ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 53 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การบริหารค่าจ้างสำหรับมืออาชีพ = Professional wage/salary administration / ผู้เขียน ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2541Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4906 .ป45 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินบุคคล / โดย นิสดารก์ เวชยานนท์.

by นิสดารก์ เวชยานนท์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : เสมาธรรม, [2545?]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ป46 น65 2545 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ป46 น65 2545 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ป46 น65 2545 (1). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การประเมินการปฏิบัติงาน = Performance appraisal / โดย ผุสดี รุมาคม.

by ผุสดี รุมาคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค จำกัด, 2542Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ผ75 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินเพื่อการพัฒนา = Assessment for development / วีระวัฒน์ ปันนิตามัย.

by วีระวัฒน์ ปันนิตามัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : รัตนไตร, 2551Other title: Assessment for development.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ว65 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลการปฏิบัติงาน : แนวคิดและเทคนิค / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์.

by ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2493-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2532?]Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ป75 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ป75 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
ทฤษฎีการประเมินค่างาน (Job evaluation methods)

by โกวิท กลิ่นเกษร, 2483-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, การไฟฟ้านครหลวง, 2527Availability: Available for loan (1)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ก9 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินค่าของงาน-ทฤษฎีค่าจ้างและเงินเดือน.

by การไฟฟ้านครหลวง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, ม.ป.ปAvailability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ป4 ก6 (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลที่ช่วยเพิ่มผลผลิต / เรียบเรียงโดย ธนวรรณ ศรีสุวรรณ.

by ธนวรรณ ศรีสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : เมน แมนเนจ, 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ธ35 (2).

ห้องสมุด:
สร้างมาตรฐานงาน : บริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับองค์กรในอนาคต = Job standardization : managing human resources for the future organization / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : พิมพ์ตะวัน, [2548]Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ป446 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ป446 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ป446 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินบุคคล.

by เกศินี หงสนันทน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ก7 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
Competency เพื่อการประเมินผลงานประจำปี / ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

by ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ณ423 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ง62 ณ423 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ณ423 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HF5549.5.ง62 ณ423 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินการปฏิบัติงาน = Performance appraisal / โดย ผุสดี รุมาคม.

by ผุสดี รุมาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, 2548Availability: Available for loan (7)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ผ75 2548 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ง62 ผ75 2548 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ผ75 2548 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.5.ง62 ผ75 2548 (1).

ห้องสมุด:
Competency dictionary / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.

by อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2514-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2552 [2009]Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .อ5857 2552 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินการปฏิบัติงาน = Performance appraisal / โดย ผุสดี รุมาคม.

by ผุสดี รุมาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงแก้ไข.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, 2551Other title: Performance appraisal.Availability: Available for loan (13)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ผ75 2551 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ง62 ผ75 2551 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ผ75 2551 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ผ75 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.5.ง62 ผ75 2551 (1).

ห้องสมุด:
การบริหารค่าจ้างเงินเดือน = Wage & salary administration / ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

by ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555 [2012]Other title: Wage and salary administration | Wage & salary administration.Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ค63 ป467 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ค63 ป467 2555 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: COMM HF 2012 601838 (1).

ห้องสมุด:
หลักการและเทคนิคการประเมินผลงาน A manager's primer on performance appraisal แปลโดย เริงศักดิ์ ปานเจริญ.

by ปุตติ, โจเซฟ | เริงศักดิ์ ปานเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ, บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, 2530Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ป7 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549.5.ง62 ป7 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ง62 ป7 (2). Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การประเมินผลการปฏิบัติงาน : แนวความคิด หลักการ วิธีการ กระบวนการ / อลงกรณ์ มีสุทธา, สมิต สัชฌุกร.

by อลงกรณ์ มีสุทธา, 2501- | สมิต สัชฌุกร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2539Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ง62 อ38 (2).

ห้องสมุด:
Competency phư̄a kānpramœ̄n phonngān pračham pī / Competency เพื่อการประเมินผลงานประจำปี / ณรงค์วิทย์ แสนทอง

Narongwit Sǣnthǭng. by ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Edition: Phim khrang thī 2. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Bǭrisat ʻĒt ʻĀ Sentœ̄ Čhamkat, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2550 [2007]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5549.5.ง62 ณ423 2550 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544