ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 58 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 12-23 กันยายน 2551.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย], 2551Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก231 ธ3214 (1).

ห้องสมุด:
การประกันคุณภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัยไทย / อดุลย์ วิริยเวชกุล.

by อดุลย์ วิริยเวชกุล, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงานมหาวิทยาลัยมหิดล, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .อ36 2538 (2).

ห้องสมุด:
วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย : บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาครบ 39 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / โดย เทียนฉาย กีระนันทน์.

by เทียนฉาย กีระนันทน์, 2488- | ประชุมวิชาการ "วิกฤตคุณภาพอุดมศึกษาไทย" (2550 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์).

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ท835ว624 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ท835ว624 (1).

ห้องสมุด:
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา / ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย.

by สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา. ส่วนวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2541Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ม644น85 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ม644น85 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ; คณะทำงาน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, (ฉบับปรับปรุง 5).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2331.65.ท9 ค737 2552 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ; คณะทำงาน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ฉบับปรับปรุง 4).Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2331.65.ท9 ค737 2551 (1).

ห้องสมุด:
กระบวนการพัฒนาความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา [วีดิทัศน์] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อำนวยการผลิต.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2547?]Availability: Available for reference (8)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CDG .ก457 (3), Thammasat Library, Pattaya Campus Not for loanCall number: CDG .ก457 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Not for loanCall number: CDG .ก457 (3). :

เท่าทันคุณภาพ / บรรยายโดย พรทิพย์ กาญจนนิยต.

by พรทิพย์ กาญจนนิยต.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2546Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .พ43 (1).

ห้องสมุด:
100 คำถาม คำตอบ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา / โดย อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.

by อุทุมพร จามรมาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟันนี่, 2544Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .อ7223274ก13 (3).

ห้องสมุด:
Lakkān nǣothāng læ withīkān nai kānprakan khunnaphāp thāng wichākān nai mahāwitthayālai Thai. [Lem 1] / หลักการ แนวทาง และวิธีการในการประกันคุณภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัยไทย. [เล่ม 1] / โดย คณะทำงานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย.

Khana Thamngān khō̜ng Thī Prachum ʻAthikānbō̜dī hǣng Prathēt Thai. by คณะทำงานของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Khana Thamngān, 2537 [1994] Publication: กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2537 [1994]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1994 700534 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

by มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [อุบลราชธานี] : บัณฑิตวิทยาลัย, 2549Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.อ841 อ7345 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา / โดย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .ก656 (3), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LB2349 .ก656 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2349 .ก656 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือฝึกอบรมผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา / ผู้จัดทำ มยุรี สิงห์ไข่มุกข์ ... [และคนอื่นๆ].

by มยุรี สิงห์ไข่มุกข์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค7643 (2).

ห้องสมุด:
โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับสถาบันอุดมศึกษา : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ.

by อมรวิชช์ นาครทรรพ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .อ435 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LB2349 .อ435 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2349 .อ435 (1).

ห้องสมุด:
คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 / จัดทำโดย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ค.ป.ภ.) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .ค65 2552 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ = The development of indicators and criteria for internal assessment for quality enhancement : รายงานวิจัย / โดย รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม, ก้องกิติ พูสวัสดิ์.

by รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม | ก้องกิติ พูสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545Other title: Development of indicators and criteria for internal assessment for quality enhancement.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LB2349 .ร623 (1).

ห้องสมุด:
รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

by มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [ขอนแก่น] : คณะ, 2543-Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2349 .ข53 2542 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544