ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 58 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ส.ส. ไทย 2526.

by เพี้ยน อันชูฤทธิ์, 2484-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2527Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .พ8 (1).

ห้องสมุด:
การเมืองในสภาผู้แทนราษฎร / กนก วงษ์ตระหง่าน.

by กนก วงษ์ตระหง่าน, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .ก3 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1747 .ก3 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747 .ก3 (2).

ห้องสมุด:
หลักประชาธิปไตยโดยทางผู้แทนกับระบบพรรคการเมืองไทย / โดย ฐิติพร ขำน้ำคู้.

by ฐิติพร ขำน้ำคู้, 2510-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1749.ก795 ฐ66 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
ผู้แทนเมืองไทย / จัดทำโดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.

by สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548Availability: Available for loan (18)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .ผ68 (7), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1747 .ผ68 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747 .ผ68 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747 .ผ68 (3).

ห้องสมุด:
สาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรใน 10 ปีข้างหน้า = [Essential requirements and directions for the improvement of the House of Representatives in the next decade] : รายงานการวิจัย / โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.8 .ว47 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1747.8 .ว47 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1747.8 .ว47 (1).

ห้องสมุด:
สมุดพก ส.ส. '51-'53. เล่มที่ 1, พฤติกรรมในสภาฯ / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว บรรณาธิการ.

by อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1747.8 .ส473 2554 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747.8 .ส473 2554 ล. 1 (1).

ห้องสมุด:
Rabop khatsan phūthǣn khō̜ng sangkhom Thai : rāingān wičhai / ระบบคัดสรรผู้แทนของสังคมไทย : รายงานวิจัย / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Thīraphat Sērīrangsan, Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao. by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-, 2498- | สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Saphā phatnā Kānmư̄ang Sathāban Phrapokklao, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 635666 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก5 ธ65 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PLSC JQ 2014 635666 (1).

ห้องสมุด:
6 ปี ในวุฒิสภา "จารึกไว้ในความทรงจำ" / จัดทำโดย คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกในโอกาสที่สมาชิกวุฒิสภาครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี (พ.ศ. 2543-2549) ; วัลลภ ตังคณานุรักษ์ บรรณาธิการ.

by วัลลภ ตังคณานุรักษ์, 2498- | คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกในโอกาสที่สมาชิกวุฒิสภาครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี (พ.ศ. 2543-2549).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2549Other title: หกปีในวุฒิสภา "จารึกไว้ในความทรงจำ".Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747.7 .ก114 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1747.7 .ก114 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747.7 .ก114 (1).

ห้องสมุด:
ปฏิญญาลิม่า ในประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 8 ; และ, แนวทางในการเพิ่มพูนสมรรถนะของสภาผู้แทนราษฎรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะทำงานของคณะกรรมาธิการ, ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การให้บริการข้อมูลทางวิชาการและสวัสดิการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : สรุปรายงานการวิจัย / โดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ 2541Other title: แนวทางในการเพิ่มพูนสมรรถนะของสภาผู้แทนราษฎรไทย.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: 115/2552 (1).

ห้องสมุด:
Samut phok Sō̜.Wō̜.'54-'55 / สมุดพก ส.ว. '54-'55 / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ธีรพัฒน์ นาคนคร, กัมปนาท นกชัยภูมิ บรรณาธิการ.

ʻAtthasit Phānkǣo. Teeraphat Nāknakhō̜n. Kampanāt Nokchaiyaphūm. Khrư̄akhāi Khō̜mūn Kānmư̄ang Thai. by อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | ธีรพัฒน์ นาคนคร | กัมปนาท นกชัยภูมิ | เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrư̄akhāi Khō̜mūn Kānmư̄ang Thai, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย, 2555 [2012]Other title: Samut phok Sō̜.Wō̜.'54-'55 (1Singhākhom thưng 19 Mithunāyon 2555) : phrưttikam nai saphā wōt phư̄a khrai TPD rating Sō̜. Wō̜. Other title: สมุดพก ส.ว. '54-'55 (1 สิงหาคม 2554 ถึง 19 มิถุนายน 2555) : พฤติกรรมในสภา โหวตเพื่อใคร TPD rating ส.ว..Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747.8 .ส4725 2555 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
สมุดพก ส.ว. 2555-2556 / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว, ธีรพัฒน์ นาคนคร, ธนิก วิไลลักษณ์ บรรณาธิการ.

by อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | ธีรพัฒน์ นาคนคร | ธนิก วิไลลักษณ์ | เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย, 2556 [2013]Other title: สมุดพก ส.ว. '55-'56 (6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556) การประชุมในสภา โหวตเพื่อใคร.Availability: Available for loan (2)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1747.8 .ส473 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747.8 .ส473 2556 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เปิดโลกความคิด มองวุฒิสภาไทย / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

by เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซสมีเดีย จำกัด, 2539Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .ก74 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1747 .ก74 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747 .ก74 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
วุฒิสภาไทย / จัดทำโดย ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2540Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1747 .ว73 (1).

ห้องสมุด:
สมุดพก ส.ส. '51-'53. เล่มที่ 2, โหวตเพื่อใคร / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว บรรณาธิการ.

by อรรถสิทธิ์ พานแก้ว | เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย, 2554 [2011]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1747.8 .ส473 2554 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1747.8 .ส473 2554 ล. 2 (1).

ห้องสมุด:
Khō̜sangkēt læ nǣokhit čhāk kānpatibat nāthī khō̜ng nāi Phō̜ng Chawānan ratthamontrī chūai wākān Krasūang Khamanākhom 30 Mithunāyon Phō̜.Sō̜ 2556 - 22 Phrưtsaphākhom Phō̜.Sō̜ 2557 / ข้อสังเกตและแนวคิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 / พ้อง ชีวานันท์.

Phō̜ng Chawānan. by พ้อง ชีวานันท์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2557] [2014] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2557] [2014]Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2014 643727 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE273.55.ก2 พ52 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HE273.55.ก2 พ52 2557 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544