Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kotmāi kīeokap khō̜mphiutœ̄ / กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / สุเนติ คงเทพ.

Suneti Kongthep. by สุเนติ คงเทพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Mangkūt Dičhitō̜nphrēt Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท มังกู๊ด ดิจิตอลเพรส จำกัด, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kotmāi thī kīeokhō̜ng kap sārasonthēt thāng kānphǣt læ sāthāranasuk / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Chatsumon Phrưtthipinyo. by ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkōn Mahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 658121] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 658121] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 658121] (2).

Open Library:
Kotmāi thēknōlōyī sārasonthēt / กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ / รวบรวมโดย สำนักกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).

Thailand. Thailand. Samnak Kotmāi Samnakngān Phatthanā Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik. Samnak Kotmāi. Thailand. Samnak Kotmāi Samnakngān Phatthanā Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. สำนักกฎหมาย | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Phatthanā Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik (ʻOngkān mahāchon), 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2556 [2013]Availability: Items available for reference: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT80.ค53 ท93 2556] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2013 635187] (1).

Open Library:
Kotmāi thēknōlōyī sārasonthēt = Information technology law / กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ = Information technology law / รวบรวมโดย สำนักกฎหมาย ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Thailand. Samnakngān Phatthanā Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik (ʻOngkān mahāchon). Sūn Kotmāi Theknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān. Samnak Kotmāi by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักกฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Phatthanā Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik (ʻOngkān mahāchon), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2558 [2015]Other title: Information technology law..Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 668918] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 668918] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 668918] (2).

Open Library:
Kotmāi thēknōlōyī sārasonthēt / กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ / รวบรวมโดย สำนักกฎหมาย ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).

Thailand. Thailand. Samnakngān Phatthanā Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik. Sūn Kotmāi Thēknōlōyī Sārasonthēt læ Kānsư̄sān. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Phatthanā Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik (ʻOngkān mahāchon), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2560 [2017]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT80.ค53 ท93 2560] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT80.ค53 ท93 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT80.ค53 ท93 2560] (3).

Open Library:
Kotmāi Thai = Thai law. Lem 43, Witthayāsāt læ theknōlōyī kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ læ thurakam thāng ʻilekthrō̜nik / กฎหมายไทย = Thai law. เล่ม 43, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ / ผู้จัดทำ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ; บรรณาธิการ นพดล เภรีฤกษ์.

Thailand. Nopphadon Phērīrœ̄k. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā. Khō̜ng Kotmāi Thai. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นพดล เภรีฤกษ์ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กองกฎหมายไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān , 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Witthayāsāt læ theknōlōyī kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ læ thurakam thāng ʻilekthrō̜nik Other title: Thai law | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT13 2558 ล. 43] (1).

Open Library:
Kotmāi læ rabīap thī kīeokhō̜ng kap ngān čhotmāihēt / กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ / ผู้เรียบเรียง จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ; บรรณาธิการ นัยนา แย้มสาขา.

Thailand. Čhuthāthip ʻAngsusing. Naiyanā Yǣmsākhā, Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ | นัยนา แย้มสาขา, 2499- | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Sinlapākō̜n, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2015 652894] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT3177.ก28 2558] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2015 652894] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT3177.ก28 2558] (1).

Open Library:
Kotmāi wādūai kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ = Computer-related crime act 2007 / กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ = Computer-related crime act 2007 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Computer-related crime act 2007.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT80.ค53 ส74 2560] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT80.ค53 ส74 2560] (1). Checked out (6).

Open Library:
Kotmāi khō̜m chabap nak ʻai thī. กฏหมายคอมพ์ฉบับนักไอที.

Bō̜risat Sīʻēt Lo̜kʻinfō. by บริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : CS Loxinfo Co., Ltd., [2550] [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน), [2550] [2007]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2007 639302] (1).

Open Library:
การค้นข้อมูลคอมพิวเตอร์ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / โดย สิทธินัย ชนะรัตน์.

