ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 10 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รวมคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2550 ; และ, รายงานการศึกษาวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2550 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

by อุดม รัฐอมฤต, 2502- | นพนิธิ สุริยะ | บรรเจิด สิงคะเนติ | สมคิด เลิศไพฑูรย์ | นันทวัฒน์ บรมานันท์ | วรเจตน์ ภาคีรัตน์ | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล | กิตติศักดิ์ ปรกติ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2551?]Availability: Available for reference (6)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ร54336 (1), Sanya Dharmasakti Library Not for loanCall number: CDG .ร54336 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Not for loanCall number: CDG .ร54336 (2), Professor Direk Jayanama Library Not for loanCall number: CDG .ร54336 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ร54336 (1). :

เราจะตรวจสอบการใช้อำนาจที่ใช้โดยไม่ชอบของรัฐบาลได้อย่างไร [วีดิทัศน์] : การอภิปรายทางวิชาการ / จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... [และอื่น ๆ].

by ปริญญา เทวานฤมิตรกุล | รสนา โตสิตระกูล, 2496- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Available for reference (1)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG360 (1). :

การกระทำทางรัฐบาล : ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ : [รายงานการศึกษาวิจัย] / โดย เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ และคณะ.

by เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2504- | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2554 [2011]Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ3910 .ก842 2554 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3910 .ก842 2554 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KZ3910 .ก842 2554 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KZ3910 .ก842 2554 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3910 .ก842 2554 (3). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การกระทำของรัฐบาล = Act of government / สุวีร์ ตรียุทธนากุล.

by สุวีร์ ตรียุทธนากุล, 2512-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2732 .ส75 (1).

ห้องสมุด:
การกระทำทางรัฐบาลหรือการกระทำของรัฐบาล : ข้อถกเถียงทางวิชาการในระบบกฎหมายมหาชนไทย / เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล บรรณาธิการ.

by เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, 2503-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2551]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2732 .ก95 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2732 .ก95 (5), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT2732 .ก95 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2732 .ก95 (3).

ห้องสมุด:
ความรับผิดชอบของรัฐต่อการกระทำที่ละเมิดพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ค.ศ. 1997 / โดย ธิดาชนก เทพประดิษฐ์.

Tidachanok Teppradit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ธิดาชนก เทพประดิษฐ์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: State responsibility for the breach of the obligations under the convention on the prohibition of the use, stockpiling, production and transfer of anti-personnel mines and on their destruction, 1997.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KZ 2014 662488 (1).

ห้องสมุด:
รายงานของคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 (ส่วนที่ 1 ภาครายงาน).

by คณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด, [2548]Other title: ข้อเท็จจริงที่ตากใบ : รายงานของคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส.Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC .ร64735 (1).

ห้องสมุด:
ปาฐกถาพิเศษ ภาพจริง-ภาพลวง : สังคมแห่งนิติรัฐ / โดย สุรพล นิติไกรพจน์.

by สุรพล นิติไกรพจน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2547]Availability: Available for loan (11)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ส7438ป63 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ส7438ป63 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ส7438ป63 (9).

ห้องสมุด:
ความจริงที่ตากใบ [วีดิทัศน์] / ฟ้าเดียวกัน.

by ฟ้าเดียวกัน.

Material type: Music Music Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547?]Availability: Available for reference (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ค555 (1). :

การควบคุมการกระทำของรัฐบาลโดยรัฐสภา / โดย สาโรช โชติพันธุ์.

by สาโรช โชติพันธุ์, 2496-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2732 .ส64 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544