Your search returned 70 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
35 Laksūt sāng sukkhaphāp læ sētthakit Thai / 35 หลักสูตร สร้างสุขภาพและเศรษฐกิจไทย / บรรณาธิการ ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ; คณะผู้จัดทำ วงเดือน จินดาวัฒนะ ... [และคนอื่น ๆ].

Prāmōt Sathīanrat. Wongdư̄an Čhindāwatthana. Thailand. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. by ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ | วงเดือน จินดาวัฒนะ | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Mūnnithi Songsœ̄m Kānphǣt phǣn Thai læ Kānphǣt thāng Lư̄ak, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2556 [2013]Other title: Sām sip hā laksūt sāng sukkhaphāp læ sētthakit Thai Other title: สามสิบห้าหลักสูตร สร้างสุขภาพและเศรษฐกิจไทย.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WB 2013 645799] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: MED WB 2013 645799] (1).

Open Library:
400 tamrap yā thēwadā bō̜k / 400 ตำรับยาเทวดาบอก / เรียบเรียงโดย แก้ว กังสดาล.

Kǣo Kangsadān. by แก้ว กังสดาล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĪthœ̄nitī ʻAidīa 168 Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อีเทอร์นิตี้ไอเดีย 168 จำกัด, 2559 [2016]Other title: Sīrō̜i tamrap yā thēwadā bō̜k Other title: สี่ร้อยตำรับยาเทวดาบอก.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV740.JT3 ก85 2559] (1).

Open Library:
การจัดการความรู้ลูกค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทย / โดย วัลลภา ปราการรัตน์.

Wallapha Prakanrat, Thammasat University. College of Innovation. by วัลลภา ปราการรัตน์, 2518- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยนวัตกรรม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Witthayālai Nawattakam, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี) Other title: Customer knowledge management impact to customer loyalty for Thai tradtional [i.e. traditional] medical products | Customer knowledge management impact to customer loyalty for Thai traditional medical products.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Kānčhat mūatmū læ rahat māttrathān phūmpanyā kānphǣt phǣn Thai. lem 1 = Thai tradition digital knowledge classification. volume 1 / การจัดหมวดหมู่และรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. เล่ม 1 = Thai tradition digital knowledge classification. volume 1 / บรรณาธิการ, อุษา กลิ่นหอม และ รัชนี จันทร์เกษ.

ʻUsā Klinhō̜m. Ratchanī Čhankēt. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnakngān Khō̜mūn læ Khlang Khwāmrū. by อุษา กลิ่นหอม | รัชนี จันทร์เกษ | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnakngān Khō̜mūn læ Khlang Khwāmrū Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2559 [2016]Other title: Thai tradition digital knowledge classification..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: Z697.พ82 ก642 2559 ล. 1] (4).

Open Library:
Kāndūlǣ raksā rōk baowān dūai phūmpanyā kānphǣt phư̄nbān : phāitai khrōngkān songsœ̄m læ phatthanā krabūankān čhatkān læ dūlǣ sukkhaphāp chumchon dūai phūmpanyā kānphǣt phư̄nbān / การดูแลรักษาโรคเบาหวานด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน : ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการและดูแลสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน / โดย สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; ผู้เขียน รุจินาถ อรรถสิษฐ.

Ručhināt ʻAtthasit. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thāng Lư̄ak. by รุจินาถ อรรถสิษฐ | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburi] : Samnak, 2554 [2011] Publisher: [นนทบุรี] : สำนัก, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WK 2011 664604] (1).

Open Library:
การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย / บรรณาธิการ พรทิพย์ เติมวิเศษ.

by พรทิพย์ เติมวิเศษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print Publisher: [นนทบุรี] : กลุ่มงานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2551Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WQ500 .ก643] (2). Checked out (1).

Open Library:
Kāntrīam khrư̄angyā Thai bāng chanit kō̜n chai prung yā (prasa-satu-khā rit ) / การเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใช้ปรุงยา (ประสะ-สะตุ-ฆ่าฤทธิ์) / ผู้เรียบเรียง ชยันต์ พิเชียรสุนทร.

