Your search returned 138 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
10 withī phœ̄m ngœ̄n thī čha thamhai ngœ̄n nai krapao khun lot long / 10 วิธีเพิ่มเงินที่จะทำให้เงินในกระเป๋าคุณลดลง / Carl Richards ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Richards, Carl, Phō̜nlœ̄t ʻIt. ʻŌ̜raphin Phonphanitratsamī. by ริชาร์ด, คาร์ล, ค.ศ. 1972- | พรเลิศ อิฐฐ์ | อรพิน ผลพนิชรัศมี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2558 [2015]Other title: Sip withī phœ̄m ngœ̄n thī čha thamhai ngœ̄n nai krapao khun lot long Other title: สิบวิธีเพิ่มเงินที่จะทำให้เงินในกระเป๋าคุณลดลง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG179 .ร66 2558] (1).

Open Library:
3 khletlap sū yō̜tkhon / 3 เคล็ดลับสู่ยอดคน / พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ.

Phichīan ʻAmnātwō̜raprasert, by พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2557 [2014]Other title: Sām khletlap sū yō̜tkhon Other title: สามเคล็ดลับสู่ยอดคน.Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
52 sapdā 52 sapsin / 52 สัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน / จักรพงษ์ เมษพันธุ์ และ อมรเทพ ผันสิน.

Čhakkraphong Mētphan. ʻAmō̜nthēp Phansin. by จักรพงษ์ เมษพันธุ์ | อมรเทพ ผันสิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2558 [2015]Other title: Hāsip sō̜ng sapdā 52 sapsin Other title: Hāsip sō̜ng sapdā hāsip sō̜ng sapsin Other title: ห้าสิบสองสัปดาห์ 52 ทรัพย์สิน | ห้าสิบสองสัปดาห์ ห้าสิบสอง ทรัพย์สิน.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .จ57 2558] (1). Checked out (1).

Open Library:
7 วิถีสู่ความร่ำรวย / พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ.

by พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556 [2013]Other title: เจ็ดวิถีสู่ความร่ำรวย.Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
Financial toolbox khrư̄angmư̄ thāng kānngœ̄n / Financial toolbox เครื่องมือทางการเงิน / อาณัติ ลีมัคเดช, ชยุต สุนทรศิริ, ศักดา ถิระโสภณ.

ʻĀnat Līmakdēt. Chayut Sunthō̜nsiri. Sakdā Thirasōphon. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. Khrōngkān Parinyā Thō Thāng Kānngœ̄n. by อาณัติ ลีมัคเดช | ศักดา ถิระโสภณ | ชยุต สุนทรศิริ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. โครงการปริญญาโททางการเงิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Parinyā Thō Thāng Kānngœ̄n Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการปริญญาโททางการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Khrư̄angmư̄ thāng kānngœ̄n Other title: เครื่องมือทางการเงิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG6041 .อ636 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
Investor' s practice guide : khūmư̄ phū longthun chabap longthun nai kō̜ngthun rūam / Investor's practice guide : คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในกองทุนรวม / ผู้แต่ง อัจฉราภร ศรีสุโข, ชนิตา อุ่นสอาด, กฤติยา สุทธิชื่น.

ʻAtcharāphō̜n Sīsukhō. Chanitā ʻUnsaʻāt. Krittiyā Sutthichư̄n. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun. by อัจฉราภร ศรีสุโข | ชนิตา อุ่นสอาด | กฤติยา สุทธิชื่น | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phū Longthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .อ634 2560] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4530 .อ634 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4530 .อ634 2560] (1).

Open Library:
The Jitta way : withī Jitta phư̄a kānlongthun nēn khunkhā / The Jitta way : วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า / ผู้เขียน ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์.

Trāwut Lư̄angsombūn. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talātthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559 [2016]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
The Jitta way : withī Jitta phư̄a kānlongthun nēn khunkhā / The Jitta way : วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า / ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์

Trāwut Lư̄angsombūn. by ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: krung thēp : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun, Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talātthun, Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4661 .ต46 2560] (1).

