ผลการค้นหาของคุณมี 72 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
America in world affairs. โดย Lerche, Charles O. การพิมพ์: New York, McGraw-Hill 1963 . 114 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
The background to current affairs. โดย Crowley, Desmond W. การพิมพ์: London, Macmillan, 1963 . 387 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [D843 .C69 1963] (1),

ห้องสมุด:
Cultural forces in world politics / โดย Mazruri, Ali Al'Amin. การพิมพ์: London : James Currey, 1990 . 262 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [D849 .M37] (1),

ห้องสมุด:
Ethnic politics / โดย Esman, Milton Jacob, | Esman, Milton J., การพิมพ์: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1994 . 277 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [D842 .E83] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455