ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 37 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การปรับโครงสร้างและแปรรูปกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย / สำนักงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก658 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ก658 (1).

ห้องสมุด:
การสัมมนาสื่อมวลชน แนวโน้มธุรกิจไฟฟ้าไทย / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : ฝ่าย, 2538Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .ก66555 (1).

ห้องสมุด:
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2529-2538 / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, [2539?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: TK4150.ท9 ฟ94 (1).

ห้องสมุด:
การวางแผนงานประชาสัมพันธ์โครงการ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการผันน้ำ อิง-ยม-น่าน.

by นันทนา หาญทวิชัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .น615 (1).

ห้องสมุด:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ... : [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] กิจการไฟฟ้าไทย ข้อมูลการดำเนินงาน / จัดทำโดย แผนกศูนย์ข้อมูลและสถิติ กองสารนิเทศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. แผนกศูนย์ข้อมูลและสถิติ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: [นนทบุรี] : แผนก, [2541?]-Availability: Available for reference (3)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก644ก64 2539-40 (3). :

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Privatization case study of Electricity Generating Authority of Thailand / โดย สุรวีร์ วานิช.

by สุรวีร์ วานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD4300.57 .ส74 (1).

ห้องสมุด:
การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่องอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง / จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ.

by การประชุมและสัมมนาทางวิชาการสาขาวิสวกรรมไฟฟ้า เรื่องอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง (2524 : กรุงเทพฯ) | วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2524Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TK1005 .ก64 (1).

ห้องสมุด:
ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดค้านการแปรรูป : ศึกษากรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / เพ็ญรัตน์ โชติกะพุกกณะ.

by เพ็ญรัตน์ โชติกะพุกกณะ, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบันพระปกเกล้า, 2547Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD4300.55 .พ724 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ / โดย ชำนาญ วรอุทัย.

by ชำนาญ วรอุทัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9685.ท92 ช63 (1).

ห้องสมุด:
ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา กรณี "การแปรรูป กฟผ." / ศึกษาและจัดทำรายงานโดย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการแปรรูป กฟผ. ในคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการแปรรูป กฟผ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2549Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.55 .ค56 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD4300.55 .ค56 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD4300.55 .ค56 (1).

ห้องสมุด:
การผลิตโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

by ไพบูลย์ ชะนะมา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HM263 .พ9 (1).

ห้องสมุด:
การตั้งราคาไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อทำให้สวัสดิการสังคมสูงสุด.

by บรรพต แสงเขียว.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: TK4150.ท9 บ44 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544