ผลการค้นหาของคุณมี 21 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Analyzing social networks / โดย Borgatti, Stephen P. การพิมพ์: London : SAGE Publications, 2013 . viii, 296 p. : , Reprint. Originally published: 2013. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [SOCY HM 2013 652615] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Analyzing social networks / โดย Borgatti, Stephen P. การพิมพ์: Los Angeles : SAGE, 2018 . xix, 363 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Sangvian Indaravijaya Library General Stacks [HM741 .B67 2018] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HM741 .B67 2018] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Applications of social network analysis.   การพิมพ์: London : SAGE Reference, 2014 . lv, 427 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SOCY HM 2014 660628] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Applications of social network analysis.   การพิมพ์: London : SAGE Reference, 2014 . vi, 379 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SOCY HM 2014 660630] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Applications of social network analysis.   การพิมพ์: London : SAGE Reference, 2014 . vi, 345 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SOCY HM 2014 660631] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Applications of social network analysis.   การพิมพ์: London : SAGE Reference, 2014 . vi, 366 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SOCY HM 2014 660632] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The cement of civil society : , studying networks in localities / โดย Diani, Mario, การพิมพ์: New York, N.Y. : Cambridge University Press, 2015 . xxii, 244 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HM881 .D53 2015] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The connect effect : , building strong personal, professional, and virtual networks / โดย Dulworth, Mike, การพิมพ์: San Francisco : Berrett-Koehler Publishers, 2008 . xiv, 189 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [SOCY HM 2008 667845] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Content machine : , use content marketing to build a 7-figure business with zero advertising / โดย Norris, Dan, การพิมพ์: [S.l. : s.n.], 2015 . xi, 211 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HF5415.1265 .N67 2016] (1),

ห้องสมุด:
Future perfect : , the case for progress in a networked age / โดย Johnson, Steven, การพิมพ์: New York : Riverhead Books, 2013 . xxxvi, 229 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HM851 .J64 2013] (1),

ห้องสมุด:
Interpreting networks : , hermeneutics, actor-network theory & new media / โดย Krieger, David J. การพิมพ์: Bielefeld, Germany : Transcript, 2014 . 204 pages. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SOCY HM 2014 660042] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Misunderstanding the Internet / โดย Curran, James. การพิมพ์: Abingdon, Oxon ; | New York : Routledge, 2016 . ix, 223 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HM851.C87 2016] (1),

ห้องสมุด:
The role of networks in labor markets / โดย Nongnuch Soonthornchawakan. การพิมพ์: [Baton Rouge, La.] : Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, 2007 . xi, 180 leaves : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Theses Stacks [IND HD 2007 650099] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The social factor : , innovate, ignite, and win through mass collaboration and social networking / โดย Azua, Maria, การพิมพ์: Upper Saddle River, NJ : IBM Press/Pearson, 2010 . 247 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [SOCY HM 2010 665766] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Social media communication : , concepts, practices, data, law and ethics / โดย Lipschultz, Jeremy Harris, | Lipschultz, Jeremy H., การพิมพ์: New York, N.Y. : Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, 2018 . xx, 375 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HM741 .L56 2018] (1),

ห้องสมุด:
Social movements and protest / โดย Edwards, Gemma. การพิมพ์: New York : Cambridge University Press, 2014 . xiii, 284 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SOCY HM 2014 646342] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Social network analysis / โดย Scott, John, | Scott, John P., การพิมพ์: London : Sage, 2017 . x, 227 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [H61 .S366 2017] (1),

ห้องสมุด:
The strategically networked organization : , leveraging social networks to improve organizational performance / โดย Lehtimaki, Hanna. การพิมพ์: United Kingdom : Emerald, 2017 . vii, 196 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [HD30.3 .L44 2017] (1),

ห้องสมุด:
Successful networking : , how to build new networks for career and company progression / โดย Kay, Frances, การพิมพ์: London ; Kogan Page, 2010 . xiv, 192 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [HF5381 .K39 2010] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455