Your search returned 15 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
64 pī Dō̜kmai nai mūaiphom ʻŌ̜ngsān Sūčhī : kāntō̜sū nai songkhrām thī rai khwāmklīatchang. 64 ปี ดอกไม้ในมวยผม อองซาน ซูจี : การต่อสู้ในสงครามที่ไร้ความเกลียดชัง.

Bō̜risat Thīwī Būraphā. by บริษัททีวีบูรพา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thīwī Būraphā, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2552 [2009]Other title: Hoksip sī pī dō̜kmai nai mūaiphom ʻŌ̜ngsān Sūčhī : kāntō̜sū nai songkhrām thī rai khwāmklīatchang Other title: ʻŌ̜ngsān Sūčhī Other title: หกสิบสี่ปีดอกไม้ในมวยผม อองซาน ซูจี : การต่อสู้ในสงครามที่ไร้ความเกลียดชัง | อองซาน ซูจี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 2009 644379] (1).

Open Library:
Kō̜n Phamā khao ʻĀsīan / ก่อนพม่าเข้าอาเซียน / เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.

Kīatchai Phongphānit. by เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2540?] [1997?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2540?] [1997?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1997 645106] (1).

Open Library:
Khāosān Mō̜n = Mon news . Pī thī 3, chabap thī 22 dư̄an Kanyāyon-Thanwākhom 2540. ข่าวสารมอญ = Mon news. ปีที่ 3, ฉบับที่ 22 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2540.

Samnak Khāosān Mō̜n. by สำนักข่าวสารมอญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Khāosān Mō̜n, [2541] [1998] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวสารมอญ, [2540] [1997]Other title: Mon news..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1997 644060] (1).

Open Library:
Khwāmmankhong Mīanmār nai raya plīanphān = Myanmar's security during the transition period / ความมั่นคงเมียนมาในระยะเปลี่ยนผ่าน = Myanmar's security during the transition period / ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Thitiwut Bunyawongwirat. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2560 [2017]Other title: Myanmar's security during the transition period.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2017 680520] (2).

Open Library:
Chīwit phitsadān ʻǬng Sān Sū Čhī / ชีวิตพิสดาร ออง ซาน ซู จี / วิลาศ มณีวัต.

Wilāt Manīwat, by วิลาศ มณีวัต, 2467-2546.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Dǭkyā, 2541 [1998] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541 [1998]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1998 644937] (1).

Open Library:
Thahān kap sangkhomniyom nai Phamā = Military and socialism in Burma : rāingān wičhai / ทหารกับสังคมนิยมในพม่า = Military and socialism in Burma : รายงานวิจัย / ของ นรนิติ เศรษฐบุตร.

Nō̜raniti Sētthabut, by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2529 [1986] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529 [1986]Other title: Thahān kap sangkhomniyom Phamā Other title: Military and socialism in Burma | ทหารกับสังคมนิยมพม่า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: UA853.พ4 น5 2529] (2).

Open Library:
Phamā rop ʻAngkrit kō̜n sin phǣndin læ rātchabanlang Phamā / พม่ารบอังกฤษ ก่อนสิ้นแผ่นดินและราชบัลลังก์พม่า / สถาปัตย์ สหเทวกาล.

Sathāpat Sahathēwakān. by สถาปัตย์ สหเทวกาล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Čhaophrayā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS528.5 .ส36 2558] (2).

Open Library:
Manōthat thāng kānmư̄ang khō̜ng ratthahān Phamā = Political concepts of Myanmar Military Regime / มโนทัศน์ทางการเมืองของรัฐทหารพม่า = Political concepts of Myanmar Military Regime / วิรัช นิยมธรรม เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Wirat Niyomtham. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by วิรัช นิยมธรรม | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2555 [2012]Other title: Political concepts of Myanmar Military Regime.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2012 657779] (2). Checked out (1).

