Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Democracy, constitution and human rights : rūam botkhwām wichākān nai wāra 70 pī Wō̜rawit Kanitthasēn / Democracy, constitution and human rights : รวมบทความวิชาการในวาระ 70 ปี วรวิทย์ กนิษฐะเสน / Ingwer Ebsen, Dirk Ehlers, Henning Glaser, editor.

Warawit Kanithasen, Ebsen, Ingwer. Ehlers, Dirk. Glaser, Henning. German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance. by วรวิทย์ กนิษฐะเสน, 2490- | เอบเซน, อิงเวอร์ | เอเลอร์ส, ดิค | กลาแซร์, เฮนนิง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG), Thammasat University, 2561 [2018]Other title: Rūam botkhwām wichākān nai wāra 70 pī Wō̜rawit Kanitthasēn Other title: Democracy, constitution and human rights : Festschrift in honour of Warawit Kanithasen | รวมบทความวิชาการในวาระ 70 ปี วรวิทย์ กนิษฐะเสน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1749.ก15 ด65 2561] (2). Checked out (2).

Open Library:
Kot hǣng khwām chā / กฎแห่งความช้า / โดย ชัยอนันต์ สมุทวณิช.

Chaianant Samutwanit, Sathāban Nayōbāi Sưksā. by ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2487-2561 | สถาบันนโยบายศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Nayōbāi Sưksā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2014 644139] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: DOC 2014 644139] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2014 644139] (1).

Open Library:
Kāndœ̄nthāng khō̜ng prachāthipatai / การเดินทางของประชาธิปไตย / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Thanēt Čharœ̄nmư̄ang, by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Sathāban Lānnā Prachāthipatai, 2554 [2011] Publisher: เชียงใหม่ : สถาบันล้านนาประชาธิปไตย, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2011 679096] (1).

Open Library:
Kānplīan phān pai sū prachāthipatai prīapthīap : Kaolī Tai ʻIndōnīsīa Chilī ʻĀčhēntinā Tūnisīa Naičhīrīa Yūkhrēn læ Pōlǣn = Comparing democratic transitions / การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปแลนด์ = Comparing democratic transitions / สิริพรรณ นกสวน สวัสดี.

Siriphan Noksūan. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by สิริพรรณ นกสวน | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phrapokklao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018]Other title: Comparing democratic transitions.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JC423 .ส646 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JC423 .ส646 2561] (1).

Open Library:
Kānmư̄ang khō̜ng phonlamư̄ang : sū sahatsawat mai = Civicness and self-government / การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่ = Civicness and self-government / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.

ʻAnēk Laothammathat. by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2556 [2013]Other title: Civicness and self-government..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JC 2013 643289] (1).

Open Library:
Kānmư̄ang khō̜ng phonlamư̄ang : sū sahatsawat mai = Civicness and self-government / การเมืองของพลเมือง : สู่สหัสวรรษใหม่ = Civicness and self-government / เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ʻAnēk Laothammathat, by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Čhatphim Khopfai, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550 [2007]Other title: Civicness and self-government..Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC423 .อ73 2550] (1).

Open Library:
Kānmư̄ang pen rư̄ang khō̜ng rao / การเมืองเป็นเรื่องของเรา / เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เขียน.

Anake Laothammathat by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Mitimai, [2543] [2000] Publisher: นนทบุรี : มิติใหม่, [2543] [2000]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JC 2000 645391] (1).

Open Library:
Kānsāngsan prachāthipatai / การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตุโต).

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2535 [1992] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2535 [1992]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kamnœ̄t læ khwāmpro̜bāng khō̜ng sērī phrachāthippatai / กำเนิดและความเปราะบางของเสรีประชาธิปไตย / [สมเกียรติ วันทะนะ].

Somkīat Wanthana, Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt. by สมเกียรติ วันทะนะ, 2498- | สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt : Khrai Khrīʻēt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ใครครีเอท, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JC 2012 653233] (1).

Open Library:
Khwāmrū rư̄ang prachāthipatai. ความรู้เรื่องประชาธิปไตย.

Phanthamit hǣng Chāt phư̄a Prachāthipatai lae Santiphāp (Thailand) by พันธมิตรแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยและสันติภาพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : b Phanthamit hǣng Chāt phư̄a Prachāthipatai lae Santiphāp, [2530?] [1987?] Publisher: กรุงเทพฯ : พันธมิตรแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยและสันติภาพ, [2530?] [1987?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 1987 657401] (1).