Open Library:
The millionaire maker thō̜t rahat nak pan sētthī 100 lān Praphāt Tanphibūnsak / The millionaire maker ถอดรหัสนักปั้นเศรษฐี 100 ล้าน ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ / โดย ญาณาธร ธนาศรม (โค้ชแนท).

Yānāthō̜n Thanāsom. by ญาณาธร ธนาศรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Dīa Dīa, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เดียร์ เดียร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HB251 .ญ636 2559] (1).

Open Library:
Ouch! ʻōi! lǣo rūai / Ouch! โอ๊ย! แล้วรวย / Paul Knott เขียน ; วรินดา แสงสมชัยพิพัฒน์ แปล

Knott, Paul. Warindā Sǣngsomchaiphiphat. by นอทท์, พอล | วรินดา แสงสมชัยพิพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publisher: Krung Thēp... : Phōt Buk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIN HG 2015 654377] (1).

Open Library:
Securitization : unzipped / Securitization : unzipped / ตรีขวัญ บุญนาค

Trīkhūan Bunnāk. by ตรีขวัญ บุญนาค.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2552 [2009] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2552] [2009]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2009 646788] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2009 646788] (3). Checked out (3).

Open Library:
Study note khwāmrū phư̄nthān kīaokap talātkānngœ̄n læ kānlongthun nai laksap samrap phūkhāi laksap (Single license) / Study note ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ สำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single license) / สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sathāban Phatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, [2555?] [2012?] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2555?] [2012?]Other title: Khwāmrū phư̄nthān kīaokap talātkānngœ̄n læ kānlongthun nai laksap samrap phūkhāi laksap (Single license) Other title: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ สำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (Single license).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4551 .ส325 2555] (1).

Open Library:
System Trading thrēt hun yāng pen rabop / System Trading เทรดหุ้นอย่างเป็นระบบ / ผู้เขียน พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล.

Phisut Limwiwatkun. by พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Dream & Passion, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Dream & Passion, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4661 .พ63 2558] (1).

Open Library:
Konkōng kēm kānngœ̄n / กลโกงเกมการเงิน / Andreas Loizou เขียน ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปล.

Nutchanāt Nētprasœ̄tsī by ลอยซู, แอนเดรียส | นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin HOW-TO, 2557. Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW-TO, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2014 649830] (1).

Open Library:
Konlayut kānlongthun bǣp Lump sum læ Dollar cost average nai kō̜ngthun LTF læ RMF / กลยุทธ์การลงทุนแบบ Lump sum และ Dollar cost average ในกองทุน LTF และ RMF / โดย พชร นิมิตรพรสุโข.

Patchara Nimitpornsuko, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by พชร นิมิตรพรสุโข, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Lump sum and Dollar cost average investment strategy in long term equity fund (LTF) and retirement mutual fund (RMF).Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2014 633821] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2014 633821] (1).

Open Library:
Konlayut hun hān thǭngkham / กลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

Thēp Rungthanāphirom. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by เทพ รุ่งธนาภิรมย์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Sư̄ Singphim Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: HG4661 .ท73 2546] (1).

Open Library:
Konlayut hun hān thǭngkham / กลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ / เทพ รุ่งธนาภิรมย์.

Thēp Rungthanāphirom. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by เทพ รุ่งธนาภิรมย์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4661 .ท73 2558] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4661 .ท73 2558] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kō̜ngthun kō̜ngthrat thānglat mangkhang ʻasanghā / กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา / เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม.

Thœ̄tsak Thawīthīratham. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG4521 .ท735 2560] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .ท735 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4521 .ท735 2560] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kō̜ngthun plīan chīwit phư̄a chīwit ʻitsara / กองทุนเปลี่ยนชีวิต เพื่อชีวิตอิสระ / หมอนัท @คลีนิกกองทุน.

Thanat Siriwarāngkūn. by ธนัฐ ศิริวรางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻĒtʻaidīa, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เอสไอเดีย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG4530 .ธ36 2559] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)