ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 56 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2523-Availability: Available for loan (37)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท92 ต917 2520 (37).

ห้องสมุด:
สภาพเศรษฐกิจ และการเงินภาคใต้ โดย หน่วยวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท., 2528Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท92 ต945 (2).

ห้องสมุด:
โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้และประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจของ 14 จังหวัดภาคใต้.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ม.ป.ท. (2528)Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท92 ต93 (2).

ห้องสมุด:
สรุปภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: หาดใหญ่, 2517Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท92 ต95 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง / คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ตอนล่างห้าจังหวัด (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) วุฒิสภา.

by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ตอนล่างห้าจังหวัด (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส). คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ7ต9 ร64 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการสัมมนา เรื่อง เศรษฐกิจภาคใต้จะดีขึ้นได้อย่างไร.

by หอการค้าจังหวัดภูเก็ต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ภูเก็ต, 2527. Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ7 ต98 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ7 ต98 (1).

ห้องสมุด:
เอกสารการสัมมนา สินค้าเกษตรหลัก ประมง : ป่าไม้ : ปศุสัตว์ เหมืองแร่ การท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล, 2528Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท92 ต978 (2).

ห้องสมุด:
ภาคใต้: แดนทองของการลงทุน.

by บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC497.ท92 ต953 (2).

ห้องสมุด:
ภาพรวมพื้นฐานการพัฒนาธุรกิจภาคใต้ / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

by มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : คณะ, 2532Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ7ต9 ภ63 (1).

ห้องสมุด:
บทความวิชาการ ปี 2545 / ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : ธนาคาร, 2545Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ7ก26 บ325 (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC445.ฮ7ก26 บ325 (2).

ห้องสมุด:
ผลงานความคืบหน้าโครงการศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาภาคใต้ตอนบน.

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนภาค.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2527-Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ7 ต94 2527 (2).

ห้องสมุด:
โครงการศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณ 5 จังหวัดภาคใต้ชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย : ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง.

by สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, [2523?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท92 ต96 (1).

ห้องสมุด:
สรุปแนวทางการพัฒนาห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้.

by สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, 2524Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HC497.ท92 ต97 (1).

ห้องสมุด:
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ / [จัดทำโดย] ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12.

by ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | การประชุมวิชาการ ทปอ. เรื่อง มหาวิทยาลัยไทยกับการมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (2550 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ยะลา] : ศูนย์, 2550Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: 144/2553 (1).

ห้องสมุด:
ความต้องการแรงงานฝีมือในภาคใต้.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมแรงงาน. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นครหลวง, โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2515Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD8750.8.ต9 ม55 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544