ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
Liberalization, crisis, intervention ; the Chilean financial system, 1975-1985.

by Velasco, Andres.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Washington, D.C. : International Monetary Fund, 1988Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .V453L53 (1).

ห้องสมุด:
Currency devaluation and emerging economy export demand / James R. Owen.

by Owen, James R.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication: Aldershot, England : Ashgate, c2005Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HG3852 .O94 (1).

ห้องสมุด:
รายงานผลการวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการพัฒนาเมืองหลักรอบแรก / โดย ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ ... [และคนอื่นๆ].

by ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์, ต. 2549 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (2)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT178.ท9 ร64 (2).

ห้องสมุด:
การประเมินความสัมฤทธิ์ผลของโครงการเมืองหลัก : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น = Evaluation of development projects in urban regional centers : a case study of Khonkaen Province / ประภาพร ศิรินรกุล.

by ประภาพร ศิรินรกุล, 2510-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิณวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HT169.ท92ข5 ป43 (1).

ห้องสมุด:
Chile's experience with stabilization, revisited, by Vittorio Carbo and Andres Solimano.

by Corbo, Vittorio | Solimano, Andres, 1956-.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Washington, D.C., Country Economics Department, World Bank, 1991Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: DOC .C6775C45 (1).

ห้องสมุด:
The international political economy of transformation in Argentina, Brazil, and Chile since 1960 / Eul-Soo Pang.

by Pang, Eul-Soo.

Material type: Text Text; Format: print Publication: Basingstoke [England] : Palgrave Macmillan, 2002Availability: Available for loan (1)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HC167.S62 P35 (1).

ห้องสมุด:
Mư̄ang Khō̜n Kǣn : phatthanākān læ kānsāng ʻanākhot thī yangyư̄n / เมืองขอนแก่น : พัฒนาการและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน / โดย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Khrōngkān čhip nam chā sēwanā thō̜ngthin Khō̜n Kǣn) Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak Phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā Phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by โครงการจิบน้ำชา เสวนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 1 : 2560 : ขอนแก่น) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2560 [2017]Availability: Available for loan (4)Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HT178.ท92ข5 ค94 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT178.ท92ข5 ค94 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT178.ท92ข5 ค94 2560 (1).

ห้องสมุด:
Skills and tools for change phlik chōm mư̄ang Khō̜n Kǣn : withī khit konkai khwāmchamnān læ kāntham hai kœ̄t khwāmyangyư̄n : khrōngkān sammanā thāng wichākān / Skills and tools for change พลิกโฉมเมืองขอนแก่น : วิธีคิด กลไก ความชำนาญ และการทำให้เกิดความยั่งยืน : โครงการสัมมนาทางวิชาการ / โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Khrōngkān Sammanā thāng Wichākān "Skills and Tools for Change Phlik Chōm Mư̄ang Khō̜n Kǣn : Withī Khit Konkai Khwāmchamnān læ Kāntham hai Kœ̄t Khwāmyangyư̄n" Khō̜n Kǣn) Thammasat University. Faculty of Political Science. Thammasat University. Sanya Dharmasakti Institute for Democracy. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by โครงการสัมมนาทางวิชาการ "Skills and Tools for Change พลิกโฉมเมืองขอนแก่น : วิธีคิด กลไก ความชำนาญ และการทำให้เกิดความยั่งยืน" (2560 : ขอนแก่น) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2560 [2017] Publication: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2560 [2017]Other title: Phlik chōm mư̄ang Khō̜n Kǣn : withī khit konkai khwāmchamnān læ kāntham hai kœ̄t khwāmyangyư̄n Other title: พลิกโฉมเมืองขอนแก่น : วิธีคิด กลไก ความชำนาญ และการทำให้เกิดความยั่งยืน.Availability: Available for loan (5)Pridi Banomyong LibraryCall number: HT178.ท92ข5 ค947 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT178.ท92ข5 ค947 2560 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HT178.ท92ข5 ค947 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT178.ท92ข5 ค947 2560 (1).

ห้องสมุด:
Mư̄ang Khō̜n Kǣn : kāntœ̄ptō khwāmthāthāi læ ʻōkāt / เมืองขอนแก่น : การเติบโต ความท้าทาย และโอกาส / ผู้เขียน บัวพันธ์ พรหมพักพิง, ยรรยงค์ อินทร์ม่วง, มนต์ชัย ผ่องศิริ.

Būaphan Phromphakphing. Yanyong Inmuong. Monchai Phongsiri. Mahāwitthayālai Khō̜n Kæn. Klum Wičhai Khwāmyūdī Mī Suk læ Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n. Khrōngkān Phanthamit phư̄a Ngānwičhai Dān Kānrapmư̄ khō̜ng Mư̄ang nai ʻĒchīa Tawanʻō̜kchīangtai tō̜ Kānplīanplǣng Saphāp Phūmiʻākāt. Sathāban Singwǣtlō̜m Thai. by บัวพันธ์ พรหมพักพิง | ยรรยงค์ อินทร์ม่วง | มนต์ชัย ผ่องศิริ | International Development Research Centre (Canada) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | โครงการพันธมิตรเพื่องานวิจัยด้านการรับมือของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Edition: Phim khrang thī 1. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Khō̜n Kǣn] : Klum Wičhai Khwāmyūdī Mī Suk læ Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n (Research Group on Wellbeing and Sustainable Development: WeSD) Mahāwitthayālai Khō̜n Kæn], 2562 [2019] Publication: [ขอนแก่น] : กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Research Group on Wellbeing and Sustainable Development: WeSD) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562 [2019]Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT178.ท92ข5 บ65 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HT178.ท92ข5 บ65 2562 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544