Chayan Phichīansunthō̜n, Thailand. Samnak Khumkhrō̜ng Phūmpanyā Kānphǣt Phǣn Thai. by ชยันต์ พิเชียรสุนทร, 2498- | สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Khumkhrō̜ng Phūmpanyā Kānphǣt Phǣnthai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED QV 2014 646797] (1).

Open Library:
Kānphǣt phǣn Thai hūačhai kāndūlǣ sukkhaphāp : sarup rāingān Mahakam Samunphrai hǣng Chāt khrang thī 10 rawāng wanthī 3-7 Kanyāyon 2557 na Sūn Sadǣng Sinkhā læ Kānprachum ʻimphæk Mư̄angthō̜ng Thanī Čhangwat Nonthaburī / การแพทย์แผนไทย หัวใจการดูแลสุขภาพ : สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี / โดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ ผลิดา สนธิ์สุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ].

Mahakam Samunphrai hǣng Chāt Nonthaburī) Phalidā Sonsuwan. Thailand. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. by มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ (ครั้งที่ 11 : 2557 : นนทบุรี) | ผลิดา สนธิ์สุวรรณ | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak Wichākān Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WB 2014 647429] (1).

Open Library:
Kānphǣt phǣn Thai nai Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān / การแพทย์แผนไทยในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล / โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ; ผู้เรียบเรียง ชัชภาม จันทบุตร ... [และคนอื่นๆ]

Chatphām Čhanthabut. Mahāwitthayālai Mahidon. Rōngrīan ʻĀyurawētthamrong. by ชัชภาม จันทบุตร | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โรงเรียนอายุรเวทธำรง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Supphawanit Kānphim, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : ศุภวนิชการพิมพ์, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: MED WB 2009 645942] (1).

Open Library:
Kānphǣt phǣn Thai prayuk samrap kāndūlǣ ying kō̜n tangkhan khana tangkhan kāntham khlō̜t læ langkhlō̜t / การแพทย์แผนไทยประยุกต์สำหรับการดูแลหญิงก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ การทำคลอด และหลังคลอด / นวลจันทร์ ใจอารีย์.

Nuanjan Jaiarree. by นวลจันทร์ ใจอารีย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB50.JT3 น552 2561] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: WB50.JT3 น552 2561] (1).

Open Library:
Kānsưksā sathānakān kānchai phūmpanyā mō̜ phư̄nbān nai kānraksā phūpūai rōk mareng : rāingān kānwičhai / การศึกษาสถานการณ์การใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง : รายงานการวิจัย / [คณะบรรณาธิการ เรือตรีหญิงธนิดา ขุนบุญจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Thanidā Khunbunčhan. Thailand. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai. by ธนิดา ขุนบุญจันทร์ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WB 2014 645887] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: MED WB 2014 645887] (1).

Open Library:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kānphǣt phǣn Thai : wā dūai samunphrai kap kānphǣt phǣn Thai / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย : ว่าด้วยสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย / โดย สมพร ภูติยานนต์

Somphō̜n Hiranrāmmadēt, Sathāban Kānphǣt Phǣn Thai. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phēsatchasāt. by สมพร หิรัญรามเดช, 2490- | สถาบันการแพทย์แผนไทย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Kānphǣt Phǣn Thai Krom Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2542 [1999] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: QV770.JT3 ส434 2542] (1).

Open Library:
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยว่าด้วยสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย / โดย สมพร ภูติยานันต์.

by สมพร หิรัญรามเดช, 2490-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: QV770.JT3 ส434] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV770.JT3 ส434] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: QV770.JT3 ส434] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QV770.JT3 ส434] (1).

