Your search returned 6 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kānfao rawang panhā thāng kāiyaphāp khō̜ng phalittaphan yā thī mī chai nai sathānbō̜rikān sāthāranasuk pī Phō̜.Sō̜. 2552-2554 / การเฝ้าระวังปัญหาทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยาที่มีใช้ในสถานบริการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2552-2554 / ผู้จัดทำ สุรัชนี เศวตศิลา, โสมขจี หงษ์ทอง, มาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์.

Suratchanī Sawētsilā. Sōmkhačhī Hongthō̜ng. Mātwalai Likhitthanasēt. Thailand. Krom Witthayāsāt Kānphǣt. Samnak Yā læ Watthusēptit. by สุรัชนี เศวตศิลา | โสมขจี หงษ์ทอง | มาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์ | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. สำนักยาและวัตถุเสพติด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Samnak Yā læ Watthusēptit Krom Witthayāsāt Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: DOC 2013 650339] (1).

Open Library:
Tamrā rīanlat phēsatwitthayā = Fast track in pharmacology / ตำราเรียนลัดเภสัชวิทยา = Fast track in pharmacology / คณะบรรณาธิการ นิสามณี สัตยาบัน ... [และคนอื่น ๆ].

Nisāmanī Sattayāban. Thisanāphā Wuithironnarit. Čhīrānut Tankhanitlœ̄t. Bō̜phit Klāngkanlayā. Mathirut Mungthin. Suphen Phattharakitwānit. Sarāwut Čhindārat. Čhēnyut Chaisakun. Suphatthā Tembunkīet. ʻAnuphong Kanthiwong. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by นิสามณี สัตยาบัน | ธิษณาภา วุฒิรณฤทธิ์ | จีรานุช ตันคณิตเลิศ | บพิตร กลางกัลยา | มฑิรุทธ มุ่งถิ่น | สุเพ็ญ ภัทรกิจวานิช | ศราวุธ จินดารัตน์ | เจนยุทธ ไชยสกุล | สุภัททา เต็มบุญเกียรติ | อนุพงษ์ กันธิวงค์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2558 [2015]Other title: Fast track in pharmacology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: MED QV 2015 651989] (2). Checked out (1).

Open Library:
Phēsatwitthayā. Lem 1 : samrap naksưksā witthayāsāt sukkhaphāp / เภสัชวิทยา. เล่ม 1 : สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / บรรณาธิการ วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์, บุญเกิด คงยิ่งยศ, ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร.

Wīraphon Khūkhongwiriyaphan. Bunkœ̄t Khongyingyot. Latdāwan Sengkanphrai. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Phāk Wichā Phēsatwitthayā. by วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ | บุญเกิด คงยิ่งยศ | ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาเภสัชวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Khō̜n Kǣn] : Phāk Wichā Phēsatwitthayā, Khana Phǣtthayasāt, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2559 [2016] Publisher: [ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV4 .ภ7427 2559 ล. 1] (2).

Open Library:
Phēsatchawitthayā : nư̄ahā samkhan læ bǣpfưkhat = Pharmacology : principles and exercises / เภสัชวิทยา : เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology : principles and exercises / บรรณาธิการ ณัฐวุธ สิบหมู่.

Natthawut Sipmū. by ณัฐวุธ สิบหมู่.

Edition: ฉบับเรียบเรียงใหม่ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Hōlitsatik Phaplitching Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด, 2559 [2016]Other title: Pharmacology : principles and exercises.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV18 .ณ635 2559] (2). Checked out (4).

Open Library:
Likhitānusō̜n nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Prachote Plēngwitthayā. ลิขิตานุสรณ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประโชติ เปล่งวิทยา.

Material type: book Book; Format: print regular print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜ : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2531] [1988] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2531] [1988]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1988 671372] (1).

Open Library:
Sarīrawitthayā rabop hūačhai rūam lō̜tlư̄at kap kānprayukchai thāng phēsatwitthayā = Cardiovascular physiology and pharmacological applications / สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา = Cardiovascular physiology and pharmacological applications / กรองกาญจน์ ชูทิพย์.

Krongkarn Chootip. by กรองกาญจน์ ชูทิพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2560 [2017] Publisher: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Other title: Cardiovascular physiology and pharmacological applications.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WG102 .ก452 2561] (2). Checked out (3).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)