ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 28 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การฉ้อราษฎร์บังหลวง : วิเคราะห์จากการพัฒนาประเทศ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2411-2453.

by กาญจนี ละอองศรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: JQ1745.ก55 ฉ53 (1).

ห้องสมุด:
Kānprachum prưksā rātchakān phǣndin nai Ratchakān thī 5. การประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5.

Thailand. Samnak Rātchalēkhāthikān. by สำนักราชเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Samnak Rātchalēkhāthikān, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักราชเลขาธิการ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.5 .ก633 2559 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2016 694005 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, เกื้อกูลการพิมพ์, 2509Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: 349.593 .ก27 (1), Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1966 335082 (1). :

ห้องสมุด:
การพัฒนาการเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 (Political development in the reign of King Rama V.) โดย ร.ต.ต. สาโรจ ธรรมชาติ.

by สาโรช ธรรมชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แผนกวิชาการปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก5 ส6 2411-53 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์ เรื่องการเมืองและการปกครองในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พ.ศ. 2411-2453 / นันทนา กบิลกาญจน์.

by นันทนา กปิลกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 น63 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก1 น63 (1).

ห้องสมุด:
Kānsưksā prīapthīap botbāt khō̜ng Phračhao Pētœ Mahārāt (Khō̜. Sō̜. 1672-1725) kap Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklāo Čhaoyūhao (Khō̜. Sō̜. 1853-1910) thī mī tō̜ kānpatirūp thāng kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng læ sangkhom khō̜ng čhakkawat Ratsīa læ Sayām = A comparative study of the role of peter the great (1672-1725 A.D.) and King Rama V (1853-1910 A.D.) on the political and social reforms in Russian empire and Siam / การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช (ค.ศ. 1672-1725) กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ค.ศ. 1853-1910) ที่มีต่อการปฏิรูปทางการเมืองการปกครองและสังคมของจักรวรรดิรัสเซียและสยาม = A comparative study of the role of peter the great (1672-1725 A.D.) and King Rama V (1853-1910 A.D.) on the political and social reforms in Russian empire and Siam / โดย กนกพรรณพร ครองภูมินทร์.

Kanokphanaphorn Krongbhumin, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by กนกพรรณพร ครองภูมินทร์, 2536- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publication: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: A comparative study of the role of peter the great (1672-1725 A.D.) and King Rama V (1853-1910 A.D.) on the political and social reforms in Russian empire and Siam.Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kān sadet trūatrātchakān hūamư̄ang khō̜ng Somdet Phračhao Bō̜romwongthœ̄ Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp / การเสด็จตรวจราชการหัวเมือง ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ / คณะทำงาน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

ʻAnsit Samphantharat. Sathāban Damrong Rāchā Nu Phāp. by อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ | สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Damrong Rāchānuphāp Samnakngān Palat Krasūang Mahātthai, [2555] [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ด6 ก645 2555 (1).

ห้องสมุด:
งานปฏิรูปในรัชกาลที่ 5.

by สงวน เล็กสกุล, 2452-2505.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2498Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745.ก5 2411-53 ส2 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: JQ1745.ก5 2411-53 ส2 (1).

ห้องสมุด:
จดหมายเหตุระยะทาง : เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสด็จตรวจราชการ หัวเมืองในร.ศ. 117-119 / สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ข่าวทหารอากาศ, 2515Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS582.5 .ด6 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103. และ, พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน. "ประชาชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม" / โดย กิตติวุฑโฒ ภิกขุ. อาหารเป็นพิษ-ความอ้วน / โดย คัมภีร์ มัลลิกะมาส. การตายโดยปัจจุบันกับโรคหัวใจ / โดย ทรวง อินทุลักษณ์.

by จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 | กิตติวุฑฺโฒ ภิกขุ, 2479-2548 | คัมภีร์ มัลลิกะมาส | ทรวง อินทุลักษณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์นิยมกิจ, 2516Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1973 508689 (1). :

ห้องสมุด:
เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103. และ, พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน.

by จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ห้า.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2526Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .จ755 (1).

ห้องสมุด:
บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (The role of the supreme council of state in the reign of King Prachadhipok B.E. 2468-2475)

by ชาญชัย รัตนวิบูลย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2519Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก1 ช6 (2).

ห้องสมุด:
เบื้องหลังราชบัลลังก์รัชกาลที่ 5 : ทรงขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติท่ามกลางสารพัดปัญหาวิกฤตแห่งบ้านเมือง / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.จ7 ก782 (2).

ห้องสมุด:
แผนพัฒนาการเมืองฉบับแรกของไทย : คำกราบบังคมทูลของเจ้านายและข้าราชการให้เปลี่ยนแปลงการปกครอง ร.ศ. 103.

by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2513Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ช58 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก1 ช58 (1).

ห้องสมุด:
Phǣn phatthanā kānmư̄ang chabap rǣk khō̜ng Thai : kham krāp bangkhom thūn khwāmhen čhatkān plīanplǣng rātchakān phǣndin Rō̜.Sō̜. 103 / แผนพัฒนาการเมืองฉบับแรกของไทย : คำกราบบังคมทูล ความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ.103 / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

Chaianant Samutwanit, by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phūčhatkān, 2538 [1995] Publication: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2538 [1995]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก1 ช58 2538 (1).

ห้องสมุด:
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการวางรากฐานประชาธิปไตย / วุฒิชัย มูลศิลป์.

by วุฒิชัย มูลศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท 2020 เวิลด์ มีเดีย จำกัด, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.จ7 ว715 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.จ7 ว715 (2).

ห้องสมุด:
พระประวัติและพระกรณียกิจ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง สรรพสิทธิประสงค์.

by เจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่ 6 "ค่ายสรรพสิทธิประสงค์".

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จงเจริญการพิมพ์, 2523Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1980 35568 (1). :

ห้องสมุด:
พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / ผู้จัดทำ ที่ปรึกษาและคณะทำงานบริหารและจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของกระทรวงมหาดไทย ; กองบรรณาธิการ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ].

by ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, 2474-2560 | สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2551 [2008]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG2163 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG2163 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG2163 (1). :

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544