Your search returned 8 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
100 chest x-ray diagnossis points : (spot diagnosis) / [เรียบเรียงและ]รวบรวมโดย วิรุฬห์ ขาวบริสุทธิ์.

by วิรุฬห์ ขาวบริสุทธิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2539-Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF975 .ว64 (1).

ห้องสมุด:
Chest X-ray. เล่ม 2, ปัญหาที่พบบ่อย / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ และคณะ.

by วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF975 .ว656 2553 ล. 2 (2).

ห้องสมุด:
Chest X-ray. เล่ม 1, พื้นฐานและหลักการวินิจฉัยโรค / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.

by วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF975 .ว656 2546 ล. 1 (3).

ห้องสมุด:
Chest X-ray. lem 1, phư̄nthān læ lakkān winitchai rōk / Chest X-ray. เล่ม 1, พื้นฐานและหลักการวินิจฉัยโรค / วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.

Wiwatthanā Thanō̜mkīat. by วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 6, [ kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m] Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Songkhlā] : Nūai Phalit Tamrā Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakarin, 2557 [2014] Publication: [สงขลา] : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 [2014]Other title: Phư̄nthān læ lakkān winitchai rōk Other title: พื้นฐานและหลักการวินิจฉัยโรค.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MED WF 2014 649726 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
Kānplǣ phon phāpthāi rangsī sūang ʻok bư̄angton / การแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกเบื้องต้น / อนุพล พาณิชย์โชติ.

ʻAnuphon Phānitchōt. by อนุพล พาณิชย์โชติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Khō̜nkǣn ] : Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2558 [2015] Publication: [ขอนแก่น] : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MED WF 2015 650859 (1).

ห้องสมุด:
Bucky film of the chest / วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์.

by วิรุฬห์ ขาวบริสุทธิ์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท ร. ประมวลกิจ จำกัด, 2515Availability: No items available : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Chest x-ray : HRCT nǣokhit læ lakkān winitchai / Chest x-ray : HRCT แนวคิดและหลักการวินิจฉัย / เรียบเรียง วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.

Wiwatthanā Thanō̜mkīat. by วิวัฒนา ถนอมเกียรติ.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sahamit Phatthanā Kānphim (1992), 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF975 .ว658 2559 (1).

ห้องสมุด:
Pocket chest radiography / Pocket chest radiography / บรรณาธิการ วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย, อดิศร วงษา.

Wiritsō̜ra Wongsīchanālai. ʻAdisō̜n Vongsa. Rōngphayābān Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย | อดิศร วงษา | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Rōngphayābān Phramongkutklao, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF975 .พ527 2561 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544