Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Kō̜ngthun khwāmmangkhang (Sovereign Wealth Fund) kap yutthasāt kānphatthanā prathēt / กองทุนความมั่งคั่ง (Sovereign Wealth Fund) กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ / คณะทำงาน อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์, ศิวพล ละอองสกุล, เบญจมาศ ชาญสมร.

ʻĀranī Wiwatthanāphō̜n. Siwaphon Laʻō̜ngsakun. Bēnčhamāt Chānsamō̜n. Mahāwitthayālai Rangsit. Witthayālai Bō̜rihān Ratthakit læ Ratthasāt. Sathāban Khlang Panyā Dān Yutthasāt. by อารณีย์ วิวัฒนาภรณ์ | ศิวพล ละอองสกุล | เบญจมาศ ชาญสมร | มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์. สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Sathāban Khlang Panyā Dān Yutthasāt Witthayālai Bō̜rihān Ratthakit læ Ratthasāt Mahāwitthayālai Rangsit, [2555] [2012] Publisher: [ปทุมธานี] : สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2012 641493] (1).

Open Library:
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติในบริบทของประเทศไทย / โดย วรภพ สระทองจันทร์.

Woraphop Sathongchan, Thammasat University. Faculty of Law. Thammasat University. Faculty of Economics. by วรภพ สระทองจันทร์, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ) Other title: Sovereign wealth fund in the context of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HJ3841.ท9 ว443 2559] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HJ3841.ท9 ว443 2559] (1).

Open Library:
Kānngœ̄n rawāng prathēt = International finance / การเงินระหว่างประเทศ = International finance / ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.

Thāpanā Chinpaisan. by ฐาปนา ฉิ่นไพศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Teera Fim læ Saithek Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ จำกัด, 2557 [2014]Other title: International finance.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: FIN HG 2014 642266] (1). Checked out (1).

Open Library:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

by กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2547Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1379 .ก36 2547] (2). Checked out (2).

Open Library:
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ = International business management / กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

by กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, ฉบับแก้ไขปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2554 [2011]Other title: International business management.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HF1379 .ก36 2554] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF1379 .ก36 2554] (1).

Open Library:
การจัดสรรสิทธิพิเศษในการถอนเงินภายใต้ข้อตกลงแห่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ / โดย กัญฑิมา เภกะนันทน์.

by กัญฑิมา เภกะนันทน์, 2515-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG3898 .ก63] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HG3898 .ก63] (1).

Open Library:
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ = International financial management / พรชัย ชุนหจินดา.

by พรชัย ชุนหจินดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท เอ็ม เอ เอช พริ้นติ้ง จำกัด, 2548Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG3881 .พ42 2548] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HG3881 .พ42 2548] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG3881 .พ42 2548] (8). Checked out (2).

Open Library:
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ = International financial management / พรชัย ชุนหจินดา.

by พรชัย ชุนหจินดา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [ฉบับปรับปรุง].Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท เอ็ม เอ เอช พริ้นติ้ง จำกัด, 2553Other title: International financial management.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG3881 .พ42 2553] (1). Checked out (2).

Open Library:
Khamʻathibāi kotmāi kīeokap kānngœ̄n nai kānprakō̜p thurakit rawāng prathēt (Nō̜. 439) / คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการเงินในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ (น. 439) / เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

Dēt'udom Krairit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by เดชอุดม ไกรฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG3881 .ด72 2559] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG3881 .ด72 2559] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HG3881 .ด72 2559] (9). Checked out (2).

Open Library:
เงินหมุนโลก / โดย บาร์บารา การ์สัน ; วุฒิชัย ตันกุรานนท์ แปลและเรียบเรียง.

by การ์สัน, บาร์บารา, ค.ศ. 1941- | วุฒิชัย ตันกุรานนท์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG3891 .ก64] (2), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HG3891 .ก64] (2). Checked out (1).

