ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 56 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานประจำปี / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, [2542-]Availability: Available for loan (15)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LG395.ก232 ธ423 2556 (14), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: EDUC LG 2013 317958 (1).

ห้องสมุด:
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตใหม่ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: ปทุมธานี : คณะ, 2544Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC .ธ4432ท63 (2).

ห้องสมุด:
3 pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558. 3 ปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Thantaphǣtthayasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana, 2558 [2015] Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, 2558 [2015]Other title: Sām pī hǣng kānphatthanā Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt Phō̜.Sō̜.2555-2558 Other title: สามปี แห่งการพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558.Availability: Available for loan (6)Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2015 649179 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC 2015 649179 (3).

ห้องสมุด:
โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2538?]Availability: Available for loan (1)Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC .ธ443ค935 (1).

ห้องสมุด:
ครบรอบ ... ปี ทันตแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์ = Anniversary .... Faculty of Dentistry, Thammasat University.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, 2006 [2549]-Other title: Anniversary .... Faculty of Dentistry, Thammasat University.Availability: Available for loan (2)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LG395.ก232 ธ4227 2549 (2).

ห้องสมุด:
15th anniversary คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / กองบรรณาธิการ ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ ... [และคนอื่น ๆ].

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์ | ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, 2554 [2011]Other title: 15 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก232 ธ4225 2554 (1).

ห้องสมุด:
อนาคตการวิจัยชีววิทยาช่องปากในประเทศไทย : การประชุมชีววิทยาช่องปากครั้งที่ 1 / จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by การประชุมวิชาการชีววิทยาช่องปากแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 1 : 2550 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะ, 2550Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU100 .ก643 (1).

ห้องสมุด:
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการของนักศึกษาทันตแพทย์ที่คลินิกทันตกรรมนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย ธวัชชัย เมืองพิล, สุษฎา สกุลจิตตเจริญ.

by ธวัชชัย เมืองพิล | สุษฎา สกุลจิตตเจริญ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2549]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU29 .ธ562 (1).

ห้องสมุด:
เสถียรภาพสีของซี่ฟันเทียมเรซินอะคริลิก 3 ยี่ห้อ หลังผ่านกระบวนการควบคุมอุณหภูมิร้อนเย็นเป็นจังหวะ = Color stability of 3 brands of acrylic resin denture teeth after thermal cycling : วิจัยฉบับสมบูรณ์ / กาญจนาพร ชื่นชม, กนกพร หอมนาน, กัญญารัตน์ บุญยรัตน์.

by กาญจนาพร ชื่นชม | กนกพร หอมนาน | กัญญารัตน์ บุญยรัตน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555] [2012]Other title: Color stability of 3 brands of acrylic resin denture teeth after thermal cycling.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU515 .ก622 2555 (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาความต้องการด้านกิจกรรมนักศึกษาและทัศนคติของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 : รายงานการวิจัย / โดย สุมาวดี งะบุรง.

by สุมาวดี งะบุรง.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : หน่วยกิจการนักศึกษา คณะฑันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2551]Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LB3607 .ส74 2551 (1).

ห้องสมุด:
การตอบสนองในห้องปฏิบัติการต่อยาต้านเชื้อราของเชื้อราแคนดิดาในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ติดเชื้อราแคนดิดาในช่องปากและลำคอ = In vitro susceptibility of candida to antifungal agents in HIV-infected patients with oropharyngeal candidiasis / โดย กอบชัย ภูมิพาณิชย์, อุดม ว่องไวทองดี.

by กอบชัย ภูมิพาณิชย์ | อุดม ว่องไวทองดี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2550?] [2007?]Other title: In vitro susceptibility of candida to antifungal agents in HIV-infected patients with oropharyngeal candidiasis.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW180.5.D38 ก532 2550 (1).

ห้องสมุด:
ผลของลิพอพอลิแซ็กคาไรด์ต่อการแบ่งตัวและการรุกล้ำของเซลล์มะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ = Effects of LPS on proliferation and invasion of head and neck cancer cells : รายงานวิจัย / กรองกาญจน์ ทองรักขาว, วิชชุดา ผดุงลาภพิสิฐ, อรพรรณ ชุนประสาน.

by กรองกาญจน์ ทองรักขาว | วิชชุดา ผดุงลาภพิสิฐ | อรพรรณ ชุนประสาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555] [2012]Other title: Effects of LPS on proliferation and invasion of head and neck cancer cells.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE707 .ก452 2555 (1).

ห้องสมุด:
การวิเคราะห์เชิงปริมาณของมวลกระดูกขากรรไกรในหญิงสูงอายุและหญิงวัยหมดประจำเดือน = Quantitative analysis of jaw bone mass in aged and menopause / โดย กาญจนา ศันสนียวรรธน์, ระวีวรรณ คุณหิรัญ.

by กาญจนา ศันสนียวรรธน์ | ระวีวรรณ คุณหิรัญ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 [2007]Other title: Quantitative analysis of jaw bone mass in aged and menopause.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU101 .ก622 2550 (1).

ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n phūpūai thī dai rap kānraksā dūai thantakam rākthīam nai rōngphayābān Thammasāt Chalœ̄mphrakīat phāitai kēn kānpramœ̄n sukkhaʻanāmai chō̜ngpāk nư̄ayư̄a rō̜p rākthīam læ san kradūk rō̜p rākthīam dūai ʻuppakō̜n thāi phāp rangsī full arach stabilizer for radiograph device = Evaluation of dental implant treated patient in Thammasat Chalermprakeit Hospital in aspect of oral hygiene, peri-implant tissue and marginal bone loss by precise-modified full arach stabilizer for radiograph device / การประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียมในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้เกณฑ์การประเมินสุขอนามัยช่องปาก เนื้อเยื่อรอบรากเทียม และสันกระดูกรอบรากเทียมด้วยอุปกรณ์ถ่ายภาพรังสี full arach stabilizer for radiograph device = Evaluation of dental implant treated patient in Thammasat Chalermprakeit Hospital in aspect of oral hygiene, peri-implant tissue and marginal bone loss by precise-modified full arach stabilizer for radiograph device / จัดทำโดย ณัฐพร ศรีเจริญ, นัฐพงษ์ นาคขำพันธ์.

Nuttaporn Sīčharœ̄n. Natthaphong Nākkhamphan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Thanta Phǣtthayasāt. by ณัฐพร ศรีเจริญ | นัฐพงษ์ นาคขำพันธ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Pathum Thānī] : Khana Thanta Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2550 [2007] Publication: [ปทุมธานี] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550 [2007]Other title: Evaluation of dental implant treated patient in Thammasat Chalermprakeit Hospital in aspect of oral hygiene, peri-implant tissue and marginal bone loss by precise-modified full arach stabilizer for radiograph device.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU640 .ณ63 2550 (1).

ห้องสมุด:
ผลของปริมาณการบ้วนน้ำหลังการแปรงฟันและยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันต่อปริมาณการคงอยู่ของฟลูออไรด์ในน้ำลาย = The effect of the post-brushing rinsing procedures and fluoride concentrations in dentifrices on the fluoride retention in saliva : รายงานโครงการวิจัย / โดย พิรญา ปานสอน, วนัญญา นิยม, ดวงดาว เหมือนประสาท.

by พิรญา ปานสอน | วนัญญา นิยม | ดวงดาว เหมือนประสาท | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะทันตแพทยศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [ปทุมธานี] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555] [2012]Other title: Effect of the post-brushing rinsing procedures and fluoride concentrations in dentifrices on the fluoride retention in saliva.Availability: Available for loan (1)Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU113 .พ642 2555 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544