ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 51 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Wai phraprathān 77 čhangwat / ไหว้พระประธาน 77 จังหวัด / กองบรรณาธิการข่าวสด.

Kō̜ng Bannāthikān Khāo Sot. by กองบรรณาธิการข่าวสด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 [2014]Other title: Wai phraprathān čhetsip čhet čhangwat Other title: ไหว้พระประธานเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ART NB 2014 632369 (4).

ห้องสมุด:
Sinlapa Sukhōthai / ศิลปะสุโขทัย / ผู้เขียน สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์.

Somkīat Lōphētcharat. by สมเกียรติ โล่ห์เพชรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Pim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2549 [2006] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: REL BQ 2006 660116 (1).

ห้องสมุด:
Čhotmāihēt kānsāng phra 80 pī Thammasāt. จดหมายเหตุการสร้างพระ 80 ปี ธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557] [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NB1912.พ7 จ35 2557 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 จ35 2557 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: ART N 2014 640239 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ART N 2014 640239 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: ART N 2014 640239 (1).

ห้องสมุด:
Phraphuttharūp samkhan / พระพุทธรูปสำคัญ / [คณะผู้เรียบเรียงและบรรณาธิการ ฉวีงาม มาเจริญ ... และคนอื่น ๆ]

Chawīngām Mācharoen. Krom Sinlapākō̜n. Kō̜ng Wannakam læ Prawattisāt. by ฉวีงาม มาเจริญ | กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Kō̜ng Wannakam læ Prawattisāt Krom Sinlapākō̜n, 2543 [2000] Publication: กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ART NB 2000 670039 (1).

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Somphān Pitayānon Tǭ.Chǭ., Tǭ.Mǭ. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสมภาร ปิตยานนท์ ต.ช., ต.ม.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : HǭČhǭKǭ. 'Arun Kānphim, 2546 [2003] Publication: กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ์, 2546 [2003]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2003 671335 (1). :

ห้องสมุด:
Phraphuttharūp samkhan læ phutthasin nai dindǣn Thai / พระพุทธรูปสำคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย / ศักดิ์ชัย สายสิงห์

Sakchai Sāising. by ศักดิ์ชัย สายสิงห์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Mư̄ang Bōrān, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ART NB 2012 668866 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Phrakring 3 yuk Wat Suthat / พระกริ่ง 3 ยุค วัดสุทัศน์ / บรรณาธิการ-จัดทำ พิบูลย์ วงศ์ภูมิ (ป่อง สีไทย) ; ถ่ายภาพ พระมหาอเนก กิตฺติปาโล ... [และคนอื่น ๆ].

Phibūn Wongphūm. Phra Mahā ʻAnēk Kittipālō. by พิบูลย์ วงศ์ภูมิ | พระมหาอเนก กิตฺติปาโล.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim Sīthai, [2553?] [2010?] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สีไทย, [2553?] [2010?]Other title: Phrakring 3 yuk Wat Suthatthēpwarārām Other title: พระกริ่ง 3 ยุค วัดสุทัศนเทพวราราม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5125.พ4 พ42 2553 ล. 1 (2).

ห้องสมุด:
Čho̜ lưk sưksā sinlapa phim song Phra Somdet ... / เจาะลึกศึกษาศิลปะพิมพ์ทรงพระสมเด็จฯ / อนันต์นิมาตย์.

ʻAnannimāt. by อนันต์นิมาตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻĒt. ʻǬpset Krāfikdīsai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ออฟเซ็ท กราฟิคดีไซน์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NB1912.พ7 อ356 2561 (1).

ห้องสมุด:
Dœ̄nsāi wai phraphut tūa Thai / เดินสายไหว้พระพุทธทั่วไทย / กองบรรณาธิการข่าวสด.

Kǭngbannāthikān Khwāosot. by กองบรรณาธิการข่าวสด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Matichon, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ART NB 2009 669092 (2).

ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngan phrarātchathān phlœ̄ng sop sāttrāčhān Luang Bǭribānburīphan (Pūan 'Inthuwong). อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (ป่วน อินทุวงศ์).

