ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
สรุปสาระสำคัญความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น = Agreement on comprehensive economic partnership among member states of the Association of Southeast Aso[i]an Nations and Japan : AJCEP / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเดือน กรกฎาคม 2554.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กรม, 2554 [2011]Other title: Agreement on comprehensive economic partnership among member states of the Association of Southeast Aso[i]an Nations and Japan : AJCEP.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1591.ฮ4ญ6 ส47 2554 (1).

ห้องสมุด:
Yīpun-ʻĀsīan : phatthanākān khwāmsamphan thāng sētthakit / ญี่ปุ่น-อาเซียน : พัฒนาการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ / สุนิดา อรุณพิพัฒน์.

Sunidā ʻArunphiphat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā. Sūn Yīpun Sưksā. by สุนิดา อรุณพิพัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Pathum Thānī : Sūn Yīpun Sưksā Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publication: ปทุมธานี : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1602.15.อ73 ส73 2563 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1602.15.อ73 ส73 2563 (1).

ห้องสมุด:
สรุปสาระสำคัญความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น = Agreement on comprehensive economic partnership among member states of the Association of Southeast Asian Nations and Japan : AJCEP / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : กรม, 2551Other title: Agreement on comprehensive economic partnership among member states of the Association of Southeast Asian Nations and Japan : AJCEP.Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1591.ฮ4ญ6 ส47 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1591.ฮ4ญ6 ส47 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF1591.ฮ4ญ6 ส47 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1591.ฮ4ญ6 ส47 (2).

ห้องสมุด:
Yutthasāt khō̜ng Yīpun kap kānchư̄amyōng rawāng kan nai ʻĀsīan = Japan's strategy and ASEAN connectivity / ยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นกับการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน = Japan's strategy and ASEAN connectivity / นรุตม์ เจริญศรี เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Narut Charoensri. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Khāokrō̜ng by นรุตม์ เจริญศรี | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Other title: Japan's strategy and ASEAN connectivity.Availability: Available for loan (3)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2016 687751 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2016 687751 (1).

ห้องสมุด:
ʻĀsīan læ Yīpun / อาเซียนและญี่ปุ่น / ฟูมิอะกิ มิยะชิตะ, ยะชิจิ โอฮะตะ, ยุกิมะสะ นะงะยาสุ.

Miyashita, Fumiaki, Ōhata, Yashichi, Nagayasu, Yukimasa, by มิยะชิตะ, ฟูมิอะกิ, ค.ศ. 1940- | โอฮะตะ, ยะชิจิ, ค.ศ. 1930- | นะงะยาสุ, ยุกิมะสะ, ค.ศ. 1941- | Japan International Cooperation Agency.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mǭ.Pǭ.Thǭ.] : Japan International Cooperation Agency, [2532] [1989] Publication: [ม.ป.ท.] : Japan International Cooperation Agency, [2532] [1989]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1602.15.อ73 ม64 2532 (1).

ห้องสมุด:
Phūmiphāk sāthāranūpaphōk phatthanā withēt khadī : botbāt Yīpun kap kānphatthanā rabop kānkhonsong rawāng prathēt læ phon tō̜ phūmiphāk niyom nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai / ภูมิภาคสาธารณูปโภคพัฒนาวิเทศคดี : บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / นรุตม์ เจริญศรี.

Narut Charoensri. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. Sūn Sưksā ʻAnuphūmiphāk Lummǣnam Khōng. by นรุตม์ เจริญศรี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Chīang Mai : Sūn Sưksā ʻAnuphūmiphāk Lummǣnam Khōng Khana Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publication: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Other title: Botbāt Yīpun kap kānphatthanā rabop kānkhonsong rawāng prathēt læ phon tō̜ phūmiphāk niyom nai ʻĒchīa Tawanʻō̜k Chīang Tai Other title: บทบาทญี่ปุ่นกับการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศและผลต่อภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE272.ก2 น47 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE272.ก2 น47 2561 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE272.ก2 น47 2561 (3).

ห้องสมุด:
ผลของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่นต่อการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วนระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น / โดย เสาวลักษณ์ สุภาผล.

Saowalak Supaphol, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by เสาวลักษณ์ สุภาผล, 2529- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Impact of ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement on intra-industry trade in automotive industry between ASEAN and Japan.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9710.อ732 ส75 2558 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544