Refine your search

Your search returned 50 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
กระทู้ดอกทอง / คำ ผกา.

by ลักขณา ปันวิชัย, 2515-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : แพรว, 2546Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PN56.5.ส3 ล62] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: PN56.5.ส3 ล62] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN56.5.ส3 ล62] (4). Checked out (1).

Open Library:
กระทู้ดอกทอง / คำ ผกา.

by ลักขณา ปันวิชัย, 2515-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LANG&LIT PN 2013 621321] (1). Checked out (1).

Open Library:
กระบวนทัศน์สันติวิธีของปรีดี พนมยงค์? : กรณีศึกษาเรื่อง พระเจ้าช้างเผือก / สุรัยยา (เบ็ญโส๊ะ) สุไลมาน.

by สุรัยยา สุไลมาน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2544Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JZ5581 .ส74] (5), Pridi Banomyong Library [Call number: PLSC JZ 2001 366344] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JZ5581 .ส74] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: JZ5581 .ส74] (1).
Checked out (2).

Open Library:
Krasǣ khwāmkhit withī chīwit nai wannakam / กระแสความคิด วิถีชีวิตในวรรณกรรม / วาทิต ธรรมเชื้อ.

Wathit Thummachoe. Mahāwitthayālai Rātchaphat Lampāng. Khana Kharusāt. Sākhā Wichā Phāsā Thai. by วาทิต ธรรมเชื้อ | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. คณะครุศาสตร์. สาขาวิชาภาษาไทย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Lampāng : Sākhā Wichā Phāsā Thai Khana Kharusāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Lampāng, 2560 [2017] Publisher: ลำปาง : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4200.5 .ว585 2560] (1).

Open Library:
Konlayut Čhō Chō : rǭpkhǭp detkhāt chīapkhom / กลยุทธ์โจโฉ : รอบคอบ เด็ดขาด เฉียบคม / ไป่ลี่หมิง เรียบเรียง.

Pai Lī Ming. by ไป่ลี่หมิง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Na dā, 2555 [2012]. Publisher: กรุงเทพฯ : ณ ดา, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LANG&LIT PL 2012 628027] (1).

Open Library:
Khongbēng phū yangrū din fā mahāsamut / ขงเบ้ง ผู้หยั่งรู้ดินฟ้ามหาสมุทร / ยาขอบ.

Chōt Phrǣphan, by โชติ แพร่พันธ์, 2450-2499.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Dō̜kyā, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2004 642073] (1).

Open Library:
จดหมายเหตุสามก๊ก-- ฉบับเฉินโซ่ว / ยศไกร ส.ตันสกุล.

by ยศไกร ส.ตันสกุล, 2523-.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LANG&LIT PL 2013 625263] (2).

Open Library:
Čhotmāihēt Sāmkok tǭn yǭt kunsư̄ Čhokkok / จดหมายเหตุสามก๊ก ตอน ยอดกุนซือจ๊กก๊ก / ยศไกร ส.ตันสกุล

Yotkrai Sō̜. Tansakun. by ยศไกร ส.ตันสกุล, 2523-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LANG&LIT PL 2015 665934] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL2664.ส63 ย594 2558] (1).

Open Library:
Čhiuyī : phūthom namlāi rot fā / จิวยี่ : ผู้ถ่มน้ำลายรดฟ้า / ยาขอบ.

Chōt Phrǣphan, by โชติ แพร่พันธ์, 2450-2499.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Dō̜kyā 2545, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2545, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2004 642328] (1).

Open Library:
Čhōchō phū mai yō̜m hai lōk thō̜rayot / โจโฉ ผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศ / ยาขอบ เรียบเรียง.

Chōt Phrǣphan, by โชติ แพร่พันธ์, 2450-2499.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Dō̜kyā, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2004 642068] (1).

Open Library:
Chamlæ kưn Lao Pī / ชำแหละกึ๋นเล่าปี่ / เล่า ชวน หัว

Suksan Wiwēkmēthākō̜n. by สุขสันต์ วิเวกเมธากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Preschool; Publisher: Krung Thēp... : Khlet Thai, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LANG&LIT PL 2005 630553] (1).

Open Library:
Chamlæ kưn Lao Pī / ชำแหละกึ๋นเล่าปี่ / เล่า ชวน หัว.

Suksan Wiwēkmēthākō̜n. by สุขสันต์ วิเวกเมธากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Khlet Thai, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2011 641981] (1).

Open Library:
เชย อินทรกำแหง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ, กรุงเทพการพิมพ์, 2519Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1976 37400] (1).

Open Library:
Sōraidā : tūalakhō̜n ʻItsalām sātsanikkachon nai nawaniyāi plǣ yuk rǣk khō̜ng Thai = Zoraida : a Muslim's character in the early Thai-translated novel : rāingān wičhai chabap sombūn / โซไรดา : ตัวละครอิสลามศาสนิกชนในนวนิยายแปลยุคแรกของไทย = Zoraida : a Muslim's character in the early Thai-translated novel : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วิภาพ คัญทัพ.

Wiphap Khanthap. by วิภาพ คัญทัพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Krung Thēp Thonburī, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 2557 [2014]Other title: Zoraida : a Muslim's character in the early Thai-translated novel.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2014 663868] (1).

Open Library:
Thœ̄t saksī Čhūlong / เทิดศักดิ์ศรีจูล่ง / เล่า ชวน หัว.

Suksan Wiwēkmethakō̜n. by สุขสันต์ วิเวกเมธากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Khlet Thai, 2544 [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2544 [2001]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LANG&LIT PL 2001 632509] (1).

Open Library:
Thœ̄t saksī Čhūlong / เทิดศักดิ์ศรีจูล่ง / เล่า ชวน หัว.

Suksan Wiwēkmēthakō̜n. by สุขสันต์ วิเวกเมธากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Khlet Thai, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LANG&LIT PL 2011 642322] (1).

Open Library:
นารายณ์สิบปางและพงศ์ในเรื่องรามเกียรติ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: พระนคร, โรงพิมพ์พระจันทร์, 2510Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.2.ร65 น6] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 1967 91907] (1).

Open Library:
Pœ̄t nākāk Khongbēng. phāk 1 / เปิดหน้ากากขงเบ้ง. ภาค 1 / เล่า ชวน หัว.

Suksan Wiwēkmethakō̜n. by สุขสันต์ วิเวกเมธากร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khletthai, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2554 [2011]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:
Pœ̄t nākāk Khongbēng. Phāk sō̜ng / เปิดหน้ากากขงเบ้ง. ภาคสอง / เล่า ชวน หัว.

Suksan Wiwēkmēthākō̜n. by สุขสันต์ วิเวกเมธากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khlet Thai, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2554 [2011]Availability: No items available Checked out (1).

Open Library:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)