ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

ผลการค้นหาของคุณมี 67 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
99 คำอังกฤษใช้ผิดบ่อย. โดย ลี, ซังบิน. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2554 . 249, [5] หน้า : , แปลจาก: 99 common sense in English Vol. 2. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PE1460 .ล612 2554] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Daily English vocabulary หยอดกระปุกคำศัพท์วันละนิด เก่งภาษาอังกฤษมากขึ้น / โดย สินี. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : Pop Get Book, 2557 . 256 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PE 2014 652621] (1),

ห้องสมุด:
Easy English เก่งอังกฤษจากข่าว. โดย ครูป้อม. การพิมพ์: นนทบุรี : Knowledge Maker, 2552 . 192 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PE1449 .ค473 2552 ล. 1] (1),

ห้องสมุด:
English grammar / โดย ธง วิทัยวัฒน์. | ธง ลีพึ่งธรรม. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2550 . 1093 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PE 2007 629868] (1),

ห้องสมุด:
Mind map ศัพท์ญี่ปุ่นแบบเน้นๆ / โดย สมาพร สุขสำอางค์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : Life Balance, 2558 . 239 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PL 2015 655590] (2), Pridi Banomyong Library General Stacks [LANG&LIT PL 2015 655590] (2),

ห้องสมุด:
Professional hospital English for Thailand / โดย ลีออง, ฮิว. การพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2554 . 254 หน้า : , มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library Circulation Counter [PE1127.พ8 ล655 2554] (1), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [PE1127.พ8 ล655 2554] (14), Nongyao Chaiseri Library General Stacks [PE1127.พ8 ล655 2554] (15),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Six senses ฟัง พูด อ่าน เขียน เซียนอังกฤษ / โดย ยุวนาฏ คุ้มขาว. | ครูกวาง. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : about book, 2557 . 359 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PE 2014 652437] (1),

ห้องสมุด:
Vocabulary 1 : , 200 essential words you need to know = 200 คำศัพท์สำคัญที่ควรเรียนรู้ / โดย ประไพ วีโรทัย. การพิมพ์: กุรงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 . 162 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LANG&LIT PE 2014 630015] (2),

ห้องสมุด:
Vocabulary 2 : , 200 essential words in use = 200 คำศัพท์สำคัญนำไปใช้ประโยชน์ได้ / โดย ประไพ วีโรทัย. การพิมพ์: กุรงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 . 186 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [LANG&LIT PE 2014 630020] (2),

ห้องสมุด:
เก่งภาษาญี่ปุ่น+เที่ยว6มิติ / โดย อะกิระ โช. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : Life balance, 2558 . 315 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PL 2015 653256] (1),

ห้องสมุด:
เก่งศัพท์จำแม่นไม่ต้องท่อง : , ขุดรากถอนศัพท์ prefixes roots suffixes /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2559 . 501 หน้า : , แปลจาก: Secret English : prefixes, roots, and suffixes. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PE1449 .ก725 2559] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
เก่งศัพท์ประจำวัน 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย / โดย มิสเตอร์ แบร์ดี้. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลเดย์, 2558 . 185 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PL 2015 652957] (1),

ห้องสมุด:
เก่งสำนวนชวนเม้าท์ / โดย ยุวนาฏ คุ้มขาว. | ครูกวาง. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : about book, 2556 . 347 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PE 2013 652535] (1),

ห้องสมุด:
เก่งอังกฤษแบบ Full option / โดย ชัชชนก สิริกุล. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : about book, 2557 . 311 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PE1460 .ช597 2557] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
เขียนคล้าย อ่านต่าง / โดย มัณฑนา เกียรติพงษ์. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2557 . 124 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PE 2014 630604] (5),

ห้องสมุด:
คลังประะโยคสุดเจ๋งเขียนอังกฤษเก่งด้วยตนเอง : , English for school work life : ชีวิตวัยรุ่นวุ่นเรียน&หนุ่มสาวไฉไลไวทำงาน / โดย ฮา, มยองอก. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558 . 256 หน้า. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [PE1408 .ฮ64 2558] (1),

ห้องสมุด:
ความหวังและความกล้า : , เรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องที่คุณชื่นชอบ = Hope and courage : learn English from your favorite stories /   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทรีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550 . 272 หน้า : , มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2547. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [LANG&LIT PE 2007 644523] (1),

ห้องสมุด:
คำนี้ดี / โดย ภูมิชาย บุญสินสุข. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2558 . 383 หน้า : , พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 2558. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [PE1460 .ภ745 2558] (2),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455