ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การบริหารธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์.

by สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ , 2517Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD2965 .ส58 (2).

ห้องสมุด:
20 ปีเครดิตยูเนี่ยน.

by สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท9 ส57 (1).

ห้องสมุด:
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต.

by โสภณ ดวงสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2035 .ส9 (1).

ห้องสมุด:
หลักและศิลปของหัวหน้างานในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี.

by จำนงค์ สมประสงค์, 2474-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, เพียรรุ่งโรจน์การพิมพ์, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .จ64 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำกัด (สอมธ.) ครบรอบสิบปี เสาร์ที่ 11 กันยายน 2525.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สหกรณ์ออมทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท92 ธ43 (3), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท92 ธ43 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สำคัญในปัจจุบันและแนวทางแก้ไข.

by เต็มใจ สุวรรณทัต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2522Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ต7 (2).

ห้องสมุด:
รายงานการอบรมเรื่อง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ณ ศูนย์ฝึกอบรมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 20-22 ตุลาคม 2521.

by สันนิบาตเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2521Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท9 ส6 (1).

ห้องสมุด:
แง้มดูจะรู้ค่าสมาชิก / ผู้เขียน สิทธิชัย เกษตรเกษม ... [และคนอื่นๆ].

by สิทธิชัย เกษตรเกษม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549Other title: แง้มดู-- จะรู้ค่าสมาชิก.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2035 .ง84 (1).

ห้องสมุด:
สหกรณ์เครดิตยูเนียน / รวบรวมโดย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด.

by ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วีรธรรม, 2524Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ส55 2524 (1).

ห้องสมุด:
การสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (นอกระบบ 323)

by สมศักดิ์ ศรีมาโนชน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2523Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท9 ส4 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 ส4 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 2519, รายงานผลการวิจัย.

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมส่งเสริมสหกรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2519Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .ก7 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ (Evaluation of achievement in savins cooperative).

by สุชาติ เอกณรงค์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039 .ส7 (2).

ห้องสมุด:
การบริหารงานของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์.

by บุญเลิศ สุริยวรรณ์, 2473-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039 .บ7 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2516.

by อัมมร วัฒนพานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท9 อ6 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2039.ท9 อ6 (2).

ห้องสมุด:
การจัดตั้งสหกรณ์บริการ ร้านค้า และออมทรัพย์.

by สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2529Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท9 ส64 (1).

ห้องสมุด:
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต.

by เลิศ ชูโต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG2035 .ล7 (3).

ห้องสมุด:
สหกรณ์ออมทรัพย์จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / โดย เชิญ บำรุงวงศ์.

by เชิญ บำรุงวงศ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด, [2540?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2035 .ช72 (1).

ห้องสมุด:
เคล็ดไม่ลับ-- ความสำเร็จ / ศุภชัย ศรีศุภอักษร.

by ศุภชัย ศรีศุภอักษร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด, 2552Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HG2039.ท9 ศ744 (2).

ห้องสมุด:
ชุมนุมพัฒนา. ฉบับพิเศษ, วิธีทำเงินล้านในหมู่บ้าน : วงจรทุนเพื่อ ความมั่งคั่งในชนบท / พิทยา ว่องกุล, มนูญ ศรีสุธาสินี.

by พิทยา ว่องกุล | มนูญ ศรีสุธาสินี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : หมู่บ้าน, 2533Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1436 .ช74 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1436 .ช74 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544