Your search returned 12 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Khwāmrū kīeokap phalittaphan talāt thun : trāsān thī mī khwāmsapsō̜n (sanyā sư̄ khāi lūangnā) / ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .ค478 2560] (1). Checked out (4).

Open Library:
Khwāmrū phư̄nthān kīeokap kānngœ̄n læ kānlongthun / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG4521 .ค48 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG4521 .ค48 2560] (1). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi kīeokap kānngœ̄n nai kānprakō̜p thurakit rawāng prathēt (Nō̜. 439) / คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการเงินในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ (น. 439) / เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Dēt'udom Krairit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG3881 .ด72 2559] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG3881 .ด72 2559] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HG3881 .ด72 2559] (9). Checked out (2).

Open Library:
ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (single license) / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน.

by ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552Availability: No items available Checked out (4).

Open Library:
ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (single license) / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน.

by ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2554Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG226 .ต395 2554] (1). Checked out (2).

Open Library:
Talāt kānngœ̄n læ kānlongthun nai laksap : laksūt baiʻanuyāt samrap phūkhāi laksap (single license) / ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ (single license) / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน.

Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Sūn, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: FIN HG 2011 627940] (1).

Open Library:
Talāt kānngœ̄n læ kānlongthun nai laksap : laksūt phūnænam kānlongthun dān laksap (securities investment consultant) / ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (securities investment consultant) / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Sūn, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2557 [2014]Other title: Laksūt phūnænam kānlongthun dān laksap Other title: Securities investment consultant | หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์.Availability: No items available Checked out (2).

Open Library:
Talāt kānngœ̄n læ kānlongthun nai laksap : laksūt phūnænam kānlongthun dān laksap (securities investment consultant) / ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (securities investment consultant) / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Sūn, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2557 [2014]Other title: Laksūt phūnænam kānlongthun dān laksap Other title: Securities investment consultant | หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์.Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Talāt kānngœ̄n læ kānlongthun nai laksap : laksūt phūnænam kānlongthun dān laksap (securities investment consultant) / ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (securities investment consultant) / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Sūn, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2558 [2015]Other title: Laksūt phūnænam kānlongthun dān laksap Other title: Securities investment consultant | หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: FIN HG 2015 665800] (1).

Open Library:
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน = [Financial markets and institutions] / สิตาภา บัวเกษ.

by สิตาภา บัวเกษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552Other title: Financial markets and institutions.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG226 .ส63] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG226 .ส63] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG226 .ส63] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG226 .ส63] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG226 .ส63] (1). Checked out (1).

Open Library:
Talāt kānngœ̄n læ sathāban kānngœ̄n / ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน / สิตาภา บัวเกษ.

Sitāphā Būakēt. by สิตาภา บัวเกษ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุง)Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2013 644756] (2). Checked out (1).

Open Library:
Thritsadī talāt thun = Capital market theory / ทฤษฎีตลาดทุน = Capital market theory / ผู้เขียน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Sathāban Phatthanā Khwāmrū Talāt Thun. by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2557 [2014]. Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557 [2014]Other title: Thritsadī talāt thun : kānbō̜rihān klum sinsap longthun Other title: ทฤษฎีตลาดทุน : การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน.Availability: No items available Checked out (1).
  (1 votes)
Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)