ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 48 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน / เกษม จันทร์แก้ว.

by เกษม จันทร์แก้ว, 2481-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE300 .ก75 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE300 .ก75 (3).

ห้องสมุด:
การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น / ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์.

by ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2547Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE300 .ช64 (2).

ห้องสมุด:
การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : สรุปแนวคิดและความรู้พื้นฐาน / โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์.

by โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่, 2541Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE300 .ร92 (1).

ห้องสมุด:
พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม = Fundamentals of environment / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541 .พ63 (3).

ห้องสมุด:
กระแสสิ่งแวดล้อม / ประหยัด ปานดี.

by ประหยัด ปานดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ลำปาง : ชมรมฅนรักสิ่งแวดล้อม, 2543Availability: Available for loan (4)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ป46156ก46 (4).

ห้องสมุด:
การเก็บกลับคืนทรัพยากรและนำกลับมาใช้ใหม่ / ขวัญชัย ลีเผ่าพันธ์.

by ขวัญชัย ลีเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE300 .ข56 (2).

ห้องสมุด:
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม / โดย วศิน อิงคพัฒนากุล.

by วศิน อิงคพัฒนากุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: QH541 .ว56 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH541 .ว56 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QH541 .ว56 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสาน = [Integrated environmental management] / เกษม จันทร์แก้ว.

by เกษม จันทร์แก้ว, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Integrated environmental management.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE300 .ก75 2556 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ENVIR GE 2013 625610 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: ENVIR GE 2013 625610 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE300 .ก75 2556 (1).

ห้องสมุด:
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม / จิตรารัตนี โพธิมามกะ ... [และคนอื่นๆ].

by จิตรารัตน์ โพธิมามกะ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2542Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF41 .ช65 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GF41 .ช65 (2).

ห้องสมุด:
การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม = Environmental technology management / เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.

by เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: TD145 .ก755 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD145 .ก755 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD145 .ก755 (2).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān phonkrathop singwǣtlō̜m mư̄ang : withīkān čhatkān bư̄angton / การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมือง : วิธีการจัดการเบื้องต้น / กมลสร ฐานวิเศษ.

Kamonsō̜n Thānwisēt. by กมลสร ฐานวิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Thripphœ̄n ʻEtdūkhēchan Čhamkat, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE300 .ก445 2557 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน = Principle of sustainable environmental management / โดย สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์.

by สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ส.ส.ท., 2550Other title: Principle of sustainable environmental management.Availability: Available for loan (3)Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: GE300 .ส7262 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE300 .ส7262 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:
ทุนทางสังคม : กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม = Social capital: a new paradigm in environmental management / วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.

by วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2551]Other title: Social capital : a new paradigm in environmental management.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE300 .ว45 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: GE300 .ว45 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE300 .ว45 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม = Man and environment / โดย เศกสรรค์ ยงวณิชย์.

by เศกสรรค์ ยงวณิชย์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2541 [1998]Other title: Man and environment.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF41 .ศ725 2541 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GF41 .ศ725 2541 (1).

ห้องสมุด:
Kānčhatkān singwǣtlō̜m tām lak niwētwitthayā ʻutsāhakam / การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม / วิสาขา ภู่จินดา ผู้เขียน.

Wisakha Phoochinda. by วิสาขา ภู่จินดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.255 .ว65 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.255 .ว65 2561 (1).

ห้องสมุด:
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี กรมควบคุมมลพิษ / กัญชลี นาวิกภูมิ บรรณาธิการ ; พรพิมล พันธ์เมธาฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] เรียบเรียง.

by กัญชลี นาวิกภูมิ | พรพิมล พันธ์เมธาฤทธิ์ | กรมควบคุมมลพิษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555 [2012]Other title: บนเส้นทางสิ่งแวดล้อม : 20 ปี กรมควบคุมมลพิษ.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE300 .น82 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: GE300 .น82 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GE300 .น82 2555 (1).

ห้องสมุด:
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการคุณภาพ = Environmental science and quality management / จำรูญ ยาสมุทร.

by จำรูญ ยาสมุทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : กองทุนเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข, 2555 [2012]Other title: Environmental science and quality management.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WA670 .จ647 2555 (3).

ห้องสมุด:
นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Ecology and natural resources management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

Edition: (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Other title: Ecology and natural resources management.Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: GE300 .น657 2548 (4).

ห้องสมุด:
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม = [Human being and environment] / จิตรารัตน์ โพธิมามกะ ... [และคนอื่นๆ].

by จิตรารัตน์ โพธิมามกะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการศูนย์หนังสืิอสถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: GF41 .ช65 2545 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: GF41 .ช65 2545 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544