Open Library:
Kham læ nǣokhit nai prachāthipatai samai mai = Glossary of concepts and terms in modern democracy / คำและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ = Glossary of concepts and terms in modern democracy / สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ.

Siriphan Noksūan. by สิริพรรณ นกสวน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Frīdrik ʻĒbǣt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2557 [2014]Other title: Glossary of concepts and terms in modern democracy.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PLSC JC 2014 648039] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JC 2014 648039] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JC 2014 648039] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PLSC JC 2014 648039] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: PLSC JC 2014 648039] (1). Checked out (1).

Open Library:
ชำแหละรากเหง้าทุนนิยมสามานย์ / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.

by ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HB501 .ช614 2555] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HB501 .ช614 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HB501 .ช614 2555] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: HB501 .ช614 2555] (1). Checked out (1).

Open Library:
Nǣokhit phư̄nthān khǭng prachāthippatai / แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย / โดย วิสุทธิ์ โพธิแท่น.

Wisut Phōthithǣn, by วิสุทธิ์ โพธิแท่น, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: PLSC JC 2013 630425] (2).

Open Library:
Nǣokhit phư̄nthān khǭng prachāthippatai / แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย / โดย วิสุทธิ์ โพธิแท่น.

Wisut Phōthithǣn, by วิสุทธิ์ โพธิแท่น, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak Fưkʻoprom Phœ̄iphǣ læ Prachāsamphan Sathāban Phrapokklao, 2551 [2008] Publisher: นนทบุรี : สำนักฝึกอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JC 2008 635853] (1).

Open Library:
Bot lekchœ̄ thī Čhīn : kanpatirū ratthammanūn nai Čhīn : bot sœ̄m samrap kānʻaphiprāi / บทเล็คเชอร์ที่จีน : การปฏิรูปรัฐธรรมนูญในจีน : บทเสริมสำหรับการอภิปราย / โดย โฮเซ สเตลเล่ ; พิมพ์โดย วินสตัน หลิง ; วัลย์วิทย์ จริยา แปล.

Satēnlē, Hōsē. Ling, Winston. Wanwit Čhariyā by สเตลเล่, โฮเซ | หลิง, วินสตัน | วัลย์วิทย์ จริยา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2558 [2015]Other title: Kanpatirū ratthammanūn nai Čhīn : bot sœ̄m samrap kānʻaphiprāi Other title: การปฏิรูปรัฐธรรมนูญในจีน : บทเสริมสำหรับการอภิปราย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KNQ 2015 656340] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KNQ2090 .ส37 2558] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KNQ 2015 656340] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KNQ2090 .ส37 2558] (3). Checked out (1).

Open Library:
ประชาธิปไตย : ความรู้ฉบับพกพา / Bernard Crick ; อธิป จิตตฤกษ์ แปล.

by คริก, เบอร์นาร์ด, ค.ศ. 1929-2008 | อธิป จิตตฤกษ์, 2526-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JC423 .ค46 2557] (1). Checked out (3).

Open Library:
Prachāthipatai : khwāmrū chabap phok phā / ประชาธิปไตย : ความรู้ฉบับพกพา / โดย เบอร์นาร์ด คริก ; อธิป จิตตฤกษ์ แปล.

Crick, Bernard. ʻAthip Čhittarœ̄k, by คริก, เบอร์นาร์ด, ค.ศ. 1929-2008 | อธิป จิตตฤกษ์, 2526-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻŌphēn Wœ̄n Phaplitching Hao, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2559 [2016]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Prachāthipatai : lāk khwāmmāi lāi rūpbǣp / ประชาธิปไตย : หลากความหมาย หลายรูปแบบ / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Pračhak Kō̜ngkīrati. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by ประจักษ์ ก้องกีรติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JC423 .ป435 2562] (1). Checked out (4).

Open Library:
Prachāthippatai DIY = Democracy 'Do it yourself' / ประชาธิปไตย DIY = Democracy 'Do it yourself' / ประวิช รัตนเพียร ... [และคนอื่นๆ].

Prawit Rattanaphīan, Mahāwitthayālai Rattanabandit. by ประวิช รัตนเพียร, 2499- | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Rattanabandit, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 2561 [2018]Other title: 4 pī 8 dư̄an hǣng kānkhapkhlư̄an prachāthippatai phāk patibat Other title: "Prachāthippatai" rœ̄m ngāi ngāi tham dai dūai tūa rao Other title: Democracy 'Do it yourself' | 4 ปี 8 เดือนแห่งการขับเคลื่อนประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ | "ประชาธิปไตย" เริ่มง่ายๆทำได้ด้วยตัวเรา.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC423 .ป448 2561] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)