Your search returned 43 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
101 wat wang læ sathānthī samkhan nai Phamā / 101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล

Phaphopphon Čhanwatthanakun by ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ปรับปรุงใหม่)Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Mư̄ang Bōrān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2561 [2018]Other title: Nưng rō̜i ʻet wat wang læ sathānthī samkhan nai Phamā Other title: หนึ่งร้อยเอ็ด วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS527.7 .ภ43 2561] (2).

Open Library:
Khwāmsamkhan thāng chāifangthalē tawanʻō̜k khō̜ng Mahāsamut ʻIndīa nai samai ʻitthiphon khō̜ng čhakkrawatniyom / ความสำคัญทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียในสมัยอิทธิพลของจักรวรรดินิยม / ดรุณี แก้วม่วง.

Darunī Kǣomūang. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Bandit Witthayālai. Phākwichā Prawattisāt. by ดรุณี แก้วม่วง | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย. ภาควิชาประวัติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Phanǣk Wichā Prawattisāt Bandit Witthayālai Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2523] [ 1980] Publisher: [กรุงเทพฯ] : แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2523] [1980]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS588.ต9 ด47 2523] (1).

Open Library:
Tā sawāng kap ratchakān thī 4 / ตาสว่างกับรัชการที่ 4 / ไชยันต์ ไชยพร.

Chaiyan Chaiyaphō̜n. by ไชยันต์ ไชยพร, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp … : Matichon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.จ5 ช946 2560] (2).

Open Library:
Thīeo dong čhēdī thī Phamā prathēt : thāng prawattisāt sinlapa læ watthanatham / เที่ยวดงเจดีย์ที่พม่าประเทศ : ทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม / หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, สันติ เล็กสุขุม ; สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ.

Suphattharadit Ditsakun, Mō̜. Čhō̜. Sunti Leksukhum. by สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ, 2466-2546 | สันติ เล็กสุขุม, 2488- | สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: REL BQ 2006 645060] (1).

Open Library:
Thīeo mư̄ang Phamā / เที่ยวเมืองพม่า / พระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ.

Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2545 [2002] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS485.พ41 ด6 2545] (2).

Open Library:
ไทย-เมียนมาร์ ภราดรภาพ / บรรณาธิการ จิระนันท์ พิตรปรีชา ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล กฤตยา อกนิษฐ์ = Thailand-Myanmar : golden ties of friendship / editors, Chiranan Pitpreecha ... [et al.] ; translatior, Krittaya Akanisdha.

Chiranan Pitpreecha, Krittaya Akanisdha. Thailand. Department of East Asian Affairs. by จิระนันท์ พิตรปรีชา, 2498- | กฤตยา อกนิษฐ์ | Chiranan Pitpreecha, 1955- | Krittaya Akanisdha | กรมเอเชียตะวันออก | Thailand. Department of East Asian Affairs.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Department of East Asian Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HIST DS 2014 644760] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS528.5 .ท94 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 644760] (1).

Open Library:
Prawattisāt prathēt nai klum ʻĀsīan. 1, Thai Lāo Phamā Kamphūchā = History of Southeast Asia. Book 1, Thailand, Laos, Burma, Cambodia / ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน. 1, ไทย ลาว พม่า กัมพูชา = History of Southeast Asia. Book 1, Thailand, Laos, Burma, Cambodia / ดวงธิดา ราเมศวร์ เรียบเรียง.

Dūangthidā Rāmēt. by ดวงธิดา ราเมศวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, (ฉบับเสริมข้อมูลใหม่).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phrǣtham, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2558] [2015]Other title: History of Southeast Asia..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS525 .ด522 2558 ล. 1] (2).

Open Library:
ประวัติศาสตร์และศิลปะพม่า / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.

by ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS528.5 .ภ43 2554] (1). Checked out (1).

Open Library:
Prawattisāt ʻĀsīa / ประวัติศาสตร์อาเซีย / เจริญ ไชยชนะ รวบรวม.

Čharœ̄n Chaichana. by เจริญ ไชยชนะ, 2449-2526.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phra Nakhǭn : Hānghunsūan Čhamkat Kasēmbannakit, 2507 [1964] Publisher: พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมบรรณกิจ, 2507 [1964]Other title: Prawattisāt prathēt nai ʻĒsīa Other title: Prawattisāt nai prathēt ʻĒsīa Other title: ประวัติศาสตร์ประเทศในเอเซีย | ประวัติศาสตร์ในประเทศเอเซีย.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1964 652031] (1).

Open Library:
Phamā nai nā prawattisāt / พม่า ในหน้าประวัติศาสตร์ / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phēt Prakāi, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS528.5 .ก74 2558] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DS528.5 .ก74 2558] (2).

Open Library:
Phamā, ʻIndīa læ Sīlangkā ramlưk / พม่า, อินเดีย และ ศรีลังกา รำลึก / โดย ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร.

Chūsak Thipkesorn. by ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: BIOG CT 2013 637210] (1).

Open Library:
Phamā rop Thai : wādūai kānsongkhrām rawāng Thai kap Phamā / พม่ารบไทย : ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า / สุเนตร ชุตินธรานนท์.

Sunait Chutintaranond, by สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2013 651047] (2). Checked out (2).

Open Library:
Phamā rop Thai : wādūai kānsongkhrām rawāng Thai kap Phamā / พม่ารบไทย : ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า / สุเนตร ชุตินธรานนท์.

Sunait Chutintaranond, by สุเนตร ชุตินธรานนท์, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS578 .ส735 2554 ] (1).

Open Library:
Phamā rop ʻAngkrit kō̜n sin phǣndin læ rātchabanlang Phamā / พม่ารบอังกฤษ ก่อนสิ้นแผ่นดินและราชบัลลังก์พม่า / สถาปัตย์ สหเทวกาล.

Sathāpat Sahathēwakān. by สถาปัตย์ สหเทวกาล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Čhaophrayā, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยา, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS528.5 .ส36 2558] (2).

Open Library:
Phamā sīa mư̄ang / พม่าเสียเมือง / คึกฤทธิ์ ปราโมช.

Kukrit Pramoj, M.R., by คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sayāmrat, 2537 [1994] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามรัฐ, 2537 [1994]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HIST DS 1994 644948] (1).

Open Library:
Phamā sīa mư̄ang / พม่าเสียเมือง / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

Kukrit Pramoj, M.R., by คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Dō̜kyā 2000, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2004 647261] (1).

Open Library:
Phamā sīa mư̄ang / พม่าเสียเมือง / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.

Kukrit Pramoj, M.R., by คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Dō̜kyā 2000, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DS485.พ46 ค7 2556] (1).

Open Library:
Phamā sīa mư̄ang / พม่าเสียเมือง / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.

Kukrit Pramoj, M.R., by คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว, 2454-2538.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Dō̜kyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ดอกหญ้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS485.พ46 ค7 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS485.พ46 ค7 2561] (1).

Open Library:
พระมหามัยมุนีและเจดีย์สำคัญในพม่า / สุระ พิริยะสงวนพงศ์.

by สุระ พิริยะสงวนพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มิวเซียมเพรส, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS528.5 .ส74 2557] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HIST DS 2014 637079] (2).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)