ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 34 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
การวิจัยทางการพยาบาลในทศวรรษหน้า : นโยบายและแนวทาง / โดย คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล.

by สภาการพยาบาล. คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2537Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 ก645 (1).

ห้องสมุด:
Commonwealth short stories; edited by Anna Rutherford and Donald Hannah.

by Rutherford, Anna | Hannah, Donald.

Material type: Text Text; Format: print Publication: London, Edward Arnold, (1971)Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PZ1 .R85 (1).

ห้องสมุด:
Rabīap withī wičhai phư̄nthān thāng kānphǣt læ sāthāranasuk samrap phǣt phayābān læ bukkhalākō̜n thāng kānphǣt / ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ / โดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

Wirōt Waiwānitkit. by วิโรจน์ ไววานิชกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MED W 2015 668702 (3).

ห้องสมุด:
หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับการวิจัยทางการพยาบาล = Principles and using multivariate statistics analysis for nursing research / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

by เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2549Other title: Principles and using multivariate statistics analysis for nursing research.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QA278 .พ72 2549 (9). Checked out (3).

ห้องสมุด:
สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาล = Nursing informatics and nursing research / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY26.5 .ส646 (3).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ = The methodology in nursing research / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

by บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .บ724 (3).

ห้องสมุด:
การวิจัยเชิงคุณภาพในวิชาชีพการพยาบาล / ศิริพร จิรวัฒน์กุล.

by ศิริพร จิรวัฒน์กุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, 2546Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .ศ646 (3).

ห้องสมุด:
การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / รัตน์ศิริ ทาโต.

by รัตน์ศิริ ทาโต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Other title: Nursing research : concepts to application.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .ร633 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยทางการพยาบาล : แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติ / โดย คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ; ประกาย จิโรจน์กุล บรรณาธิการ.

by ประกาย จิโรจน์กุล | สถาบันพระบรมราชชนก.

Material type: Text Text; Format: print Publication: นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2548Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .ก645 (4).

ห้องสมุด:
ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ = [The methodology in nursing research] / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

by บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ยูแอนด์ำไอ อินเตอร์มีเดีย, 2547Other title: Methodology in nursing research.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .บ724 2547 (4).

ห้องสมุด:
Kānwičhai chœ̄ng khunnaphāp thāng kānphayābān = Qualitative research in nursing / การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล = Qualitative research in nursing / อารีย์วรรณ อ่วมตานี.

ʻĀrīwan ʻŪamtānī. by อารีย์วรรณ อ่วมตานี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Edition: Phim khrang thī 3, [kǣkhai læ phœ̄mtœ̄m]. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp... ] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2559] [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2559] [2016]Other title: Qualitative research in nursing.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: MED WY 2016 669034 (1). Checked out (2).

ห้องสมุด:
วิจัยทางการพยาบาล : หลักการและกระบวนการ = Nursing research : principle and process / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, ศิริพร ขัมภลิขิต, ทัศนีย์ นะแส.

by เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย | ศิริพร ขัมภลิขิต | ทัศนีย์ นะแส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publication: สงขลา : โครงการตำราหลัก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2535Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .พ725 (2).

ห้องสมุด:
Vector control of AC machines / Peter Vas.

by Vas, Peter.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Oxford [England] : Clarendon Press : 1990Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TK2796 .V36 (1).

ห้องสมุด:
วิจัยทางการพยาบาล / ยุวดี ฦๅชา ... [และคนอื่นๆ].

by ยุวดี ฦๅชา, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WY20.5 .ว62 2531 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WY20.5 .ว62 2531 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .ว62 2531 (14). Checked out (2).

ห้องสมุด:
การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการวิจัยทางการพยาบาลของศาสตราจารย์ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล = [Leadership development in nursing research of professor Dr. Somchit Hanucharurnkul] / จรีรัตน์ ธาราสุข.

by จรีรัตน์ ธาราสุข, 2505- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [เชียงใหม่] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543Other title: Leadership development in nursing research of professor Dr. Somchit Hanucharurnkul.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ100.ส417 จ464 2543 (1).

ห้องสมุด:
การวิจัยทางการพยาบาล : หลักการและแนวปฏิบัติ / เรียบเรียงโดย วิจิตร ศรีสุพรรณ.

by วิจิตร ศรีสุพรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .ว626 2545 (6).

ห้องสมุด:
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล = Qualitative research in nursing / อารีย์วรรณ อ่วมตานี.

by อารีย์วรรณ อ่วมตานี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2553] [2010]Other title: Qualitative research in nursing.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WY20.5 .อ646 2553 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .อ646 2553 (2). Checked out (1).

ห้องสมุด:
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางการพยาบาล / ทัศนีย์ นะแส.

by ทัศนีย์ นะแส.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [สงขลา] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .ท653 (7). Checked out (1).

ห้องสมุด:
Kānwičhai thāng phayābānsāt : nǣokhit sū kānprayuk chai = Nursing research : concepts to application / การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ : แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ = Nursing research : concepts to application / รัตน์ศิริ ทาโต.

Ratsiri Thato. by รัตน์ศิริ ทาโต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Edition: Phim khrang thī 4. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Nursing research : concepts to application.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY20.5 .ร633 2561ก (2). Checked out (3).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544