Your search returned 877 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
1 nāthī phư̄a chīwit / 1 นาทีเพื่อชีวิต / พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช).

Phra Thammakittiwong (Thō̜ngdī) Mūnnithi Phutthapratchayā. by พระเทพปริยัติโมลี (ทองดี) | มูลนิธิพุทธปรัชญา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Phutthapratchayā, [2555] [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธปรัชญา, [2555] [2012]Other title: Nưng nāthī phư̄a chīwit Other title: หนึ่งนาทีเพื่อชีวิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2012 631629] (1).

Open Library:
nưngrō̜i khom tham Phutthathāt Phikkhu / 100 คมธรรมพุทธทาสภิกขุ / พุทธทาสภิกขุ ; บัญชา เฉลิมชัยกิจ รวบรวม บรรยายธรรม.

Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), Banchā Chalœ̄mchaikit. by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536 | บัญชา เฉลิมชัยกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549 [2006]Other title: Nưng rō̜i khom tham Phutthathāt Phikkhu Other title: หนึ่งร้อยคมธรรมพุทธทาสภิกขุ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4190 .พ3387 2549] (1).

Open Library:
100 pī chāttakān Phra Thammawisutthimongkhon Lūangtā Mahā Būa Yānasampannō. 100 ปี ชาตกาล พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน.

Wat Pā Bān Tāt (Udon Thani) by วัดป่าบ้านตาด (อุดรธานี).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: ʻUdō̜n Thānī : Wat Pā Bān Tāt, 2556 [2013] Publisher: อุดรธานี : วัดป่าบ้านตาด, 2556 [2013]Other title: Nưng rō̜i pī chāttakān Phra Thammawisutthimongkhon Lūangtā Mahā Būa Yānasampannō. Other title: Sū mai thō̜i : 100 pī chāttakān Lūangtā Mahā Būa Yānasampannō. Other title: หนึ่งร้อยปี ชาตกาล พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน. | สู้ไม่ถอย : 100 ปี ชาตกาล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2013 636525] (2).

Open Library:
100 pī Lūangtā Phra Mahā Būa Yānasampannō : phra phūhānklā chūai thanī dūai bāramī metta thētsanā tham / 100 ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน : พระผู้หาญกล้าช่วยธานี ด้วยบารมีเมตตาเทศนาธรรม / [ผลิตต้นฉบับโดย คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน].

Khana Sityānusit Lūangtā Mahā Būa. by คณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Chūanphim 50, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ชวนพิมพ์ 50, 2556 [2013]Other title: Nưngrō̜i pī Lūangtā Phra Mahā Būa Yānasampannō Other title: หนึ่งร้อยปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2013 639602] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2013 639602] (1).

Open Library:
100 pī Lūangtā Phra Mahā Būa Yānasampannō : phra phūhānklā chūai thanī dūai bāramī metta thētsanā tham / 100 ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน : พระผู้หาญกล้าช่วยธานี ด้วยบารมีเมตตาเทศนาธรรม / [ผลิตต้นฉบับโดย คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน].

Khana Sityānusit Lūangtā Mahā Būa. by คณะศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Chūanphim 50, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ชวนพิมพ์ 50, 2556 [2013]Other title: Nưngrō̜i pī Lūangtā Phra Mahā Būa Yānasampannō Other title: หนึ่งร้อยปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5345 .ก15 2556] (1).

Open Library:
101 pī lūangphō̜ Dū Phrompanyō : prawat læ khatitham khō̜ng lūangphō̜ Dū Phrompanyō / 101 ปี หลวงพ่อดู่ พรหมปัญโญ : ประวัติและคติธรรมของหลวงพ่อดู่ พรหมปัญโญ / จัดทำโดย พรสิทธิ์ อุดมศิลป์จินดา และปฏิภัทร ปัจฉิมสวัสดิ์.

Phō̜nsit ʻUdomsinčhindā. Patiphat Patchimsawat. by พรสิทธิ์ อุดมศิลป์จินดา | ปฏิภัทร ปัจฉิมสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khiuphin Mǣnētmēn, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คิวท์พริ้น แมเนจเม้นท์, 2548 [2005]Other title: Nưngrō̜iʻet pī lūangphō̜ Dū Phrompanyō Other title: หนึ่งร้อยเอ็ดปี หลวงพ่อดู่ พรหมปัญโญ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ960.พ2537 พ456 2548] (1).

Open Library:
108 khwāmsuk thī mai khūan sūnsīa / 108 ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย / ผู้แต่ง พระครูใบฎีกาอำนาจโอภาโส.

Phrakhrū Baidīkāʻamnāt ʻŌphāsō, Kō̜ngthun Phœ̄iphrǣ Phrasattham wat Phrathātphākǣo. by พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส, 2497- | กองทุนเผยแพร่พระสัทธรรมวัดพระธาตุผาแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Petchchabūn] : Kō̜ngthun Phœ̄iphrǣ Phrasattham wat Phrathātphākǣo, 2555 [2012] Publisher: [เพชรบูรณ์] : กองทุนเผยแพร่พระสัทธรรมวัดพระธาตุผาแก้ว, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜ipǣt khwāmsuk thī mai khūan sūnsīa Other title: หนึ่งร้อยแปดความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2012 647514] (1).

