ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 4 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Kotmāi kīeokap kitčhakān thōrakhamanākhom kitčhakān witthayu kračhāisīang kitčhakān witthayu thōrathat theknōlōyī sārasonthēt / กฎหมายเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ / [รวบรวมโดย] บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Thailand. Bō̜risat Thō̜Sō̜Thō̜ Khō̜pō̜rēchan. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | บริษัททศท คอร์ปอเรชั่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Bō̜risat, 2555?] [2012?] Publication: [กรุงเทพฯ : บริษัท, 2555?] [2012?]Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA)Call number: KPT3487.ก28 2555 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi læ rabīap wādūai sư̄mūanchon : ʻēkkasān khūmư̄ sưksā læ wikhro̜ / กฎหมายและระเบียบว่าด้วยสื่อมวลชน : เอกสารคู่มือศึกษาและวิเคราะห์ / วิฑิต มัณตาภรณ์ ; แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล.

Vitit Muntarbhorn. Santi Isrowuthakul. by วิฑิต มัณตาภรณ์ | สันติ อิศโรวุธกุล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat Phī.Phrēt Čhamkat, 2542 [1999] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เพรส จำกัด, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3482 .ว636 2542 (1).

ห้องสมุด:
การเปิดเสรีการค้าบริการกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยในยุคการหลอมรวมเทคโนโลยี : ศึกษากรณีการเข้าสู่ตลาดและมาตรการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ / โดย เนติมา คงแคล้ว.

Netima Kongklaew, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by เนติมา คงแคล้ว, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Liberalization trade on television services of Thailand in technology convergence era : the case of market access and regulation.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 656097 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการควบคุมกำกับเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ศึกษากรณีมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ / โดย ศุภวิชญ์ ชอบธรรม.

Supawit Chobtham, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ศุภวิชญ์ ชอบธรรม, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahawitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Problems of content regulation in broadcasting services : case study of Section 37 of the Operation of Broadcasting Services Act, B.E. 2551 and Announcements of the National Council for Peace and Order.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3495 .ศ74 2559 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544