Open Library:
Mingkalabā mīanmā / มิงกะละบา เมียนมาร์ / เรื่อง จิระรัสมิ์ มนตรีมนัส (ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์)

Pairat Sūngkitčhabūn, by ไพรัตน์ สูงกิจบูลย์, 2500-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp...: ʻAthittā phapblikhēchan, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : อทิตตา พับลิเคชั่น, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS527.7 .พ94 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS527.7 .พ94 2557] (2).

Open Library:
Rabop bō̜rihān rātchakān khō̜ng Sāthāranarat hǣng Sahaphāp Mīanmā / ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / นักวิจัย กิ่งดาว อินกอง, มนฑกานต์ วรนิติกุล ; บรรณาธิการ ประยูร อัครบวร.

Kingdāo ʻInkō̜ng. Monthakān Wō̜ranitikun. Prayūn ʻAkkharabō̜wō̜n. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an. by กิ่งดาว อินกอง | มนฑกานต์ วรนิติกุล | ประยูร อัครบวร | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khana Kammakān Khārātchakān Phonlarư̄an, [2558] [2015] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2015 660018] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JQ 2015 660018] (2).

Open Library:
Lō̜ng nam Mǣ Khong- thō̜ng khēt watthanatham Mō̜n-Phamā / ล่องน้ำแม่คง-ท่องเขตวัฒนธรรมมอญ-พม่า / สมโชติ อ๋องสกุล.

Somchot Ongsakul, by สมโชติ อ๋องสกุล, 2496-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2551] [2008] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551] [2008]Other title: Khrōngkān phūmiphāk sančhō̜n : banthưk lang thīeo thāng dǣn khō̜ng khrō̜pkhrūa ʻŌ̜ngsakun. Other title: โครงการภูมิภาคสัญจร : บันทึกหลังเที่ยวต่างเเดนของครอบครัวอ๋องสกุล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS527.7 .ส398 2551] (1).

Open Library:
Sathāban kānmư̄ang nai prathēt ʻĀsīan būak sām. Sāthāranarat hǣng Sahaphap Mīanmā (Republic of the Union of Mynmar) / สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Mynmar) / ดุลยภาค ปรีชารัชช.

Dunlayaphāk Preecharat. Mahāwitthayālai Thamsāt. Khana Ratthasāt. Sūnwičhai Direk Chaiynām. by ดุลยภาค ปรีชารัชช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์. ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sūnwičhai Direk Chaiynām, Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thamsāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ751.ก58 ด743 2557] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JQ 2014 639126] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JQ 2014 639126] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ751.ก58 ด743 2557] (2).

Open Library:
Sīang phrīak čhāk khon Mō̜n / เสียงเพรียกจากคนมอญ / บรรณาธิการ ทองไต.

Thō̜ng tai. by ทองไต.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Bō̜risat Thekprōmōchan ʻǣ ʻǢtwœ̄thaising Čhamkat, 2534 [1991] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็คโปรโมชั่น แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด, 2534 [1991]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1991 644991] (1).

Open Library:
Lak niyom Rat Phamā @ phāp tūathǣn Thai : kānwikhro̜ manō that thāngkān mư̄ang samai ratthabān thahān Phamā / หลักนิยมรัฐพม่า @ ภาพตัวแทนไทย : การวิเคราะห์มโนทัศน์ทางการเมืองสมัยรัฐบาลทหารพม่า / วิรัช นิยมธรรม.

Wirat Niyomtham. by วิรัช นิยมธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2558 [20115] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS530.65 .ว63 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2015 662500] (1).

Open Library:
ʻŌ̜ng Sān Sū Čhī wīrasatrī prachāthipatai rāngwan nōbēn sākhā santiphāp / ออง ซาน ซู จี วีรสตรีประชาธิปไตย รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ / คานบอซา วิน, เขียน ; ฐาปะนีย์ กัลยาโณปกรณ์, เรียบเรียง.

Khān Bō̜sā Win. by คานบอซา วิน | ฐาปะนีย์ กัลยาโณปกรณ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bānburī, 2538 [1995] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บานบุรี, 2538 [1995]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1995 644982] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)