Your search returned 29 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
กฎถิ่นกำเนิดสินค้า / โดย พีรดนย์ เดชมา.

Peeradon Dechma, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by พีรดนย์ เดชมา, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Rules of origin.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HJ6617 .พ64 2559] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HJ6617 .พ64 2559] (1).

Open Library:
การรักษาความปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย : ศึกษามาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 / โดย วิลีญาศนีย์ ริญญา.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วิลีญาศนีย์ ริญญา, 2528- | Wiliyasinee Rinya, 1985- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Security of international trade supply chain for antiterrorism : study article 38 of the Customs Act B.E.2469.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 654461] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 654461] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 654461] (1).

Open Library:
Khō̜ dī khō̜ sīa khō̜ng khwām rūammư̄ thāng kotmāi phāsī khō̜ng prathēt Thai kap prathēt ʻư̄n ʻư̄n nai phūmiphāk ʻĒchīa : sưksā kō̜ranī kānlot phāsī sunlakākō̜n tām khō̜ toklong khēt kānkhā sērī ʻĀsīan : rāingān phon kānwičhai = The advantages and disadvantages of tax law co-ordination between Thailand and other countries in Asia region : the case study of reduction in tariffs under Agreement on ASEAN Free Trade Area / ข้อดีข้อเสียของความร่วมมือทางกฎหมายภาษีของประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย : ศึกษากรณีการลดภาษีศุลกากรตามข้อตกลง เขตการค้าเสรีอาเซียน : รายงานผลการวิจัย = The advantages and disadvantages of tax law co-ordination between Thailand and other countries in Asia region : the case study of reduction in tariffs under Agreement on ASEAN Free Trade Area / โดย จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

Jirasak Rodjun. Mahāwitthayālai Thurakit Bandit. by จิรศักดิ์ รอดจันทร์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp..] : Mahāwitthayālai Thurakit Bandit, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556 [2013]Other title: Advantages and disadvantages of tax law co-ordination between Thailand and other countries in Asia region : the case study of reduction in tariffs under Agreement on ASEAN Free Trade Area.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3645 .จ64 2556] (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi kānkhā rawāng prathēt (kotmāi kīeokap kānsư̄khāi rawāng prathēt læ kānchamrangœ̄n khā sinkhā rawāng prathēt) / คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ) / โดย ชวลิต อัตถศาสตร์.

Chawalit 'Atthasāt. by ชวลิต อัตถศาสตร์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 661186] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 661186] (1). Checked out (2).

Open Library:
Khūmư̄ thūan sō̜p wichā kotmāi kānkhā rawāng prathēt / คู่มือทวนสอบ วิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / โดย Absolute Law (ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว) ; บรรณาธิการ เมธาพร กาญจนเตชะ.

Thanāphong Thō̜nhāmkǣo. Methaphō̜n Kānčhanatēcha. by ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว | เมธาพร กาญจนเตชะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chonburī : Sattaban, 2559 [2016] Publisher: ชลบุรี : สัตตะบรรณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3405 .ฐ36 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3405 .ฐ36 2559] (2).

Open Library:
Khūmư̄ thūansō̜p lak samkhan kotmāi kānkhā rawāng prathēt / คู่มือทวนสอบ หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / Absolute Law.

Thanāphong Thō̜nhāmkǣo. by ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Pannawit, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ปัณณวิชญ์, 2561 [2018]Other title: Lak samkhan kotmāi kānkhā rawāng prathēt Other title: หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3405 .ฐ363 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3405 .ฐ363 2561] (2). Checked out (1).

Open Library:
ปัญหาการผ่านแดนและการถ่ายลำในการนำเข้าและส่งออกสินค้า / โดย หยาดพิรุณ งามรูป.

Yardpiroon Ngamroop, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by หยาดพิรุณ งามรูป, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) Other title: Transit and transshipment problem in importing and exporting of goods.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 657016] (1). Checked out (1).

Open Library:
Yō̜ lak : kotmāi supsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt / ย่อหลัก : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / โดย ชาคริต กู้มานะชัย.

