Your search returned 120 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
100 pī ʻAkkhamahākammatthānāčhariya (Phra ʻāčhān dō̜rō̜. Phatthanta 'Āsaphamahāthēra Thammāčhariya ʻAkkhamahākammatthānāčhariya) / 100 ปี อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ (พระอาจารย์ ดร. ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ) / รจนาโดย พระอาจารย์ ดร. ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ ; บรรณาธิการ ธนาคม บรรเทากุล.

Phra Phatthanta 'Āsaphathēra Thammāčhariya, Thanākhom Banthaokun. by พระภัททันตะ อาสภเถระ ธัมมาจริยะ, 2454-2553 | ธนาคม บรรเทากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2554 [2011]Other title: Nưngrō̜i pī ʻAkkhamahākammatthānāčhariya (Phra ʻāčhān dō̜rō̜. Phatthanta 'Āsaphamahāthēra Thammāčhariya ʻAkkhamahākammatthānāčhariya) Other title: หนึ่งร้อยปี อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ (พระอาจารย์ ดร. ภัททันตะ อาสภมหาเถระ ธัมมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2011 637794] (1).

Open Library:
Kānpatibat tham. การปฏิบัติธรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Krom Yutthasưksā Thahān Bok, 2512 [1969] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2512 [1969]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1969 671708] (1).

Open Library:
Kānpatibat wipatsanā. lem 1 / การปฏิบัติวิปัสสนา. เล่ม 1 / โดย บุญมี เมธางกูร.

Bunmī Mēthāngkūn, by บุญมี เมธางกูร, 2450-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phra Nakhǭn : Ratchadārom Kānphim, 2508 [1965] Publisher: พระนคร : รัชดารมภ์ การพิมพ์, 2508 [1965]Other title: ʻAnusō̜n nai kān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rǭ.Ǭ.Thǭ. Khun Sīphōkhākǭn (Sī Limpisawat) Other title: อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ รอท. ขุนศรีโภคากร (ศรี ลิมปิสวัสดิ์).Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1965 670889] (1).

Open Library:
การพัฒนาจิต / คูณ โทขันธ์.

by คูณ โทขันธ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: BQ5630.ว6 ค73] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5630.ว6 ค73] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BQ5630.ว6 ค73] (1). Checked out (1).

Open Library:
Kānʻoprom phatthanā čhit hai kœ̄t panyā læ santisuk / การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข / สิริ กรินชัย.

Siri Karinchai, by สิริ กรินชัย, 2460-2554.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜rattanachai Kānphim, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4570.จ6 ส63 2550] (1).

Open Library:
Khon sư̄ kam / คนสื่อกรรม / ผู้เขียน สุภคญา พานเพียรศิลป์.

Supphakhayā Phānphīansin. by สุภคญา พานเพียรศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Thing Bīyō̜n Buk Čhamkat, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2012 643821] (1).

Open Library:
Khwāmkhaočhai rư̄ang čhit / ความเข้าใจเรื่องจิต / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, Khana Kammakān ʻAmnūaikān Čhatngān Chalō̜ng Phrachansā Somdet Phra Yānnasangwō̜n Somdet Phrasangkharāt Sakonmahā Sangkhaparināyok 100 Pī 3 Tulākhom 2556. by สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556 | คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี 3 ตุลาคม 2556.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhǭn Pathom : Sāla Phimphakān, 2556 [2013] Publisher: นครปฐม : สาละพิมพการ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BQ 2013 652432] (1). Checked out (1).

Open Library:
คัมภีร์พยาธิ ยิ้มชื่นเมื่อเจ็บป่วย / ป. ประภัสสร เรียบเรียง.

by ป. ประภัสสร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บ้านลานธรรม, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2007 632548] (1).

Open Library:
Khunnatham khō̜ng manut : paomāi sūngsut khō̜ng chīwit khư̄ kānpatibattham / คุณธรรมของมนุษย์ : เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการปฏิบัติธรรม / พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

Phra Rātchasutthiyānmongkhon (Čharan), by พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ), 2471-2559.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Thammasaphā, [2550?] [2007?] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2550?] [2007?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2007 656497] (1).

Open Library:
Khūmư̄ patibat phra kammathān / คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐาน / โดย พระมหาวีระ ถาวโร.

Phra Mahā Veera Thāwarō, by พระมหาวีระ ถาวโร, 2459-2535.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2556?] [2010?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2556?][2010?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2010 649602] (1).

Open Library:
Khūmư̄ patibat samathawipatsanā kammatthān 5 sāi. คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 5 สาย.

Mūnnithi Phutthaphāwanā Witchā Thammakāi. by มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Rātchaburī : Mūnnithi Phutthaphāwanā Witchā Thammakāi, 2558 [2015] Publisher: ราชบุรี : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: BQ5630.ว6 ค74 2558] (1).

Open Library:
Khūmư̄ patibat Samathawipatsanā kammatthān 5 sāi. คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 5 สาย.

Wat Luang Phor Sodh Dhammakayaram (Ratchaburi) by วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (ราชบุรี).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Rātchaburī : Wat Lūang Phō̜ Sot Thammakāyārām, 2553 [2010] Publisher: ราชบุรี : วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5630.ว6 ค74 2553] (1).

Open Library:
Khǣ 10 wan chan kō̜ phon thuk dai bǣp Kōʻenkā / แค่ 10 วันฉันก็พ้นทุกข์ได้แบบโกเอ็นก้า / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.

Thanō̜msak Čhirāyusawat. by ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Prāt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2012 634467] (1).

Open Library:
Čhittawichā : lak khwāmrūčhǣng thāng čhit / จิตตวิชา : หลักความรู้แจ้งทางจิตต์ / โดย พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.

Phra Sutthithammarangsī khamphīra methačhān (Lī) , by พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี), 2449-2504.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Samut Prākān : Chomrom Kanlayānatham, 2553 [2010] Publisher: สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: REL BQ 2010 649822] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2010 649822] (1).

Open Library:
Čhit pen ʻamata / จิตเป็นอมตะ / หวีด บัวเผื่อน

Wīt Būaphư̄an. by หวีด บัวเผื่อน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2556 [2013] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: REL BQ 2013 629986] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)