ผลการค้นหาของคุณมี 8 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Choice of law / โดย Symeonides, Symeon C., การพิมพ์: Oxford, UK ; | New York, NY : Oxford University Press, 2016 . xl, 798 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KF411 .S96 2016] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Codifying choice of law around the world : , an international comparative analysis / โดย Symeonides, Symeon C., การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2014 . xlv, 411 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K583 .S86 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Droit international prive / โดย Mayer, Pierre. การพิมพ์: Paris : Montchrestien, 2010 . xiii, 820 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KJV360 .M39 2010] (1),

ห้องสมุด:
Droit international prive / โดย Loussouarn, Yvon. การพิมพ์: Paris : Dalloz, 2013 . xiii, 1170 p. ; 21 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KJV360 .L68 2013] (1),

ห้องสมุด:
Kanung Luchai on Thai conflict of laws / โดย Kanung Luchai, การพิมพ์: Bangkok, Thailand : Faculty of Law, Thammasat University, 2018 . 232 p. : , Publication of this book is sponsored by the Project for the Promotion of Textbooks and Teaching Materials. | Translation of: คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่ 5, 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [KPT480 .K36 2018] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [KPT480 .K36 2018] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Private international law and global governance /   การพิมพ์: Oxford, UK : Oxford University Press, 2014 . vi, 391 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K7041 .P75 2014] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The problem of normative conflicts in the international legal system : , final research report / โดย Noppadon Detsomboonrut, การพิมพ์: [Bangkok, Thailand] : The Research Promotion Committee, Faculty of Law, Thammasat University, 2017 . ix, 101 leaves : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [K7040 .N67 2017] (1), Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K7040 .N67 2017] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [K7040 .N67 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The unification of private international law on international commercial contracts within the regional legal system of ASEAN / โดย Hardjowahono, Bajuseto. การพิมพ์: Groningen, The Netherlands : Hephaestus Publishers, 2005 . 248 p. ; 24 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [LAW K 2005 650429] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455