Chākrit Kūmānachai. by ชาคริต กู้มานะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samutsākō̜n : Thai Phatthana Rāiwan Kānphim, 2557 [2014] Publisher: สมุทรสาคร : ไทยพัฒนรายวันการพิมพ์, 2557 [2014]Other title: Yō̜ lak kotmāi supsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt Other title: ย่อหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2014 638071] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 638071] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 638071] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panyā / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ. 2558.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2558] [2015]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 654652] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 654652] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 654652] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi supsin thāng panya (chabap chai sō̜p) / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับใช้สอบ) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557?] [2014?]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 633281] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 633281] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi sapsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt : prakō̜p dūai Phrarātchabanyat Likkhasit Phō̜. Sō̜. 2537, Phrarātchabanyat Sitthibat Phō̜. Sō̜. 2522, Phrarātchabanyat Khrư̄angmāi Kānkhā Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Kānrapkhon Khō̜ng thāng Thālē Phō̜. Sō̜. 2534, Phrarātchabanyat Khwāmlap thāng Kānkhā Phō̜.Sō̜. 2545,Phrarātchabanyat Čhattang Sān Sapsin thāng Panyā læ Kānkhā Rawāng Prathēt... Phō̜. Sō̜. 2539, Phrarātchabanyat Čhattang Sān ‘Utthō̜n Khadī Chamnan Phisēt Phō̜. Sō̜. 2558 / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : ประกอบด้วย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2558 / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2559 [2016]Other title: รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (เล่มกลาง).Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1155.ก28 2559ก] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1155.ก28 2559ก] (2).

Open Library:
Rūam kotmāi sapsin thāng panyā læ kānkhā rawāng prathēt (chabap chai sǭp) / รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับใช้สอบ) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2559.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2559 [2016]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1155.ก28 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1155.ก28 2559] (2).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 2 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ เข็มชัย ชุติวงศ์.

Chalermchai Kasēmsan, Mō̜.Lō̜. Krairœ̄k Kasēmsan, M.L., Prasopsuk Bundēt. Sathit Phairo̜. Phairōt Wāyuphāp. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Parinyā Dīphadung. Phanthip Sāisunthǭn, Supradit Hutasing. Čhiraniti Hawānon. Kanok ʻInsamphan. Wīrachāt ʻĪampraphai. Kasēmsan Wilāwan. Panyā Thanō̜mrō̜t. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ประสพสุข บุญเดช | สถิตย์ ไพเราะ | ไพโรจน์ วายุภาพ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ปริญญา ดีผดุง | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | จิรนิติ หะวานนท์ | กนก อินทรัมพรรย์ | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 2] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 3 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 3 / บรรณาธิการ เข็มชัย ชุติวงศ์.

Chalermchai Kasēmsan, Mō̜.Lō̜. Krairœ̄k Kasēmsan, M.L., Pheng Phengniti. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Phairōt Wāyuphāp. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Parinyā Dīphadung. Phanthip Sāisunthǭn, ʻAdithēp Thirawat, Supradit Hutasing. ʻAkkharawit Sumāwong. Sathit Phairo̜. Chaiyasit Trāchūtham, ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Kasēmsan Wilāwan. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | เพ็ง เพ็งนิติ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ไพโรจน์ วายุภาพ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ปริญญา ดีผดุง | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2495- | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | สถิตย์ ไพเราะ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 3] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 5 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 5 / บรรณาธิการ เข็มชัย ชุติวงศ์.

Kanok ʻInsamphan. Kasēmsan Wilāwan. Krairœ̄k Kasēmsan, M.L., Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Prasit Khōwilaikūn, Panyā Thanō̜mrō̜t. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Chalermchai Kasēmsan, Mō̜.Lō̜. Prasopsuk Bundēt. Chawalit ʻAtthasāt. Parinyā Dīphadung. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Wīrachāt ʻĪampraphai. ʻAdithēp Thirawat, Pheng Phengniti. Supradit Hutasing. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by กนก อินทรัมพรรย์ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488- | ปัญญา ถนอมรอด | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | ประสพสุข บุญเดช | ชวลิต อัตถศาสตร์ | ปริญญา ดีผดุง | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2495- | เพ็ง เพ็งนิติ | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 5] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 6 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 6 / บรรณาธิการ เข็มชัย ชุติวงศ์.

