ผลการค้นหาของคุณมี 7 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
ชีวประวัติผลงานและรวมพระธรรมเทศนา 63 กัณฑ์ ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ.   การพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2528 . (324), 628 หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BQ948 .พ57] (1),

ห้องสมุด:
มรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ (พระมงคลเทพมุนี). โดย พระมงคลเทพมุนี (สด), | พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) | พระมงคลเทพมุนี วิ. (สด จนฺทสโร) | พระภาวนาโกศลเถร (วัดปากน้ำ) | พระมงคลราชมุนี | พระครูสมณธรรมสมาทาน. | หลวงพ่อวัดปากน้ำ. การพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ, 2539 . 758 หน้า, แผ่นภาพ [12] หน้า : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BQ5345 .พ4626] (1),

ห้องสมุด:
รวมพระธรรมเทศนา. โดย พระมงคลเทพมุนี (สด), การพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อักษรสยาม, 2521 . 16, 16, 24, 144 หน้า : , ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 19 ตุลาคม 2521. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
วิสุทธิวาจา / โดย พระมงคลเทพมุนี (สด), | พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) | พระมงคลเทพมุนี วิ. (สด จนฺทสโร) | พระภาวนาโกศลเถร (วัดปากน้ำ) | พระมงคลราชมุนี | พระครูสมณธรรมสมาทาน. | หลวงพ่อวัดปากน้ำ. การพิมพ์: ปทุมธานี : กองการพิมพ์ สำนักประชาสัมพันธ์ มุลนิธิธรรมกาย, 2539 . เล่ม. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [BQ5345 .พ463] (2),

ห้องสมุด:
สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า / โดย พระมงคลเทพมุนี (สด), การพิมพ์: ราชบุรี : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2558 . 26, 250, [16] หน้า : , จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 15-17 ธันวาคม 2558. | พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Nongyao Chaiseri Library General Stacks [BQ5630.ว6 พ4648 2558] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางบัวคลาย ศุกรปัณฑร.   การพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2533 . 1 เล่ม (ไม่ปรากฏเลขหน้า) : , ณ ฌาปนสถานกรมตำรวจ วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2533 เวลา 17.00 น. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:
อมตะภาษิตหลวงพ่อวัดปากน้ำ : , ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ นายชาญ อิสสระ / โดย พระมงคลเทพมุนี (สด), | พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) | พระมงคลเทพมุนี วิ. (สด จนฺทสโร) | พระภาวนาโกศลเถร (วัดปากน้ำ) | พระมงคลราชมุนี | พระครูสมณธรรมสมาทาน. | หลวงพ่อวัดปากน้ำ. การพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิมพ์ไท, 2549 . 189 หน้า. , ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร 8 สิงหาคม 2549. รายการที่ห้องสมุดมี: ไม่พบรายการใดๆ:

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)