ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 22 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
District Assembly and District Administrative Organization, B.E. 2537 update, translated Thai-English = พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ปรับปรุงใหม่ แปลไทย-อังกฤษ / translated by Yongyuth V's yuthankun.

by Thailand. Laws, statutes, etc | Yongyuth Viriyayuthankun.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [Bangkok] : สูตรไพศาล, 2548 [2005]Other title: พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ปรับปรุงใหม่ แปลไทย-อังกฤษ | Act of District Assembly and District Administrative Organization, update B.E. 2548-2551, translated Thai-English.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2920.A311994A4 2005 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2920.A311994A4 2005 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920.A311994A4 2005 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2920.A311994A4 2005 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920.A311994A4 2005 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับสภาตำบล.

by กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: พระนคร, กรมมหาดไทย, 2502Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7405 .ก7 (1).

ห้องสมุด:
กฎหมายสำหรับประชาชน. กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล / จัดทำโดย โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2556 [2013]Other title: กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2920 .ก938 2556 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2013 623673 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LAW KPT 2013 623673 (2).

ห้องสมุด:
กฎหมายสำหรับประชาชน. กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล / จัดทำโดย โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print regular print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2553 [2010]Other title: กฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบล.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2920 .ก938 2553 (1).

ห้องสมุด:
กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538 วัดจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน / จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดทำหนังสือที่ระลึก.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2935.ต6ก3 2538 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2935.ต6ก3 2538 (2).

ห้องสมุด:
การควบคุมตรวจสอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล = The monitoring of the sub-disirict [i.e. district] administrative organization's annual budget / ไกร รูปชัยภูมิ.

by ไกร รูปชัยภูมิ, 2513-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์] มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2548]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ9574.55 .ก94 (1).

ห้องสมุด:
คู่มือสอบบรรจุเข้ารับราชการและปฏิบัติราชการ อบต. / [รวบรวมโดย] สุพล ด้วยตั้งใจ (สุขศรีมั่งมี), ชมพูนุท สุขศรีมั่งมี, พนม ทองดีเจริญ.

by สุพล ด้วยตั้งใจ, 2495- | ชมพูนุท สุขศรีมั่งมี | พนม ทองดีเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : Science Center, [2548?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2920 .ค7457 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาทางกฎหมายในการใช้อำนาจกำกับดูแลการกระทำขององค์การบริหารส่วนตำบล = Legal problems in the control over act of sub-district administrative organization / สมเกียรติ พงศ์เป็นสุข.

by สมเกียรติ พงศ์เป็นสุข, 2504-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2546]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2920 .ส416 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล / พรทิพย์ คำพอ [รวบรวม]เรียบเรียง.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | พรทิพย์ คำพอ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วัชรินทร์สาส์น, 2544Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2920.ก312537ก4 2544 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุง พ.ศ. 2547.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สูตรไพศาล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2547?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920.ก28 2547ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920.ก28 2547ก (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุง พ.ศ. 2549-2551.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Edition: ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2549.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920.ก28 2549 (1).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2935.ต6ก2 2543 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2935.ต6ก2 2543 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พร้อมกฎกระทรวง / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ธีระพล อรุณะกสิกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2920.ก312537ก4 2549 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920.ก312537ก4 2549 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2920.ก312537ก4 2549 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2920.ก312537ก4 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920.ก312537ก4 2549 (1).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2935.ต6ก2 2546 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2935.ต6ก2 2546 (2).

ห้องสมุด:
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546.

by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2935.ต6ก2 2547 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2935.ต6ก2 2547 (1).

ห้องสมุด:
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล = [The legal measure to control subdistrict organization councilor] / อารยา สอนใจ.

by อารยา สอนใจ, 2508-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [2543?]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2920 .อ65 (1).

ห้องสมุด:
ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบล / โดย อุดร ตันติสุนทร และคณะ.

by อุดร ตันติสุนทร, 2476-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2535Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .อ7223ร62 (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544