Sittinai Chanarat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สิทธินัย ชนะรัตน์, 2528- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา) Other title: Computer data search in criminal procedure.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LAW KPT 2014 662501] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2014 662501] (1). Checked out (1).

Open Library:
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / โดย สำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ ฝ่ายศึกษาวิจัยประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมาย และผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

by ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. ฝ่ายศึกษาวิจัยประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมาย และผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [Call number: KPT80.ค53 ค564 2551] (1).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ / คำอธิบายกฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / โดย เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Dētudom Krairit. Saphā Thanāikhwām. by เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | สภาทนายความ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saphā Thanāikhwām nai Phra Bō̜rom Rāchūpatham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT80.ค53 ด735 2557] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT80.ค53 ด735 2557] (3).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ / คำอธิบายกฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / โดย เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Dētudom Krairit. Saphā Thanāikhwām. Kō̜ngthun Chūailư̄a Prachāchon thāng Kotmāi. by เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | สภาทนายความ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saphā Thanāikhwām nai Phra Bō̜rom Rāchūpatham, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT80.ค53 ด735 2557ก] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT80.ค53 ด735 2557ก] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT80.ค53 ด735 2557ก] (1). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi kīeokap khō̜mphiutœ̄ / คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / สุเนติ คงเทพ.

Suneti Kongthep. by สุเนติ คงเทพ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching čhamkat, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KPT 2015 663734] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: LAW KPT 2015 663734] (2). Checked out (1).

Open Library:
Khamʻathibāi phrarātchabanyat wādūai kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ Phō̜.Sō̜. 2550 læ (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2560 : phrō̜m dūai prakāt krasūang thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 : พร้อมด้วยประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง / สราวุธ ปิติยาศักดิ์.

Sarāwut Pitiyāsak. by สราวุธ ปิติยาศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT80.ค53 ส465 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT80.ค53 ส465 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT80.ค53 ส465 2561] (3). Checked out (2).

Open Library:
Khūmư̄ kotmāi kānsư̄sān læ theknōlōyī sārasonthēt = Information technology law / คู่มือกฎหมายการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ = Information technology law / โดย วัชระ เนติวาณิชย์.

Watchara Neitivanich. by วัชระ เนติวาณิชย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Kamphǣng Phēt : Hānghunsūan Čhamkat Sīsawat Kānphim1994, [2554?] [2011?] Publisher: กำแพงเพชร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสวัสดิ์การพิมพ์ 1994, [2554?] [2011?]Other title: Information technology law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KPT 2011 654424] (4). Checked out (1).

Open Library:
Khūmư̄ rabīap læ kotmāi thī kīeokap khō̜mphiutœ̄ bǣp phōk phā (thæplet) samrap phūbō̜rihān sathān sưksā khrū bukkhalākō̜n thāngkān sưksā læ phūpokkhrō̜ng nakrīan / คู่มือระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, [2556] [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DOC 2013 641354] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2013 641354] (1).

Open Library:
Thīralư̄k ngān chāpanakit Nāi Prāmōt Phiphatthanāsai. ที่ระลึกงานฌาปนกิจ นายปราโมทย์ พิพัฒนาศัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT110.ป455 ท64 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT110.ป455 ท64 2560] (1).

Open Library:
Praden thāng čhariyatham kotmāi læ sangkhom khō̜ng wichāchīp khō̜mphiutœ̄ = Ethical, legal and social issues in the computer profession / ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ = Ethical, legal and social issues in the computer profession / พิชญา ตัณฑัยย์

Phitchayā Tanthai. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Witsawakam Khō̜mphiutœ̄. by พิชญา ตัณฑัยย์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Phākwichā Witsawakam Khō̜mphiutœ̄ Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2558 [2015] Publisher: สงขลา : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 [2015]Other title: Ethical, legal and social issues in the computer profession.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)