Open Library:
Khwāmrū læ nǣo patibat kīeokap thammachāt læ čhakkrawān : mō̜radok phūmpanyā thāng watthanatham khō̜ng chāt / ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ / ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ; คณะทำงาน กิตติพร ใจบุญ ... [และคนอื่นๆ]

Kittiphō̜n Čhaibun. Thailand. Krom Songsœ̄m Watthanatham. Klum Sangūan Raksā Mō̜radok Phūmpanyā thāng Watthanatham. by กิตติพร ใจบุญ | กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. กลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kitčhakān Rōngphim ʻOngkān Songkhro̜ Thahān Phān Sưk nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559 [2016]Other title: Mō̜radok phūmpanyā thāng watthanatham khō̜ng chāt Other title: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS568 .ค527 2559] (1).

Open Library:
คุณภาพและการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย / โดย อัจฉรา เชียงทอง.

Atchara Shiengthong, Thammasat University. Faculty of Public Health. by อัจฉรา เชียงทอง, 2510- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสาธารณสุขศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Khana Sāthāranasuksāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Quality and accessibility of Thai Traditional Medicine Hospitals.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WB55 .อ622 2560] (1).

Open Library:
Khūmư̄ kāndamnœ̄nngān khwāmčhampen phư̄nthān dān kānphǣt phǣn Thai læ kānphǣt thāng lư̄ak (chumchon tonbǣp) / คู่มือการดำเนินงานความจำเป็นพื้นฐานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ชุมชนต้นแบบ) / คณะผู้จัดทำวิชาการ ฉัตรชัย สวัสดิไชย ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ รัษฏาวัลย์ โพธิขันธ์, จักรกฤษ ทศจิตร.

Chatchai Sawatdichai. Rattāwan Phōthikhan. Čhakkrit Thotčhit. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt thāng Lư̄ak. Samnak Kānphǣt thāng Lư̄ak. by ฉัตรชัย สวัสดิไชย | รัษฏาวัลย์ โพธิขันธ์ | จักรกฤษ ทศจิตร | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์ทางเลือก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt thāng Lư̄ak Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt thāng Lư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WB 2012 664458] (2).

Open Library:
Khūmư̄ kāndamnœ̄nngān khrư̄akhāi phūmpanyā kānphǣt phǣn Thai læ kānphǣt thāng lư̄ak (Samnakngān Sāthāranasuk Čhangwat Tonbǣp) / คู่มือการดำเนินงานเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้นแบบ) / คณะผู้จัดทำวิชาการ ศุภวรรณ พันธ์บูรณะ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ รัษฏาวัลย์ โพธิขันธ์, จักรกฤษ ทศจิตร.

Supawan Phanbūrana. Rattāwan Phōthikhan. Čhakkrit Thotčhit. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt thāng Lư̄ak. Samnak Kānphǣt thāng Lư̄ak. by ศุภวรรณ พันธ์บูรณะ | รัษฏาวัลย์ โพธิขันธ์ | จักรกฤษ ทศจิตร | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์ทางเลือก.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt thāng Lư̄ak Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt thāng Lư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2555 [2012] Publisher: นนทบุรี : สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WB 2012 664452] (2).

Open Library:
คู่มือปฏิบัติงานของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ สญชัย วัฒนา.

by สญชัย วัฒนา | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: นนทบุรี : กรม, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB50.JT3 ค733 2553] (2).

Open Library:
Khūmư̄ wētpatibat phǣn Thai / คู่มือเวชปฏิบัติแผนไทย / [คมสัน ทินกร ณ อยุธยา ... และคนอื่น ๆ].

Khomsan Thinnakō̜n Na 'Ayutthayā. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. by คมสัน ทินกร ณ อยุธยา | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB50.JT3 ค747 2558] (1).

Open Library:
Khūmư̄ mō̜ phư̄nbān nai kānraksā phūpūai kradūk hak læ kānfư̄nfū saphāp phūpūai lang kānraksā / คู่มือหมอพื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังการรักษา / คณะบรรณาธิการ เรือตรีหญิงธนิดา ขุนบุญจันทร์ ... [และคนอื่น ๆ].

Thanidā Khunbunčhan. Thailand. Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai. by ธนิดา ขุนบุญจันทร์ | กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak Kānphǣt Phư̄nbān Thai Krom Phatthanā Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED WE 2014 645663] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: MED WE 2014 645663] (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)