Your search returned 16 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2530 บรรยายภาพ (ภาษาไทย) โดย ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา.

by ธนาคารกสิกรไทย | ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา, 2474-2560.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ART ND 1987 46588] (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: ND1460.ก5 ธ3] (1).

Open Library:
Kānsưksā khwāmphrō̜m thāng dān kāntalāt khō̜ng thanākhān phānit Thai nai kānkhao sū Prachākhom Sētthakit ʻĀsīan : kō̜ranī sưksā Thanākhān Kasikō̜n Thai / การศึกษาความพร้อมทางด้านการตลาดของ ธนาคารพาณิชย์ไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย / โดย กิตติชัย เทียมดวงตะวัน.

Kittichai Tiemdoungtawan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī. by กิตติชัย เทียมดวงตะวัน, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: ASEAN marketing readiness of commercial bank : a case study of KBank.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2013 633569] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2013 633569] (1).

Open Library:
Khapkhlư̄an Prathēt Thai Phāitai Paribot Sētthakit Sangkhom Yuk Ratthabān Mai : 'ēkkasān prakǭp kānsammanā / ขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้ปริบทเศรษฐกิจ สังคม ยุครัฐบาลใหม่ : เอกสารประกอบการสัมมนา / ธนาคารกสิกรไทย.

Kānsammanā Khapkhlư̄an Prathēt Thai Phāitai Paribot Sētthakit Sangkhom Yuk Ratthabān Mai Krung Thēp... ) Thanākhān Kasikōn Thai. by การสัมมนา ขับเคลื่อนประเทศไทย ภายใต้ปริบทเศรษฐกิจ สังคม ยุครัฐบาลใหม่ (2554 : กรุงเทพฯ) | ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thanākān, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคาร, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SOCY HN 2012 645366] (1).

Open Library:
Khūmư̄ Happy tax : prayat phāsī yāng mī suk / คู่มือ Happy tax : ประหยัดภาษีอย่างมีสุข / ธนาคารกสิกรไทย.

Thanākhān Kasikǭn Thai. by ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thanākhān Kasikǭn Thai, [2556?] [2013?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารกสิกรไทย, [2556?] [2013?]Other title: Khūmư prayat phāsī yāng mī suk : Happy tax Other title: Prayat phāsī yāng mī suk : Happy tax Other title: คู่มือประหยัดภาษีอย่างมีสุข : Happy tax | ประหยัดภาษีอย่างมีสุข : Happy tax.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: DOC 2013 669465] (1).

Open Library:
Ngān sinlapakam Thanākhān Kasikō̜n Thai = The Thai Farmers Bank art collection / งานศิลปกรรมธนาคารกสิกรไทย = The Thai Farmers Bank art collection / บทความภาคภาษาไทย พิษณุ ศุภนิมิตร ; บทความภาคภาษาอังกฤษ พยอม วลัยพัชรา และคณะ, สมจิตต์ สิทธิไชย ; ถ่ายภาพ วิทยา ชัยชาญทิพยุทธ์.

Phitsanu Suphanimit, Phayō̜m Walaiphatcharā. Somčhit Sitthichai. Witthayā Chaichānthipphayut Thanākhān Kasikō̜n Thai. by พิษณุ ศุภนิมิตร, 2491- | พยอม วลัยพัชรา | สมจิตต์ สิทธิไชย | วิทยา ชัยชาญทิพยุทธ์ | ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thanākhān Kasikō̜n Thai, 2538 [1995] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารกสิกรไทย, 2538 [1995]Other title: Thai Farmers Bank art collection.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ND25 .ง63 2538] (1).

Open Library:
Nawamintharabō̜rommanātrātchamaitrī / นวมินทรบรมนาถราชไมตรี / วงเดือน นาราสัจจ์, ชมพูนุท นาคีรักษ์, สุวรรณา สัจจวีรวรรณ.

Wongdư̄an Nārāsat. Chompūnut Nākhīrak. Suwanna Satčhawīrawan. Thanākhān Kasikō̜n Thai. by วงเดือน นาราสัจจ์ | ชมพูนุท นาคีรักษ์ | สุวรรณา สัจจวีรวรรณ | ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: book Book; Format: regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Thanākhān Kasikō̜n Thai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: DS570.3.ภ7 ว23 2561] (1).

Open Library:
Nithatsakān sinlapakam rūamsamai 2539 = Contemporary Art Exhibition 1996. นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 2539 = Contemporary Art Exhibition 1996.

Contemporary Art Exhibition. ( Kasikorn Bank, Head Office). Thanākhān kasikō̜n Thai. by นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย (ครั้งที่ 18 : 2539 : ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่) | ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thanākhān Kasikō̜n Thai, 2540 [1997] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารกสิกรไทย, 2540 [1997]Other title: Contemporary Art Exhibition 1996.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N6486 .น63 2540] (1).