Bō̜ribānburīphan, Lūang, by บริบาลบุรีภัณฑ์, หลวง, 2440-2529.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : HǭČhǭKǭ. Rōngphim Yūnaitet Prōdakchan, 2531 [1988] Publication: กรุงเทพฯ : หจก. โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น, 2531 [1988]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 อ3653 2531 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1988 671383 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
Banthưk khō̜ng phō̜ : ʻanusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Banpharot Khlư̄apkǣo. บันทึกของพ่อ : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายบรรพรต เคลือบแก้ว.

Banpharot Khlư̄apkǣo, by บรรพรต เคลือบแก้ว, ตาย 2556.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2556 [2013] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556 [2013]Other title: ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Banpharot Khlư̄apkǣo Other title: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายบรรพรต เคลือบแก้ว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 บ63 2556 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2013 636856 (1).

ห้องสมุด:
Pœ̄t tamnān Phra Kring-Phra Chaiwat Wat Bō̜wō̜nniwētwihān / เปิดตำนาน พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์วัดบวรนิเวศวิหาร / ส. ธรรมฉัตร.

Sō̜. Thammachat. by ส. ธรรมฉัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Nonthaburī : Hōmphrēt phlat, [2556?] [2013?] Publication: นนทบุรี : โฮมเพรส พลัส, [2556?] [2013?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 ส23 2556 (1).

ห้องสมุด:
Phutthasin wisēt : [phrabuchā læ phrakhrư̄ang lamkhā hǣng Sayām prathēt] = Siam masterpiece collection : precious Buddha images and amulets of Thailand / พุทธศิลป์วิเศษ : [พระบูชาและพระเครื่องล้ำค่าแห่งสยามประเทศ] = Siam masterpiece collection : precious Buddha images and amulets of Thailand / ธรรมรัสมิ์ พุทธมาลีเกษม ... [และคนอื่น ๆ].

Thammarat Phutthamālīkasēm. by ธรรมรัสมิ์ พุทธมาลีเกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat, 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2553 [2010]Other title: Siam masterpiece collection : precious Buddha images and amulets of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ค74 พ74 2553 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการตรวจพิสูจน์ประติมากรรมสำริด / ผู้เขียน ณัฏฐภัทร จันทวิช ... [และคนอื่น ๆ].

by ณัฏฐภัทร จันทวิช | สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ART NB 2013 625512 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ART NB 2013 625512 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 ค74 2556 (2).

ห้องสมุด:
Sinlapakam hǣng ʻĀnāčhak Sī ʻAyutthayā / ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรศรีอยุธยา / น. ณ ปากน้ำ.

Prayūn ʻUluchāda, by ประยูร อุลุชาฎะ, 2471-2543.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Tonʻō̜ 1999 Čhamkat, 2542 [1999] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ต้นอ้อ 1999 จำกัด, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N8193.ท9 ป4 2542 (1).

ห้องสมุด:
Prawat Lūangphō̜ Sōthō̜n / ประวัติหลวงพ่อโสธร / วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง (แปดริ้ว).

Wat Sōthō̜nwarārāmwō̜rawihān (Chachœ̄ngsao) by วัดโสธรวรารามวรวิหาร (ฉะเชิงเทรา).

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Chachœ̄ngsao] : Wat Sōthō̜nwarārāmwō̜rawihān, [2531?] [1988?] Publication: [ฉะเชิงเทรา] : วัดโสธรวรารามวรวิหาร, [2531?] [1988?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1988 690007 (1).

ห้องสมุด:
Bư̄anglang rūp khaorop : khati khwāmchư̄a rūp thǣn bukkhon nai Sayām / เบื้องหลังรูปเคารพ : คติความเชื่อรูปแทนบุคคลในสยาม / ปภาณิน เกษตรทัต.

Paphānin Kasētthat. by ปภาณิน เกษตรทัต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Matichon, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1021 .ป363 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NB1021 .ป363 2558 (2).

ห้องสมุด:
Phutthasin / พุทธศิลป์ / ราช รามัญ, หนึ่ง เซนทรัล.

Rāt Rāman. Ratchayut Kānčhanasinkasēm. by ราช รามัญ | รัชต์ชยุตม์ กาญจนสินเกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nānā Samnakphim, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ART NB 2015 656141 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544