ʻAkkharawit Sumāwong. Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Krairœ̄k Kasēmsan, M.L., Chalermchai Kasēmsan, Mō̜.Lō̜. Panyā Thanō̜mrō̜t. Prasopsuk Bundēt. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Parinyā Dīphadung. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Chawalit ʻAtthasāt. Wīrachāt ʻĪampraphai. Kasēmsan Wilāwan. Witsanu Khrư̄angām, Chanthawat Wō̜rathat. ʻAdithēp Thirawat, Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | เฉลิมชัย เกษมสันต์, ม.ล | ปัญญา ถนอมรอด | ประสพสุข บุญเดช | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ปริญญา ดีผดุง | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ชวลิต อัตถศาสตร์ | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | วิษณุ เครืองาม, 2494- | ฉันทวัธน์ วรทัต | อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2495- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 6] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 7 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 7 / บรรณาธิการ เข็มชัย ชุติวงศ์.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Supradit Hutasing. Sathit Phairo̜. Čhiraniti Hawānon. Krairœ̄k Kasēmsan, M.L., Chawalit ʻAtthasāt. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Pheng Phengniti. Prasœ̄t Sīangsutthiwong. ʻAkkharawit Sumāwong. Phairōt Wāyuphāp. Parinyā Dīphadung. ʻAdithēp Thirawat, Kanok ʻInsamphan. Prasit Khōwilaikūn, Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ปัญญา ถนอมรอด | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | สถิตย์ ไพเราะ | จิรนิติ หะวานนท์ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ชวลิต อัตถศาสตร์ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | เพ็ง เพ็งนิติ | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | ไพโรจน์ วายุภาพ | ปริญญา ดีผดุง | อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2495- | กนก อินทรัมพรรย์ | ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2488- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 7] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 9 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 9 / บรรณาธิการ เข็มชัย ชุติวงศ์.

Phairōt Wāyuphāp. Prasopsuk Bundēt. Pheng Phengniti. Sathit Phairo̜. Čhiraniti Hawānon. Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Nanthachai Phīansanō̜ng. Rangsan Wičhitkraisō̜n. Prathīp Chalœ̄mphattharakun. Panyā Thanō̜mrō̜t. Kasēmsan Wilāwan. Wīrachāt ʻĪampraphai. ʻAkkharawit Sumāwong. Chawalit ʻAtthasāt. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ไพโรจน์ วายุภาพ | ประสพสุข บุญเดช | เพ็ง เพ็งนิติ | สถิตย์ ไพเราะ | จิรนิติ หะวานนท์ | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | นันทชัย เพียรสนอง | รังสรรค์ วิจิตรไกรสร | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | ปัญญา ถนอมรอด | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | วีระชาติ เอี่ยมประไพ | อัครวิทย์ สุมาวงศ์ | ชวลิต อัตถศาสตร์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 9] (1).

Open Library:
Rūam khambanyāi samai thī 58 pīkānsưksā 2548. Phāk nưng lem thī 10 / รวมคำบรรยาย สมัยที่ 58 ปีการศึกษา 2548. ภาคหนึ่ง เล่มที่ 10 / บรรณาธิการ เข็มชัย ชุติวงศ์.

Yanyong Phūangrāt. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Chawalit ʻAtthasāt. Wō̜raphot Witsarutphit, Sathit Phairo̜. Nanthachai Phīansanō̜ng. Pheng Phengniti. Prathīp Chalœ̄mphattharakun. Supradit Hutasing. Kīrati Kānčhanarin. ʻAdithēp Thirawat, Kasēmsan Wilāwan. Krairœ̄k Kasēmsan, M.L., Chaiyasit Trāchūtham, Panyā Thanō̜mrō̜t. Prasopsuk Bundēt. Kīatkhačhō̜n Watčhanasawat. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ยรรยง พวงราช | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ชวลิต อัตถศาสตร์ | วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496- | สถิตย์ ไพเราะ | นันทชัย เพียรสนอง | เพ็ง เพ็งนิติ | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ | กีรติ กาญจนรินทร์ | อดิเทพ ถิระวัฒน์, 2495- | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ปัญญา ถนอมรอด | ประสพสุข บุญเดช | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT68 .ร547 2548 ภ. 1 ล. 10] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)