ผลการค้นหาของคุณมี 50 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
After liberalism? : , the future of liberalism in international relations /   การพิมพ์: Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2013 . xii, 311 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1305 .A327 2013] (1),

ห้องสมุด:
The Art of world-making : , Nicholas Greenwood Onuf and his critics /   การพิมพ์: London : Routledge, 2017 . xxi, 271 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [JZ1305 .A78 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Before anarchy : , Hobbes and his critics in modern international thought / โดย Christov, Theodore. การพิมพ์: New York : Cambridge University Press, 2015 . x, 297 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1305 .C49 2015] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Bodies of violence : , theorizing embodied subjects in international relations / โดย Wilcox, Lauren B. การพิมพ์: New York : Oxford University Press, 2015 . 252 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1251 .W55 2015] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The burdens of empire : , 1539 to the present / โดย Pagden, Anthony. การพิมพ์: New York : Cambridge University Press 2015 . xii, 288 pages. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PLSC JC 2015 658941] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Constructing a Chinese school of international relations : , ongoing debates and sociological realities /   การพิมพ์: Abingdon, Oxon ; | New York, NY : Routledge, 2017 . viii, 265 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1734 .C667 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The Dao of world politics : , towards a post-Westphalian, worldist international relations / โดย Ling, L. H. M. การพิมพ์: Abingdon, Oxon : Routledge, 2014 . xviii, 217 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PLSC JZ 2014 622518] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1305 .L56 2014] (1),

ห้องสมุด:
Deleuze and world politics : , alter-globalizations and nomad science / โดย Lenco, Peter. การพิมพ์: Abingdon, [UK.] : Routledge, 2013 . xii, 220 p. : , Reprint. Originally published: 2012. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1318 .L446 2013] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Emancipatory international relations : , critical thinking in international relations / โดย Spegele, Roger D. การพิมพ์: Abingdon, Oxon ; | New York, NY : Routledge, 2014 . xii, 175 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1305 .S64 2014] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The empire of civilization : , the evolution of an imperial idea / โดย Bowden, Brett, การพิมพ์: Chicago : The University of Chicago Press, 2014 . xi, 303 p. , Reprint. Originally published: 2009. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [CB19 .B69 2014] (1),

ห้องสมุด:
The future of international relations : , masters in the making? /   การพิมพ์: London : Routledge, 1997 . xiv, 380 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JX1391 .F88] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [JX1391 .F88] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Guide to the English school in international studies /   การพิมพ์: Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell, 2014 . ix, 246 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [PLSC JZ 2014 633375] (1),

ห้องสมุด:
The idea of international society : , Erasmus, Vitoria, Gentili and Grotius / โดย Vollerthun, Ursula, การพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2017 . x, 255 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1305 .V65 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The international in security, security in the international / โดย Bilgin, Pinar, การพิมพ์: London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017 . 188 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1305 .B55 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
International organization in the anarchical society : , the institutional structure of world order /   การพิมพ์: Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, 2019 . xvii, 368 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1305 .I566 2019] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
International politics and performance : , critical aesthetics and creative practice /   การพิมพ์: Abingdon, Oxon ; | New York : Routledge, 2013 . xvii, 277 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1305 .I577 2013] (1),

ห้องสมุด:
International security : , a very short introduction / โดย Browning, Christopher S., การพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2013 . 131 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PLSC JZ 2013 629708] (1),

ห้องสมุด:
Kant's international relations : , the political theology of perpetual peace / โดย Molloy, Sean. การพิมพ์: Ann Arbor : University of Michigan Press, 2017 . xiv, 253 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JC181.K4 M65 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Kinship in international relations /   การพิมพ์: Abingdon, Oxon ; | New York, NY : Routledge, 2019 . xii, 206 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1305 .K567 2019] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Lacan, Deleuze and world politics : , rethinking the ontology of the political subject / โดย Zevnik, Andreja. การพิมพ์: London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016 . xviii, 226 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1305 .Z48 2016] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455