคำตอบกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2008 680136] (1).

Open Library:
72 pī prachāthipatai Thai / 72 ปี ประชาธิปไตยไทย / สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ; บรรณาธิการ วิภาดา เอี่ยมคง.

Wipada ʻĪamkhong. Sathāban Phra Pokklao. Mahāwitthayālai Narēsūan. by วิภาดา เอี่ยมคง | สถาบันพระปกเกล้า | มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547 [2004]Other title: Čhetsipsō̜ng pī prachāthipatai Thai Other title: เจ็ดสิบสองปี ประชาธิปไตยไทย.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2004 636073] (1).

Open Library:
72 pī Rangsan Thanaphō̜nphan / 72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ / กองบรรณาธิการ สิทธิกร นิพภยะ, อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Rangsun Thanapornpun, Sittikorn Nippaya. Itsakul Unahakate. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | สิทธิกร นิพภยะ | อิสร์กุล อุณหเกตุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Čhetsipsō̜ng pī Rangsan Thanaphō̜nphan Other title: เจ็ดสิบสองปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HC445 .ร56 2562] (2).

Open Library:
Becoming red / kamnœ̄t læ phatthanākān sư̄a dǣng nai Chīang Mai / Becoming red / กำเนิดและพัฒนาการเสื้อแดงในเชียงใหม่ / ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี บรรณาธิการ.

Pinkǣo Lư̄angʻarāmsī, 1965- Chiang Mai University. Faculty of Social Sciences. Sūn Wičhai læ Bō̜rikān Wichākān. by ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2508- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sūn Wičhai læ Bō̜rikān Wichākān Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2556 [2013] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745 .บ626 2556] (1).

Open Library:
October / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการ.

by ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2546-2553Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ750.ก58 อ52] (5), Nongyao Chaiseri Library [Call number: JQ750.ก58 อ52] (5), Pridi Banomyong Library [Call number: JQ750.ก58 อ52] (13), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2007 414095 V. 6] (15), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: JQ750.ก58 อ52] (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ750.ก58 อ52] (17). Checked out (1).

Open Library:
Political diary ratthabān Hō̜i thưng ratthabān Pū : 37 pī-- diʻārī kānmư̄ang / Political diary รัฐบาลหอยถึงรัฐบาลปู : 37 ปี-- ไดอารี่การเมือง / สมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์.

Somlak Songsamphan. by สมลักษณ์ ส่งสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phōt Buk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2558 [2015]Other title: Ratthabān Hō̜i thưng ratthabān Pū : 37 pī-- diʻārī kānmư̄ang Other title: รัฐบาลหอยถึงรัฐบาลปู : 37 ปี-- ไดอารี่การเมือง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2015 648308] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.5 .ส44 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 648308] (2). Checked out (1).

Open Library:
Portrait Thanatorn / Portrait ธนาธร / บทสัมภาษณ์โดย วรพจน์ พันธุ์พงศ์.

Wō̜raphot Phanphong, by วรพจน์ พันธุ์พงศ์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : Bānglamphū, 2561 [2018] Publisher: นครราชสีมา : บางลำพู, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (4).

Open Library:
The power of change : Kamnan Suthep Thư̄aksuban / The power of change : กำนันสุเทพ เทือกสุบรรณ / เรื่อง สุเทพ เทือกสุบรรณ ; เรียบเรียง อัญชลี ไพรีรัก, ภัทรชัย ภัทรพล, ศรศมน บัวจำปา.

Suthēp Thư̄aksuban, ʻAnchalī Phairīrak. Phattharachai Phattharaphon. Sō̜nsamon Būačhampā. by สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492- | ภัทรชัย ภัทรพล | ศรศมน บัวจำปา | อัญชะลี ไพรีรัก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lip Phaplitching Čhamkat, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลิปส์ พับลิชชิ่ง จำกัด, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 630700] (5).

Open Library:
The power of change : Kamnan Suthep Thư̄aksuban / The power of change : กำนันสุเทพ เทือกสุบรรณ / เรื่อง สุเทพ เทือกสุบรรณ ; เรียบเรียง อัญชะลี ไพรีรัก, ภัทรชัย ภัทรพล, ศรศมน บัวจำปา.

Suthēp Thư̄aksuban, ʻAnchalī Phairīrak. Phattharachai Phattharaphon. Sō̜nsamon Būačhampā. by สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492- | ภัทรชัย ภัทรพล | ศรศมน บัวจำปา | อัญชะลี ไพรีรัก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lip Phaplitching Čhamkat, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลิปส์ พับลิชชิ่ง จำกัด, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2014 631475] (2).

Open Library:
The power of change : Kamnan Suthep Thư̄aksuban / The power of change : กำนันสุเทพ เทือกสุบรรณ / เรื่อง สุเทพ เทือกสุบรรณ ; เรียบเรียง อัญชะลี ไพรีรัก, ภัทรชัย ภัทรพล, ศรศมน บัวจำปา.

Suthēp Thư̄aksuban, ʻAnchalī Phairīrak. Phattharachai Phattharaphon. Sō̜nsamon Būačhampā. by สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492- | อัญชะลี ไพรีรัก | ภัทรชัย ภัทรพล | ศรศมน บัวจำปา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Lip Phaplitching Čhamkat, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลิปส์ พับลิชชิ่ง จำกัด, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 646007] (1).

Open Library:
Siam araya manifesto = Sayām ʻāraya mǣnnifēttō : thalǣngkān sayām ʻāraya / Siam araya manifesto = สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Krīngsak Čharœ̄nwongsak. by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Saksēt Mīdīa Čhamkat, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย จำกัด, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: JA71 .ก746 2555ก] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JA 2012 641511] (1).

Open Library:
True Thailand : Prathēt Thai tō̜ng pen yāng rai / True Thailand : ประเทศไทยต้องเป็นอย่างไร / สุวิทย์ เมษินทรีย์ บรรณาธิการ.

Suwit Mēsintrī. by สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thrū Yūniwœ̄sǣn Khō̜nwœ̄čhēn Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 646734] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS563.5 .ท635 2557] (1).

Open Library:
Kabot mư̄ang Sayām / กบฏเมืองสยาม / เพลิง ภูผา เรียบเรียง

Suriyā Bunyasirichai. by สุริยา บุณยศิริชัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Pailin, [2540] [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2540] [1997]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS582 .ส74 2540] (1).

Open Library:
Kabot Yang Tœ̄k 89 = Young Turks 89 / กบฏยังเติร์ก 89 = Young Turks 89 / บุญชัย ใจเย็น.

Bunchai Čhaiyen. by บุญชัย ใจเย็น.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Prāt, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, [2557] [2014]Other title: Young Turks 89.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MIL UA 2014 638070] (2).

Open Library:
กบฏสะท้านแผ่นดิน / เพลิง ภูผา.

by สุริยา บุณยศิริชัย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2014 630855] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 630855] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)