ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 25 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : ฉบับเพื่อประชาชน / บรรณาธิการ อุดม ไกรวัตนุสสรณ์.

by อุดม ไกรวัตนุสสรณ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ, 2544Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค745425 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ค745425 (3), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: DOC .ค745425 (1).

ห้องสมุด:
Māttrakān thāng kotmāi nai kānkhaothưng læ kānchai prayōt čhāk khō̜mūn khāosān khō̜ng rat læ kānkhumkhrō̜ng pokpō̜ng phūhai khō̜mūn = Legal measures to access and utilize state information and protecting information providers / มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล = Legal measures to access and utilize state information and protecting information providers / คณะผู้วิจัย ธนาชัย สุนทรอนันตชัย, ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช และ กษมา สุขนิวัฒน์ชัย.

Thanachai Sunthō̜nʻanantachai. Pakorn Palawongpanich, Kasamā Sukniwatchai. Sathāban Phrapokklao. by ธนาชัย สุนทรอนันตชัย | ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช, 2526- | กษมา สุขนิวัฒน์ชัย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018]Other title: Legal measures to access and utilize state information and protecting information providers.Availability: Available for loan (6)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT3042 .ธ36 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3042 .ธ36 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3042 .ธ36 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3042 .ธ36 2561 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 / คณะผู้จัดทำ ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ... [และคนอื่นๆ].

by ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์, 2495-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, [2544?]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค7554 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ค7554 (2).

ห้องสมุด:
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ / วัชรา ไชยสาร รวบรวมและเรียบเรียง.

by วัชรา ไชยสาร.

Edition: ฉบับปรับปรุงพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Availability: Available for loan (10)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2476 .อ45 2544 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2476 .อ45 2544 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2476 .อ45 2544 (4), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: KPT2476 .อ45 2544 (1).

ห้องสมุด:
รวมตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ฉบับที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550 [2007]Other title: รวมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคำวินิจฉัยกรณีร้องเรียนและหารือ.Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2476 .ร542 2550 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2476 .ร542 2550 (1).

ห้องสมุด:
การพัฒนาเพื่อจัดทำมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐ : รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สถาบัน, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55อ72 ก643 2551 (1).

ห้องสมุด:
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ : การเสนอตอบต่อสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / โดย สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานศาลปกครอง.

by สำนักงานศาลปกครอง. สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551 [2008]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ห367 2551 (1).

ห้องสมุด:
รายงานประจำปี / สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541-Availability: Available for loan (4)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PLSC JQ 2012 281014 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1746.ฮ344 ข54 2543-44 (1).

ห้องสมุด:
Khwāmrū phư̄nthān læ kānpadibat tām phrarātchabanyat khō̜mūn khāosān khō̜ng rātchakān Phō̜.Sō̜. 2540 / ความรู้พื้นฐานและการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย.

Sūn Khō̜mūn Khāosān khō̜ng Kānthāngphisēt hǣng Prathēt Thai. by ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Sūn, [2554] [2011] Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2554] [2011]Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2476 .ค569 2554 (1).

ห้องสมุด:
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ / โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2546?]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1521 .ข57 (1).

ห้องสมุด:
การพิจารณาตอบข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

by คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ | สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.อ72 ก644 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JF1525.อ72 ก644 (1).

ห้องสมุด:
โครงการเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก : รายงานผลการศึกษา : (บทสรุปผู้บริหาร) / โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ; หัวหน้านักวิจัย ทรงศิริ พันธุเสวี ; นักวิจัย บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

by ทรงศิริ พันธุเสวี, 2509- | บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2505- | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55อ72 ท425 2552 (1).

ห้องสมุด:
Sitthi raprū khō̜mūn khāosān thāng rātchakān khō̜ng prachāchon / สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการของประชาชน / [จัดทำโดย กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ; ข้อมูล ฟ้าดาว คงนคร].

Fādāo Khongnakō̜n. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣn Rātsadō̜n. Klum Ngān Phalit ʻĒkkasān. by ฟ้าดาว คงนคร | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานผลิตเอกสาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Klum, 2556 [2013] Publication: [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2556 [2013]Availability: Available for loan (2)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2013 637560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2013 637560 (1).

ห้องสมุด:
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ / อรรถพล ใหญ่สว่าง, วัชรา ไชยสาร รวบรวมและเรียบเรียง.

by อรรถพล ใหญ่สว่าง, 2493- | วัชรา ไชยสาร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2476 .อ45 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ; คณะำทำงาน วนิดา สักการโกศล ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วรรณา ศรีนนท์.

by วนิดา สักการโกศล | วรรณา ศรีนนท์ | สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด, 2547Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC .ค7554 2547 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC .ค7554 2547 (2).

ห้องสมุด:
การศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประมวลผลข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานรัฐ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วรรณี สำราญเวทย์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย ; กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์, ยุคลธร เตชะวนากร นักวิจัย.

by วรรณี สำราญเวทย์ | กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ | ยุคลธร เตชะวนากร, 2519- | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 [2007]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55อ72 ว444 2550 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745.ก55อ72 ว444 2550 (1).

ห้องสมุด:
โครงการเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก : รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการศึกษา/ โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ; หัวหน้านักวิจัย ทรงศิริ พันธุเสวี ; นักวิจัย บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

by ทรงศิริ พันธุเสวี, 2509- | บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2505- | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2552 [2009]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55อ72 ท424 2552 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544