ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 11 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
ผลของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม / โดย สุทธาวัลย์ อ่อนน้อม.

Suttawan Onnom, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สุทธาวัลย์ อ่อนน้อม, 2526- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2558] [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2558] [2015]Other title: Effects of unfair contract terms.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW KPT 2015 656126 (1).

ห้องสมุด:
Sanyā čhāng bō̜rikān / สัญญาจ้างบริการ / โดย อานนท์ เพ็งเจริญ

Anon Phengcharoen, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อานนท์ เพ็งเจริญ, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2557] [2014] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014]Other title: Service contract.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LAW K 2014 639572 (1).

ห้องสมุด:
Lak kāntham sanyā læ tūayāng sanyā tāng tāng. lēm 1 / หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ. เล่ม 1 / สุรพล ไตรเวทย์.

Suraphon Traiwēt. by สุรพล ไตรเวทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Edition: Phim khrang thī 3, kǣkhai phœ̄mtœ̄m. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp... : Winyūchon, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014]Availability: Available for loan (8)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส743 2557 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2014 629353 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส743 2557 ล. 1 (3). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Lak kāntham sanyā læ tūayāng sanyā tāng tāng Thai-ʻAngkrit. lēm 2 / หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ ไทย-อังกฤษ. เล่ม 2 / สุรพล ไตรเวทย์.

Suraphon Traiwēt. by สุรพล ไตรเวทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 4, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Winyūchon, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 [2016]Availability: Available for loan (4)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ส743 2559 ล. 2 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ส743 2559 ล. 2 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng laksana sanyā læ laksana lamœ̄t læ lakkotmāi prīapthīap chansūng = Contract law, tort law, and advanced comparative law : pramūan sāra chut wichā nūai thī 5, 6, 9, 12 / กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง = Contract law, tort law, and advanced comparative law : ประมวลสาระชุดวิชา หน่วยที่ 5, 6, 9, 12 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์.

Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. Sākhā Wichā Nitisāt. by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: [Nonthaburī] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, 2552 [2009] Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552 [2009]Other title: Contract law, tort law, and advanced comparative law.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K840 .ก9255 2552 (1).

ห้องสมุด:
การยอมรับหรือบอกปัดสัญญาในคดีล้มละลาย / โดย มิ่งขวัญ สัจจาอัครมนตรี.

Mingkwan Satjaakramontri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มิ่งขวัญ สัจจาอัครมนตรี, 2531- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Assumption or rejection of contracts in bankruptcy case.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
ความรับผิดในความเสียหายต่อเนื่องอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่ซื้อขาย / โดย เทอดทูน รัฐกาญจน์.

Terttoon Rattakan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by เทอดทูน รัฐกาญจน์, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Liability for consequential damages out of defects in sale contract.Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:
Sanyā phūbō̜riphōk / สัญญาผู้บริโภค / ดาราพร ถิระวัฒน์.

Dārāphǭn Thirawat, by ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Available for loan (22)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3842 .ด645 2559 (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3842 .ด645 2559 (9), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3842 .ด645 2559 (5). Checked out (3).

ห้องสมุด:
Sanyā phūbō̜riphōk : wikhro̜ sưksā prīapthīap lakkēn kānkhumkhrō̜ng phūbō̜riphōk dān sanyā khō̜ng tāngprathēt læ khō̜ng Thai : rāingān wičhai chabap sombūn / สัญญาผู้บริโภค : วิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาของต่างประเทศและของไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วิจัยโดย ดาราพร ถิระวัฒน์.

Dārāphǭn Thirawat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Sūn Wičhai læ Hai Khamprưksā. by ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2557 [2014] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014]Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: K3842 .ด646 2557 (1). Checked out (1).
  (1 คะแนน)
ห้องสมุด:
การส่งมอบสินค้าไม่ถูกต้องตามจำนวนในสัญญาซื้อขาย / โดย ธนพร มิ่งมั่นคง.

Thanaporn Mingmankong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by ธนพร มิ่งมั่นคง, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Delivery of goods not conforming to contractual quantities in contracts of sale.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .ธ33 2559 (1).

ห้องสมุด:
60 pī ʻĀčhān Ngo̜ / 60 ปี อาจารย์เงาะ / [คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร].

Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Khroprō̜p Kānkasīanʻāyu Rātchakān 60 pī phūchūai sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Surasak Manīsō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ มณีศร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī ʻĀčhān Ngo̜ Other title: หกสิบปีอาจารย์เงาะ.Availability: Available for loan (9)Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.ส74 ก814 2558 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.ส74 ก814 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LAW KPT 2015 650729 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LAW KPT 2015 650729 (2).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544