ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 14 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ / โดย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, [2537]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1410.5 .ก63 (1).

ห้องสมุด:
CAP reforms และ UR : ผลกระทบต่อมันสำปะหลังไทย / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กองวิจัยสินค้าและการตลาด 2.

by กองวิจัยสินค้าและการตลาด | กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ | การสัมมนาผลการเจรจารอบอุรุกวัยต่อมันสำปะหลังและสินค้าอื่น (2537 : นครราชสีมา).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2537Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9235.ม73 ซ64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการค้าบริการภายใต้การเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ และอนาคตของการขนส่งทางบกของประเทศไทย / จัดโดย สถาบันพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการค้าบริการภายใต้การเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ และอนาคตของการขนส่งทางบกของประเทศไทย (2537 : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันการขนส่ง | กระทรวงคมนาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2537Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HE5693.55.ก6 ก65 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HE5693.55.ก6 ก65 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE5693.55.ก6 ก65 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของข้อตกลงรอบอุรุกวัยที่มีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการลดภาษีศุลกากรของประเทศไทย = The impact of Uruguay round on Thai textile industry : a case study of tariff reductions of Thailand / พิภพ ภู่เพ็ง.

by พิภพ ภู่เพ็ง, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 พ678 (1).

ห้องสมุด:
สรุปผลการเจรจารอบอุรุกวัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศกำลังพัฒนา / กองการค้าพหุภาคี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

by กองการค้าพหุภาคี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2536Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1410.5 .ส43 (1).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของข้อตกลงรอบอุรุกวัยที่มีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอไทย : ศึกษากรณีการยกเลิกโควต้า ภายใต้ข้อตกลง MFA ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป = The impacts of the Uruguay Round Agreement toThailand's textile industry : a case study of the MFA phase-out in the USA and EU markets / ศิริพร บุญสิน.

by ศิริพร บุญสิน, 2516-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9866.ท92 ศ68 (1).

ห้องสมุด:
นโยบายข้าวหลังการเจรจารอบอุรุกวัย : สหรัฐอเมริกา และอาเซียบูรพา / ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัตน์ ;บรรณาธิการ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมบูรณ์ ศิริประชัย.

by ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัตน์ | รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | สมบูรณ์ ศิริประชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การค้าโลก), 2552Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9066.ก2 ศ743 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9066.ก2 ศ743 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9066.ก2 ศ743 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9066.ก2 ศ743 (2).

ห้องสมุด:
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย / สิทธิกร นิพภยะ.

by สิทธิกร นิพภยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2548Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1379 .ส625 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1379 .ส625 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1379 .ส625 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1379 .ส625 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1379 .ส625 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1379 .ส625 (2).

ห้องสมุด:
ผลกระทบของการเจรจารอบอุรุกวัยต่อสินค้าเกษตรในตลาดโลกและภาคเกษตร ของไทย / เสนอโดย นิพนธ์ พัวพงศกร.

by นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9000.5 .น63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9000.5 .น63 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9000.5 .น63 (2).

ห้องสมุด:
คำแปลกรรมสารสุดท้ายรวบรวมผลการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2537Availability: Available for loan (6)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HF1721 .ค64 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF1721 .ค64 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1721 .ค64 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1721 .ค64 (2).

ห้องสมุด:
ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยของการเจรจารอบอุรุกวัย / โดย ภาณุพงศ์ นิธิประภา.

by ภาณุพงศ์ นิธิประภา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539Availability: Available for loan (1)Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.563 .ภ645 (1).

ห้องสมุด:
ประเทศไทยกับการเจรจารอบอุรุกวัย : นโยบายที่มาจากข้าราชการสายวิชาการ / พีเทอร์ ไมตรี อึ๊งภากรณ์.

by ไมตรี อึ๊งภากรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2533Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1410.5 .ม96 (1).

ห้องสมุด:
สามมิติของการเจรจารอบอุรุกวัย / Three dimensions of the Uruguay Round / พีเตอร์ ไมตรี อึ๊งภากรณ์.

by ไมตรี อึ๊งภากรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ไว้ลาย, 2538Availability: Available for loan (8)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1410.5 .ม98 (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1410.5 .ม98 (6).

ห้องสมุด:
แกตต์กับการเจรจารอบอุรุกวัย / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : กรม, 2537Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HF1721 .ก823 (4).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544