ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 19 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Yīpun samai mai : khwāmrū chabap phok phā / ญี่ปุ่นสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / โดย คริสโตเฟอร์ โกโต-โจนส์ ; พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Goto-Jones, Christopher S. Phlō̜isǣng ʻĒkyāt. by โกโต-โจนส์, คริสโตเฟอร์ เอส | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻŌphēn Wœ̄n Phaplitching Hao Čhamkat, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท โอเพ่นเวิลด์ พับลิชชิ่ง เฮาส์ จำกัด, 2559 [2016]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS806 .ก939 2559 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS806 .ก939 2559 (1).

ห้องสมุด:
Panyā Yīpun / ปัญญาญี่ปุ่น / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Phinyō Traisuriyathammā. by ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 3.Edition: Phim rūam lēm khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Openbook, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : Openbook, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS835 .ภ62 2556 (1).

ห้องสมุด:
Prawattisāt Yīpun = History of Japan / ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น = History of Japan / เรียบเรียง รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Rongrō̜ng Wongʻōpʻō̜m. by รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Thō̜t, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2560 [2017]Other title: History of Japan.Availability: : Checked out (4).

ห้องสมุด:
Chāk Yīpun / ฉากญี่ปุ่น / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช.

Khưkrit Prāmōt, Mō̜.Rō̜.Wō̜., Supaporn Kanhā. by คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Dō̜kyā 2000, 2544 [2001] Publication: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2544 [2001]Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS835 .ค6 2544 (1).

ห้องสมุด:
Yư̄an Yīpun / เยือนญี่ปุ่น / ประเวศ วะสี.

Prawēt Wasī. by ประเวศ วะสี.

Edition: พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mǭchāobān, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2543 [2000]Other title: Kāndœ̄nthāng yư̄an Yīpun Other title: การเดินทางเยือนญี่ปุ่น.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS812 .ป47 2543 (1).

ห้องสมุด:
Rō̜ithao sāmūrai bon phư̄n sāi tawanʻō̜k / รอยเท้าซามูไรบนผืนทรายตะวันออก / สุเจน กรรพฤทธิ์.

Sučhēn Kappharit. by สุเจน กรรพฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Yipsī, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพ : ยิปซี, 2557 [2014]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS885 .ส68 2557 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS885 .ส68 2557 (1).

ห้องสมุด:
Prawattisāt Yīpun = History of Japan / ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น = History of Japan / รงรอง วงศ์โอบอ้อม, เรียบเรียง

Rongrō̜ng Wongʻōpʻō̜m by รงรอง วงศ์โอบอ้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp ... : Thō̜t, 2562 [2019] Publication: กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2562 [2019]Other title: History of Japan.Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS835 .ร245 2562 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Phongsāwadān Yīpun / พงศาวดารญี่ปุ่น / ฮิโช ไซโต และ เอลิซาเบธ ลี เขียน ; ยูปิเตอร์ แปล.

Saito, Hisho. Lee, Elizabeth. Yūpitœ̄. by ไซโต, ฮิโช | ลี, เอลิซาเบธ | ยูปิเตอร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publication: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Songkhrām Yīpun khwāmsongčham = Japan’s holy war / สงครามญี่ปุ่นความทรงจำ = Japan’s holy war / นฤนารท พระปัญญา เขียน.

Narưnāt Phrapanyā. by นฤนารท พระปัญญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Thō̜t, 2560 [2017] Publication: กรุงเทพฯ : ทอร์ช, 2560 [2017]Other title: Japan’s holy war.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS881.9 .น43 2560 (2).

ห้องสมุด:
Khwām phināt khō̜ng Tōkīao / ความพินาศของโตเกียว / โดย เสฐียร พันธรังษี.

Sēthīyō̜n Phantharangsī, by เสฐียร พันธรังษี, 2454-2534.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phrǣ Phittayā, 2531 [1988] Publication: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2531 [1988]Availability: Available for loan (2)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS885 .ส7 2531 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS885 .ส7 2531 (1).

ห้องสมุด:
Yīpun sāng chāt dūai khwāmrak læ phakdī : phūmlang thāng watthanatham khō̜ng Yīpun / ญี่ปุ่นสร้างชาติด้วยความรักและภักดี : ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของสังคมญี่ปุ่น / ยุพา คลังสุวรรณ

Yuphā Khlangsuwan. by ยุพา คลังสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp… : Matichon, 2547 [2004] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547 [2004]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS821 .ย736 2547 (1).

