ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 7 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
รายงานเรื่องการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ = Electronic fund transfer / จัดทำโดย ดวงดาว ฟุ้งธีรกุล ... [และคนอื่นๆ].

by ดวงดาว ฟุ้งธีรกุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT961 .ร64 (1).

ห้องสมุด:
ความจำเป็นของการมีกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ = The necessity of electronic funds transfer law / โดย เจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล.

by เจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547Availability: Available for loan (3)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT961 .จ753 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT961 .จ753 (1).

ห้องสมุด:
ความรับผิดของธนาคารตัวกลางในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ / โดย นิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์.

by นิตยา เมทินีวัฒนาวงศ์, 2525- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Liability of intermediary bank in electronic funds transfers system.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT961 .น634 2555 (1).

ห้องสมุด:
ปัญหาการใช้วิธีการชำระราคาในการค้าระหว่างประเทศ : กรณี Bank Payment Obligation / โดย สิริกาญจน์ แก้วธนะสิน.

Sirikan Kaewthanasin, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สิริกาญจน์ แก้วธนะสิน, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Problems concerning method of payment in international trade : Bank Payment Obligation.Availability: Available for loan (1)Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1081 .ส64 2559 (1).

ห้องสมุด:
Kotmāi rư̄ang Bitcoin, Blockchain, ICO and etc. : phrō̜m dūai khamʻathibāi phrarātchakamnot kānprakō̜p thurakit sinsap dičhithan Phō̜. Sō̜. 2561 / กฎหมายเรื่อง Bitcoin, Blockchain, ICO and etc. : พร้อมด้วยคำอธิบายพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 / ทพพล น้อยปัญญา.

Thopphon Nō̜ipanyā. by ทพพล น้อยปัญญา.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Available for loan (8)Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT961 .ท335 2561 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT961 .ท335 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT961 .ท335 2561 (2). Checked out (4).

ห้องสมุด:
Kotmāi kīeokap kānprakō̜p thurakit sinsap dičhithan (Phrarātchakamnot Kānprakō̜p Thurakit Sinsap Dičhithan Phō̜. Sō̜. 2561) / กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Edition: Phim khrang rǣk. Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Kotmāi kīeokap kānprakō̜p thurakit sinsap dičhithan Other title: กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล.Availability: : Checked out (2).

ห้องสมุด:
Khrōngkān sưksā rư̄ang kānbangkhap khadī kap sinsap dičhithan : rāingān chabap sombūn (final report) / โครงการศึกษาเรื่องการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; หัวหน้าโครงการ พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ ; นักวิจัย ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง, ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ, จุฑาพร ชัยเดชสุริยะ.

Patanaporn Kowpatanakit. Piyabutr Bunaramrueang, Piti Eiamchamroonlarp, Jutaporn Chaidejsuriya. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Wičhai Kotmāi læ Kānphatthanā. Thailand. Krom Bangkhap Khadī. by พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ | ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง, 2521- | ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ, 2530- | จุฑาพร ชัยเดชสุริยะ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา | กรมบังคับคดี.

Material type: Text Text; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Sūn, 2561 [2018] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม, 2561 [2018]Other title: Kānbangkhap khadī kap sinsap dičhithan : rāingān chabap sombūn (final report) Other title: การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report).Availability: : Checked out (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544