Your search returned 60 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānčhat hai mī rabop phayān phūchīeochān nai khadī pokkhrō̜ng / การจัดให้มีระบบพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีปกครอง / โดย วันชัย นวลเขียว.

Wanchai Nuankiew, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วันชัย นวลเขียว, 2523- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Provision of expert witness system in the Administrative Court.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 639382] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 639382] (1).

Open Library:
Kānfō̜ng khadī pokkhrō̜ng kīeokap kānkratham khō̜ng nūaingān khō̜ng rat thī kō̜ hai kœ̄t kānkatso̜ chāihāt nai Prathēt Thai = A prosecution of state regarding beach erosion in Thailand / การฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดการกัดเซาะชายหาดในประเทศไทย = A prosecution of state regarding beach erosion in Thailand / จันทจิรา เอี่ยมมยุรา, อารยา สุขสม, สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง.

Čhančhirā ʻĪammayurā. Araya Sooksom, Somprātthanā Ritphring. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จันทจิรา เอี่ยมมยุรา | อารยา สุขสม, 2524- | สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Other title: Prosecution of state regarding beach erosion in Thailand.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2735 .จ63 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2735 .จ63 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2735 .จ63 2562] (1). Checked out (1).

Open Library:
Khō̜ khūan rū kō̜n pai Sān Pokkhrō̜ng / ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง / สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. by สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Prachāsamphan Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2010 641514] (1).

Open Library:
Khō̜ khūan rū kō̜n pai Sān Pokkhrō̜ng / ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง / สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. by สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Prachāsamphan Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2013 647089] (1).

Open Library:
Khō̜ khūan rū kō̜n pai Sān Pokkhrō̜ng / ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง / สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. by สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Prachāsamphan Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2014 664362] (1).

Open Library:
Khō̜ khūan rū kō̜n pai Sān Pokkhrō̜ng / ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง / สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. by สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Prachāsamphan Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2013 673829] (1).

Open Library:
khō̜thetčhing khadī pokkhrō̜ng phākpatibat / ข้อเท็จจริงคดีปกครองภาคปฏิบัติ / โลมิรันดร์ บุตรจันทร์.

Lōmiran Butčhan. by โลมิรันดร์ บุตรจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2559 [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559 [2016]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
คณะกรรมการกฤษฎีกากับการเป็นองค์กรปรึกษาหารือของฝ่ายบริหาร / โดย วรงค์รัตน์ กังวาลวงศ์ไพศาล.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by วรงค์รัตน์ กังวาลวงศ์ไพศาล, 2530- | Warongrat Kangwanwongpaisan, 1987- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Thai council of state as a consultant of administrative section.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 656170] (1).

Open Library:
Khadī pokkhrō̜ng : rū wai bō̜k tō̜ / คดีปกครอง : รู้ไว้บอกต่อ / จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Samnakngān Sān Sokkhrō̜ng. Samnak Phœ̄phrǣ læ Prachāsamphan. by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2013 640124] (2).

Open Library:
Khadī pokkhrō̜ng : rū wai bō̜k tō̜ / คดีปกครอง : รู้ไว้บอกต่อ / จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Samnakngān Sān Sokkhrō̜ng. Samnak Phœ̄phrǣ læ Prachāsamphan. by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: DOC 2013 647091] (2).

Open Library:
Khadī pokkhrō̜ng : rū wai bō̜k tō̜ / คดีปกครอง : รู้ไว้บอกต่อ / จัดทำโดย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง.

Thailand. Samnakngān Sān Sokkhrō̜ng. Samnak Phœ̄phrǣ læ Prachāsamphan. by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักเผยแพร่และประชาสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2014 664359] (1).

Open Library:
Khamwinitchai khō̜ng sān pokkhrō̜ng kīeokap prayōt sāthārana nai khadī pokkhrō̜ng / คำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะในคดีปกครอง / โดย สุนันทา พิลาล้ำ.

Sunanta Pilalam, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุนันทา พิลาล้ำ, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) Other title: Administrative court decisions on public interest in the administrative cases.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 634260] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2014 634260] (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2764 .ช62 2558] (4), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 659473] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2764 .ช62 2558] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 659473] (7). Checked out (3).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10 แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2764 .ช62 2561 ] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2764 .ช62 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2764 .ช62 2561 ] (1). Checked out (6).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Charnchai Sawangsagdi, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2764 .ช62 2562] (2). Checked out (8).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi wādūai withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2730 .ช622 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2730 .ช622 2558] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 647536] (4). Checked out (4).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi wādūai withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2730 .ช622 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2730 .ช622 2559] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2730 .ช622 2559] (3). Checked out (4).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi wādūai withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2730 .ช622 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2730 .ช622 2561] (3). Checked out (7).

Open Library:
Čhariyatham tulākān Sān Pokkhrō̜ng læ winai hǣng kān pen tulākān Sān Pokkhrō̜ng tām kotmāi wādūai kān čhattang Sān Pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng. จริยธรรมตุลาการศาลปกครองและวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2546?] [2003?] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2546?] [2003?]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2003 634445] (1).

Open Library:
Nǣo khamwinitchai khō̜ng Sān Pokkhrō̜ng. lem thī 6 / แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง. เล่มที่ 6 / คณะผู้จัดทำ ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้รวบรวมข้อมูล วิริยะ วัฒนสุชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

Prasitsak Mīlāp. Wiriya Watthanasuchāt. Thailand. Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng. by ประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ | วิริยะ วัฒนสุชาติ | สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2790.ก49 2560 ล. 6] (1). Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)