ห้องสมุด:
30 pī wārasān Yīpun sưksā : Yīpun - Thai nai yuk plīan phān 2527-2556 / 30 ปี วารสารญี่ปุ่นศึกษา : ญี่ปุ่น-ไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 2527-2556 / จัดทำโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Phīra Charoenporn. Nētnapā Wailœ̄tsak. Sunida Arunphipat. Warangkhanā Kō̜kīanttiphithak. Niphāphō̜n Rachataphatthanākun. Piyawan ʻAtsawarāchan. Suthin Sāisangūan. Phākphūm Thippakhun. Mahāwitthayālai Thammasāt Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā. Sūn Yīpun Sưksā. by พีระ เจริญพร | เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ | สุนิดา อรุณพิพัฒน์ | วรางคณา ก่อเกียรติพิทักษ์ | นิภาพร รัชตพัฒนากุล | ปิยวรรณ อัศวราชันย์ | สุทิน สายสงวน, 2500- | ภาคภูมิ ทิพคุณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์การศึกษาญี่ปุ่น | มูลนิธิญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn Yīpun Sưksā, Sathāban ʻĒchīa tawanʻō̜k sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS575.5.ญ6 ก12 2558 (4).

ห้องสมุด:
ญี่ปุ่นที่คุณต้องรู้จัก : หลายเรื่องที่น่าสนใจจากญี่ปุ่นที่คุณอาจจะยังไม่รู้ / โดย วิฑูรย์ ภูริปัญญาวานิช.

by วิฑูรย์ ภูริปัญญวานิช.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2553 [2010]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DS821 .ว63 2553 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Prawattisāt Yīpun / ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น / วีระชัย โชคมุกดา.

Wīrachai Chōkmukdā. by วีระชัย โชคมุกดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Edition: Phim khrang thī 3. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Yipsī Krup Čhamkat, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2556 [2013]Other title: Prawattisāt Yīpun chabap sāng chāt Other title: ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ฉบับสร้างชาติ.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS835 .ว684 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2013 630486 (1).

ห้องสมุด:
Prawat ʻārayatham ʻĀsīa Yīpun / ประวัติอารยธรรมอาเซีย ญี่ปุ่น / ดวงธิดา ราเมศวร์ เรียบเรียง.

Dūangthidā Rāmēt. by ดวงธิดา ราเมศวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Phrǣtham, [2556] [2013] Publication: กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2556] [2013]Other title: Yīpun Other title: ญี่ปุ่น.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS835 .ด52 2556 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Chōkun 700 pī prawatsāt sāmūrai læ ratthabān thahān Yīpun / โชกุน 700 ปีประวัติศาสตร์ซามูไรและรัฐบาลทหารญี่ปุ่น / ปัญญา วิวัฒนานนท์.

Panya Wiwatthanānon. by ปัญญา วิวัฒนานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Yipsī, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2557 [2014]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS827.ซ6 ป622 2557 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HIST DS 2014 642957 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Prawattisāt ʻĀsīa / ประวัติศาสตร์อาเซีย / เจริญ ไชยชนะ รวบรวม.

Čharœ̄n Chaichana. by เจริญ ไชยชนะ, 2449-2526.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 2, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Phra Nakhǭn : Hānghunsūan Čhamkat Kasēmbannakit, 2507 [1964] Publication: พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมบรรณกิจ, 2507 [1964]Other title: Prawattisāt prathēt nai ʻĒsīa Other title: Prawattisāt nai prathēt ʻĒsīa Other title: ประวัติศาสตร์ประเทศในเอเซีย | ประวัติศาสตร์ในประเทศเอเซีย.Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HIST DS 1964 652031 (1). :

ห้องสมุด:
Yāngiu dāp khrā chīwit dāp mō̜p chīwit / ยางิว ดาบคร่าชีวิต ดาบมอบชีวิต / กรกิจ ดิษฐาน.

Kō̜rakit Ditsathān. by กรกิจ ดิษฐาน.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, [2561] [2018] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2561] [2018]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: DS827.ซ6 ก425 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS827.ซ6 ก425 2561 (2).

ห้องสมุด:
FAQ Čhēpǣn kap Dēwit Thēn. Tō̜n kānmư̄ang sētthakit prawattisāt læ sangkhom / FAQ เจแปนกับเดวิด เทน. ตอน การเมือง เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และสังคม / ผู้เขียน เดวิด เทน ; ผู้แปล ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์.

Thayne, David A. Piyanut Wiriyēnawat. by เทน, เดวิด เอ | ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Phāsā læ Watthanatham Samākhom Songsœ̄m Theknōlōyī (Thai-Yīpun), 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558 [2015]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1631 .ท73 2558 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544