ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 12 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การวิเคราะห์และเทียบเคียงผลการดำเนินงาน / สมศักดิ์ เจตสุรกานต์, บุษยา เจริญผล.

by สมศักดิ์ เจตสุรกานต์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส455ก64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ส455ก64 (1).

ห้องสมุด:
การคัดเลือกเพื่อหาคำตอบโดยการจัดลำดับความสำคัญ / ขนิษฐา สุดกังวาล.

by ขนิษฐา สุดกังวาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ข365ก642 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ข365ก642 (1).

ห้องสมุด:
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ.

by เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2499-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2556 [2013]Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
ระบบการติดตามและวัดผลการดำเนินงาน / นลินี จันสว่าง, วชิรา ตีรกรวิเศษภักดี, สุชาติ แสงทองสวัสดิ์.

by นลินี จันสว่าง | วชิรา ตีรกรวิเศษภักดี | สุชาติ แสงทองสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น4957ร63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .น4957ร63 (1).

ห้องสมุด:
การปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนราชการ จะทำอะไร จะได้อะไร / ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2538Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ก662 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ก662 (2).

ห้องสมุด:
ระบบการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ / ดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ.

by ดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ด647ร63 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ด647ร63 (1).

ห้องสมุด:
การตลาดสำหรับภาครัฐ / ผู้เขียน Philip Kotler และ Nancy Lee ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล.

by คอตเลอร์, ฟิลิป | ณัฐยา สินตระการผล | ลี, แนนซี่, ค.ศ. 1932-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2553Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.ผ4 ค53 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF1525.ผ4 ค53 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JF1525.ผ4 ค53 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JF1525.ผ4 ค53 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย / วชิรา ตีรกรวิเศษภักดี.

by วชิรา ตีรกรวิเศษภักดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว264ก644 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ว264ก644 (1).

ห้องสมุด:
การปรับแต่งกระบวนงานให้ง่ายขึ้น และการออกแบบกระบวนงานใหม่ / ขนิษฐา สุดกังวาล.

by ขนิษฐา สุดกังวาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ข365ก643 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ข365ก643 (1).

ห้องสมุด:
การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าผู้รับบริการ / วชิรา ตีรกรวิเศษภักดี.

by วชิรา ตีรกรวิเศษภักดี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ว264ก645 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ว264ก645 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ / ดารัตน์ บริพันธกุล.

by ดารัตน์ บริพันธกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ด6224ก64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .ด6224ก64 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์กิจกรรม / นลินี จันสว่าง.

by นลินี จันสว่าง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ., 2542Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .น4957ก64 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC .น4957ก64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544