Open Library:
Bō̜ktō̜ khwāmʻarō̜i : lǣng rūam rānʻāhān læ khwāmʻarō̜i lāk chanit thī khun čha titčhai čhon maiʻāt kep wai khondīeo / บอกต่อความอร่อย : แหล่งรวมร้านอาหารและความอร่อยหลากชนิดที่คุณจะติดใจจนไม่อาจเก็บไว้คนเดียว / บมจ. ธนาคารกสิกรไทย.

Thanākhān Kasikō̜n Thai. by ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thanākhān, [2546?] [2003?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคาร, [2546?] [2003?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TX907.5.ท9 บ52 2546] (1).

Open Library:
บัณฑูร ล่ำซำ : ธนราชันย์คลื่นลูกใหม่แห่งยุคไอเอ็มเอฟ / ผู้เขียน, ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ ; บรรณาธิการ บรรหาร เลาหะวิไลย.

by ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์ | บรรหาร เลาหะวิไลย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แก้ววิไล, 2544 [2001]Other title: บัณฑูร ล่ำซำ ธนราชันย์คลื่นลูกใหม่.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Patčhai thī song phonkrathop tō̜ khwāmsamret khō̜ng rabop kānwatphon kānpatibat ngān ʻongkō̜n khō̜ng Thanākhān Kasikō̜n Thai Čhamkat (Mahāchon) / ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของระบบการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / โดย พัชรี อัสสพันธุ์.

Phatcharī ʻAtsaphan, Thammasat University. Faculty of Commerce and Accountancy. by พัชรี อัสสพันธุ์, 2516- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phānitchayasāt læ Kānbanchī Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD58.9 .พ627 2556] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD58.9 .พ627 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD58.9 .พ627 2556] (1).

Open Library:
Pā mư̄angnān : phāp sathō̜n čhāk khwām song čham Phrakhrū Phithak Nanthakhun / ป่าเมืองน่าน : ภาพสะท้อนจากความทรงจำ พระครูพิทักษ์นันทคุณ / สง่า ลือชาพัฒนพร เขียน.

Sanga Lư̄chāphatthanaphō̜n. Thanākhān Kasikō̜n Thai. Khrōngkān Rak Pā Nān. by สง่า ลือชาพัฒนพร | ธนาคารกสิกรไทย | โครงการรักษ์ป่าน่าน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: น่าน : มูลนิธิฮักเมืองน่าน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SD414.ท9 ส26 2558] (1).

Open Library:
Phǣnthī Krung Thēp... Čhō̜.Sō̜. 1249 / แผนที่กรุงเทพฯ จ.ศ. 1249 / บรรณาธิการ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

Thongchai Likhitphō̜nsawan. Kasikornbank. Samākhom Kitčhawatthanatham (Bangkok, Thailand) by ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ | ธนาคารกสิกรไทย | สมาคมกิจวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thanākhān Kasikō̜n Thai Čhamkat (Mahāchon) læ Samākhom Kitčhawatthanatham, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมกิจวัฒนธรรม, 2558 [2015]Other title: 1887 plan of Bangkok | 1887 maps of Bangkok and Thonburi.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: G8029.ก4 ผ828 2558] (1).

Open Library:
Phǣnthī Thon Burī Čhō̜.Sō̜.1249 / แผนที่ธนบุรี จ.ศ. 1249 / บรรณาธิการ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

Thongchai Likhitphō̜nsawan. Kasikornbank. Samākhom Kitčhawatthanatham (Bangkok, Thailand) by ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ | ธนาคารกสิกรไทย | สมาคมกิจวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thanākhān Kasikō̜n Thai Čhamkat (Mahāchon) læ Samākhom Kitčhawatthanatham, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมกิจวัฒนธรรม, 2558 [2015]Other title: 1887 maps of Bangkok and Thonburi | 1887 plan of Bangkok.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: G8029.ธ3 ผ828 2558] (1).

Open Library:
Sinlapa samai mai khō̜ng Thai læ nithatsakān sinlapakam rūamsamai khō̜ng Thanākhān Kasikō̜n Thai / ศิลปะสมัยใหม่ของไทย และ นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย / พิษณุ ศุภนิมิตร.

Phitsanu Supphanimit, Thanākhān Kasikǭn Thai. by พิษณุ ศุภนิมิตร, 2491- | ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Thanākhān Kasikǭn Thai, 2535 [1992] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารกสิกรไทย, 2535 [1992]Other title: Sinlapa samai mai khō̜ng Thai Other title: ศิลปะสมัยใหม่ของไทย.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1992 642052] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)