ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 106 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Handbook of memory disorders / edited by Alan D. Baddeley, Barbara A. Wilson, Fraser N. Watts.

by Baddeley, Alan D, 1934- | Wilson, Barbara A | Watts, Fraser N.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Chichester : Wiley, 1996Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: WM173.7 .H23 (1).

ห้องสมุด:
มห-เศรษฐศาสตร์ (Macro-economics).

by บุญยง วีรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .บ742 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .บ742 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .บ742 (3).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์ : ทฤษฎีและนโยบาย / โดย มณิศรี พันธุลาภ.

by มณิศรี พันธุลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ม36 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .ม36 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ม36 (3).

ห้องสมุด:
คู่มือรัฐประศาสนศาสตร์ โดย สุชาติ ผิวงาม และ พร รัตถา.

by สุชาติ ผิวงาม | พร รัตถา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, พี เอส พี กรุ๊ป, 2528Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ส74 2528 (2).

ห้องสมุด:
โครงสร้างทางข้อมูลการลงทุนและเศรษฐศาสตร์มหภาค / เชาว์ เก่งชน.

by เชาว์ เก่งชน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 043/33 (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีและนโยบาย : เศรษฐศาสตร์มหภาค.

by รำพึง วงศ์สวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่, โครงการผลิตตำรา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ร65 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎีและนโบบาย.

by ประเจิด สินทรัพย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2526Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ป383 (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ป383 ล.1 (7).

ห้องสมุด:
มหเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น / รัตนา สายคณิต.

by รัตนา สายคณิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ร63 2531 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ร63 2531 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ร63 2531 (1).

ห้องสมุด:
Sētthasāt mahaphāk bư̄angton / เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / กฤตยา ตติรังสรรค์สุข.

Krittayā Tatirangsansuk. by กฤตยา ตติรังสรรค์สุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Edition: Phim khrang thī 8. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ECON HB 2013 634080 (1).

ห้องสมุด:
เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค / รัตนา สายคณิต.

by รัตนา สายคณิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาตำรา ศูนย์บริการเอกสารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB172.5 .ร6294 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB172.5 .ร6294 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB172.5 .ร6294 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB172.5 .ร6294 (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์มหภาค / บุญคง หันจางสิทธิ์.

by บุญคง หันจางสิทธิ์, 2485-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด, 2545Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB172.5 .บ724 2545 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB172.5 .บ724 2545 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB172.5 .บ724 2545 (3).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomic theory / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ท452 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
Sētthasāt mahaphāk chœ̄ng phonlawat = Dynamic macroeconomics / เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต = Dynamic macroeconomics / นิพิฐ วงศ์ปัญญา.

Niphit Wongpanyā. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Sētthasāt. by นิพิฐ วงศ์ปัญญา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Dynamic macroeconomics.Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .น586 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .น586 2562 (2).

ห้องสมุด:
Nayōbāi kānkhlang nai yuk sētthakit dičhithan = [Fiscal policy in digital economy era] / นโยบายการคลังในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล = [Fiscal policy in digital economy era] / ดนุวัศ สาคริก.

Danuvas Sagarik. Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt. Khana Ratthaprasāsanasāt. Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā. by ดนุวัศ สาคริก | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์. โครงการเอกสารและตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān ʻĒkkasān læ Tamrā Khana Ratthaprasāsanasāt Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2562 [2019] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการเอกสารและตำรา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562 [2019]Other title: Fiscal policy in digital economy era.Availability: Available for loan (3)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ192.5 .ด375 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ192.5 .ด375 2562 (1).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 / พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์.

by พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2548Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .พ625 (2).

ห้องสมุด:
หลักเศรษฐศาสตร์ II : มหเศรษฐศาสตร์ / รัตนา สายคณิต.

by รัตนา สายคณิต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542, ล2541Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB172.5 .ร63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB172.5 .ร63 (4).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์มหภาค / ชลัยพร อมรวัฒนา.

by ชลัยพร อมรวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (5)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ช46 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ช46 (4). Checked out (2).

ห้องสมุด:
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / เรียบเรียงโดย วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HB172.5 .ว63 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB172.5 .ว63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB172.5 .ว63 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
เศรษฐศาสตร์มหภาค = Macroeconomics / ประพันธ์ เศวตนันทน์.

by ประพันธ์ เศวตนันทน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ป394 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .ป394 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HB180 .ป394 (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544