ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 17 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Rūam kotmāi kamkap dūlǣ kānkhǣngkhan nai kitčhakān kračhāisīang læ kitčhakān thōrathat / รวมกฎหมายกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / [ภักดี มะนะเวศ บรรณาธิการบริหาร].

Thailand. Pakdee Manaves. Thailand. Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ภักดี มะนะเวศ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Krachāisīang, Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt, [2560] [2017] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2560] [2017]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3495.ก28 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3495.ก28 2560 (1). Available for reference (4)Sanya Dharmasakti Library Not for LoanCall number: KPT3495.ก28 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for LoanCall number: KPT3495.ก28 2560 (2).

ห้องสมุด:
นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี. เส้นทางปฏิรูปสื่อ / [รวบรวมโดย] พรเทพ เฮง.

by พรเทพ เฮง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2550Other title: เส้นทางปฏิรูปสื่อ.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8689.9.ท9 น49 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HE8689.9.ท9 น49 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8689.9.ท9 น49 (2).

ห้องสมุด:
Nǣothāng kānkhapkhlư̄an nǣo nayōbāi sāthārana nai kitčhakān thōrathat phāitai krō̜p kotmāi : kō̜ranī kitčhakān thōrathat læ rāikān thōrathat samkhan thī hai bō̜rikān penkān thūapai / แนวทางการขับเคลื่อนแนวนโยบายสาธารณะในกิจการโทรทัศน์ภายใต้กรอบกฎหมาย : กรณีกิจการโทรทัศน์และรายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้บริการเป็นการทั่วไป / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559 [2016]Other title: Must carry digital TV.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3495 .น85 2559 (2).

ห้องสมุด:
รวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม : พร้อมด้วยความเป็นมาของกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สรุปสาระสำคัญของกฎหมายการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม นวัตกรรมทางกฎหมายกับกระบวนการได้มาซึ่ง กสทช. ตามกฎหมายใหม่ / พีรพล ศรีสิงห์ ผู้รวบรวม.

by พีรพล ศรีสิงห์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2554Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3495 .ร54 2554 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3495 .ร54 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3495 .ร54 2554 (1).

ห้องสมุด:
การเปิดเสรีการค้าบริการกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี : ศึกษากรณีการเข้าสู่ตลาดและมาตรการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ / โดย เนติมา คงแคล้ว.

Netima Kongklaew, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by เนติมา คงแคล้ว, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Liberalization trade on television services of Thailand in technology convergence era : the case of market access and regulation.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 656097 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมาย ระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ = Broadcasting Act 1955, 1987 (B.E. 2498, 2530) & Regulation on Broadcasting 1992 (B.E. 2535).

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์], 1995 [2538]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3495.ก28 2538 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3495.ก28 2538 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ / จัดทำโดย กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กอง, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3495.ก28 2539 (1).

ห้องสมุด:
การปฏิรูปสื่อในยุคสังคมไร้พรมแดน : วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มและผลกระทบที่มีต่อการปฏิรูปวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ของไทย / สุรัตน์ เมธีกุล.

by สุรัตน์ เมธีกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8689.9.ท9 ส74 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE8689.9.ท9 ส74 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE8689.9.ท9 ส74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE8689.9.ท9 ส74 (2), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HE8689.9.ท9 ส74 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE8689.9.ท9 ส74 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติสภาวิชาชีพกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... : ศึกษาความเหมาะสมในการนำมาใช้ในประเทศไทย / โดย ชัชพรรษ ฟูอินหลง.

by ชัชพรรษ ฟูอินหลง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า, 2548Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3492.3 .ช623 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3492.3 .ช623 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3492.3 .ช623 (1).

ห้องสมุด:
รวมกฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม. เล่ม 7 / กองบรรณาธิการ วีระวรรณ พิบูลย์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | วีระวรรณ พิบูลย์ | คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2554] [2011]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3485.ก28 2554 ล. 7 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3485.ก28 2554 ล. 7 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3485.ก28 2554 ล. 7 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT3485.ก28 2554 ล. 7 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi thī kīeokhō̜ng kap kitčhakān kračhāisīang læ kitčhakān thōrathat / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Thailand. Laws, statutes, etc. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāi Sīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555 [2012]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3495.ก28 2555 (1).

ห้องสมุด:
หลักเกณฑ์ในทางกฎหมายสำหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ในประเทศไทย / โดย นุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย.

by นุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3495 .น723 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการกำกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศไทย = Problems on the regulation of broadcasting in Thailand / โดย กนกอร ฉวาง.

by กนกอร ฉวาง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: Problems on the regulation of broadcasting in Thailand.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3482 .ก933 (1).

ห้องสมุด:
Wāra patirūp phisēt 14 : Khō̜sanœ̄ kanpatirūp Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n Čhatsan Khlư̄n Khwāmthī læ Kamkap Kānprakō̜p Kitčhakān Witthayu Kračhāisīang Witthayu Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 / วาระปฏิรูปพิเศษ 14 : ข้อเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 / คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ; จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ.

Thailand. Saphā Patirūp hǣng Chāt. Khana Kammāthikān Patirūp Kānsư̄sān Mūanchon læ Theknōlōyī Sārasonthēt. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. by สภาปฏิรูปแห่งชาติ. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558 [2015]Other title: Saphā Patirūp hǣng Chāt Wāra patirūp phisēt 14 : Khō̜sanœ̄ kanpatirūp Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n Čhatsan Khlư̄n Khwāmthī læ Kamkap Kānprakō̜p Kitčhakān Witthayu Kračhāisīang Witthayu Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 Other title: Khō̜sanœ̄ kanpatirūp Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n Čhatsan Khlư̄n Khwāmthī læ Kamkap Kānprakō̜p Kitčhakān Witthayu Kračhāisīang Witthayu Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom Phō̜.Sō̜. 2553 Other title: สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปพิเศษ 14 : ข้อเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 | ข้อเสนอการปฏิรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553.Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2015 658394 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 658394 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 658394 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2015 658394 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi tī kīeokhō̜ng kap kitčhakān thōrakhamanākhom / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม / [รวบรวมโดย] ฐิตตะวัน เฟื่องฟู.

Thailand. Thittawan Fuangfoo. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ฐิตตะวัน เฟื่องฟู.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Čhansanitwong Kānphim Čhamkat, [2557?] [2014?] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, [2557?] [2014?]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2014 644958 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT3487.ก28 2557 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ กระจายเสียง โทรทัศน์ และแพร่ภาพสาธารณะ / สูตรไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2551Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3173.ก33 2551 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3173.ก33 2551 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3173.ก33 2551 (1).

ห้องสมุด:
ข้อความคิดและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประกอบกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ = Concept and legal rules in broadcasting law / โดย อัครวิช เงินกร.

by อัครวิช เงินกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3495 .อ624 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544