Open Library:
2012 หากโลกาวินาศ ไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร / ว. วชิรเมธี.

by พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปราณ, 2555 [2012]Other title: สองพันสิบสอง หากโลกาวินาศ ไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
21 khư̄n thī chan hāičhai nai Mūbān Phlam. Lem 2 / 21 คืนที่ฉันหายใจ ในหมู่บ้านพลัม. เล่ม 2 / สหรัฐ เจตมโนรมย์.

Saharat Čhētmanōrom. Thai Plum Village. by สหรัฐ เจตมโนรมย์ | มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : Mūnnithi Mūbān Phalam, 2555 [2012] Publisher: นครราชสีมา : มูลนิธิหมู่บ้านพลัม, 2555 [2012]Other title: Yīsip ʻet khư̄n thī chan hāičhai nai Mūbān Phlam Other title: ยี่สิบเอ็ดคืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ9800.ต892 น6378 2555] (1).

Open Library:
21 Khư̄n thī chan hāičhai nai Mūbān Phlam / 21 คืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม / สหรัฐ เจตมโนรมย์

Saharat Čhētmanōrom. Mūnnithi Mūbān Phlam Prathēt Thai. by สหรัฐ เจตมโนรมย์ | มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Mūbān Phlam Prathēt Thai, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมู่บ้านพลัมประเทศไทย, 2554 [2011]Other title: Yīsip ʻet khư̄n thī chan hāičhai nai Mūbān Phlam Other title: ยี่สิบเอ็ดคืนที่ฉันหายใจในหมู่บ้านพลัม.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: BQ9800.ต892 น6377 2554] (1).

Open Library:
38 mongkhon thī thamhai chīwit mī khwāmsuk / 38 มงคลที่ทำให้ชีวิตมีความสุข / สิทธาโร.

Sitthārō. by สิทธาโร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Prāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2557 [2014]Other title: Sāmsip pǣt mongkhon thī thamhai chīwit mī khwāmsuk Other title: สามสิบแปด มงคลที่ทำให้ชีวิตมีความสุข.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ1369.5.ม223 ส63 2557] (2).

Open Library:
48 phrathammathētsanā / 48 พระธรรมเทศนา / พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

Phra Phōthiyān (Chā), by พระโพธิญาณเถร (ชา), 2461-2535.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thammadā, 2548 [2005]. Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5345 .พ45264 2548] (1).

Open Library:
60 ปี พระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม = [60th Anniversary of HM's Accession to the Throne of Thailand, UNESCO Announcement for 100th Anniversary of the birth of the Venerable Buddhadasa Bhikku] / วรทัศน์ วัชรวสี ผู้รวบรวมและเรียบเรียง ; สัมพันธ์ ก้องสมุทร บรรณาธิการ.

by วรทัศน์ วัชรวสี | สัมพันธ์ ก้องสมุทร, 2481-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น, 2549Other title: หกสิบปีพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ หนึ่งร้อยปีพระพุทธทาสครองธรรม | 100 ปี พระพุทธทาสครองธรรม | 60th Anniversary of HM's Accession to the Throne of Thailand, UNESCO Announcement for 100th Anniversary of the birth of the Venerable Buddhadasa Bhikku.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 ว428] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.3.ภ7 ว428] (1).

Open Library:
90̄ nāiphǣt Virat Makduangkaew. 90 ปีนายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว.

Virat Makduangkaew. by วิรัช มรรคดวงแก้ว.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Prachāchon Čhamkat, 2537 [1994] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จำกัด, 2537 [1994]Other title: Kāosip pī nāiphǣt Virat Makduangkaew Other title: เก้าสิบปีนายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED WZ 1994 635079] (2).

Open Library:
Thamma sangkhēp / Dhammascapes ธรรมะสังเขป / บรรณาธิการ เปสโลภิกขุ.

Pasēlōphikkhu. by เปสโลภิกขุ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phābunmā, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : พาบุญมา, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2010 645116] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2010 645116] (1).

Open Library:
Format čhit delete kam : thưng wēlā lāngčhai kǣkhai kam / Format จิต delete กรรม : ถึงเวลาล้างใจแก้ไขกรรม / โดย ปิยโสภณ

Phra Sīyānasōphon (Piyasōphon) by พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์).

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Milin, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : มิลินท, 2553 [2010]Other title: Fō̜mǣt čhit dīlīt kam Other title: ฟอร์แมตจิต ดีลีทกรรม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2010 631343] (2).

Open Library:
Kotbat Phutthabō̜risat / กฎบัตรพุทธบริษัท / พุทธทาสภิกขุ.

Phra Thēpwisutthimēthī (Nngư̄am), by พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Phra Tunlayaphāksuwaman-Chalūai-Thipphawan Patthamasathān, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระตุลยพากย์สุวมัณฑ์-ฉลวย-ทิพวรรณ ปัทมสถาน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2016 683291] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2016 683291] (1).

Open Library:
Kot hǣng kam thamma patibat. Lem 27 / กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ. เล่ม 27 / [ผู้รวบรวม] พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม).

Phra Rātchasutthiyānmongkhon (Čharan), by พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ), 2471-2559.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜rattanachai Kānphim, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: BQ5815.5 .ก2 2556 ล. 27] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2013 635972] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)