Open Library:
โซรอสเลกเชอร์ = The soros lectures / การบรรยายของจอร์จ โซรอส ที่มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลยูโรเปียน ; [ธิดา ธัญญประเสริฐกุล แปล].

by โซรอส, จอร์ช | ธิดา ธัญญประเสริฐกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553Other title: Soros lectures.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HB3722 .ซ936 2553] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HB3722 .ซ936 2553] (1).

Open Library:
Sōrō̜t lēkchœ̄ = The soros lectures / โซรอสเลกเชอร์ = The soros lectures / การบรรยายของจอร์จ โซรอส ที่มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลยูโรเปียน ; [ธิดา ธัญญประเสริฐกุล แปล].

Soros, George. Thidā Thanyaprasœ̄tkun. by โซรอส, จอร์ช | ธิดา ธัญญประเสริฐกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Phōtbuk, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553 [2010]Other title: Soros lectures.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HB3722 .ซ936 2553ก] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: HB3722 .ซ936 2553ก] (1).

Open Library:
เดช สนิทวงศ์.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, 2518Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG174 .ธ33] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG174 .ธ33] (4).

Open Library:
Panhā kānplǣngnūai sitthi phisēt thō̜nngœ̄n pen sakun ngœ̄nbāt tām kotmāi khonsong rūpbǣp tāng tāng læ kotmāi phānitchayanāwī khō̜ng prathēt Thai : rāingān chabap sombūn = Problems on the conversion of special drawing right to Thai bath under the transport and maritime laws of Thailand / ปัญหาการแปลงหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินเป็นสกุลเงินบาทตามกฎหมายขนส่งรูปแบบต่าง ๆ และกฎหมายพาณิชยนาวีของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Problems on the conversion of special drawing right to Thai bath under the transport and maritime laws of Thailand / โดย ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Other title: Problems on the conversion of special drawing right to Thai bath under the transport and maritime laws of Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG3898 .ผ932 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HG3898 .ผ932 2560] (2).

Open Library:
ผัน = Variation. ภาวะการเงินของโลก-ค่าเงินบาท / โรงงานเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โรงงานเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ, 2514Other title: ภาวะการเงินของโลก-ค่าเงินบาท | Variation.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG139 .ก7] (1), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG139 .ก7] (2).

Open Library:
Phan = Variation. Khā ngœ̄n bāt sētthakit Thai / ผัน = Variation. ค่าเงินบาท เศรษฐกิจไทย / คณะผู้จัดทำ จินดา ขันทอง … [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ นภดล องคณานุวงศ์.

Čhindā Khanthō̜ng. Nopphadon ʻOngkhanānuwong. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Rōngngān Sētthasāt. by จินดา ขันทอง | นภดล องคณานุวงศ์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โรงงานเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngngān Sētthasāt Phāk Wichā Sētthasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2516 [1973] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงงานเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2516 [1973]Other title: Khā ngœ̄n bāt sētthakit Thai Other title: Variation | ค่าเงินบาท เศรษฐกิจไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HG3973.55 .ผ63 2516] (1).

Open Library:
เศรษฐศาสตร์ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน / สิปปภาส พรสุขสว่าง.

by สิปปภาส พรสุขสว่าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2010 551836] (4). Checked out (9).

Open Library:
Sētthasāt talāt kānngœ̄n læ sathāban kānngœ̄n / เศรษฐศาสตร์ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน / สิปปภาส พรสุขสว่าง.

Sippaphāt Phō̜nsuksawāng. by สิปปภาส พรสุขสว่าง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (พิมพ์เพิ่มครั้งที่ 3)Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HG 2012 650566] (1).

Open Library:
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย / พรายพล คุ้มทรัพย์.

by พรายพล คุ้มทรัพย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HG3881 .พ464] (4), Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG3881 .พ464] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HG3881 .พ464] (6). Checked out (4).

Open Library:
Sētthasāt kānngœ̄n rawāng prathēt : thritsadī læ nayōbāi = International finance : theory and policy / เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย = International finance : theory and policy / ดมิศา มุกด์มณี.

Damisā Mukmanī. by ดมิศา มุกด์มณี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: International finance : theory and policy.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) [Call number: HG3881 .ด46 2561] (3). Checked out (4).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)