ผลการค้นหาของคุณมี 73 รายการ บอกรับการค้นหานี้

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
|
Anti-capitalism : , a beginner's guide / โดย Tormey, Simon, การพิมพ์: Oxford : Oneworld, 2004 . vii, 184 p. , Reprint. Originally published: 2004. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [ECON HB 2004 627493] (1),

ห้องสมุด:
Between fragmentation and democracy : , the role of national and international courts / โดย Benvenisti, Eyal. การพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2017 . xx, 225 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Sanya Dharmasakti Library General Stacks [K2110 .B46 2017] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The birth of the modern world, 1780-1914 : , global connections and comparisons / โดย Bayly, C. A. | Bayly, Christopher Alan. การพิมพ์: Malden, MA : Blackwell Pub., 2004 . xxiv, 540 p. : , Reprint. Originally published: 2004. 26 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library Charnvit Kasetsiri Room [D295 .B39 2004] (1),

ห้องสมุด:
Business in a changing society : , festschrift for Peter Brabeck-Letmathe /   การพิมพ์: Zurich : Neue Zurcher Zeitung Publishing, 2014 . 295 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [MGNT HD 2014 643258] (1),

ห้องสมุด:
The butterfly defect : , how globalization creates systemic risks, and what to do about it / โดย Goldin, Ian, การพิมพ์: Princeton : Princeton University Press, 2016 . xx, 296 p. : , Reprint. Originally published: 2014. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [MGNT HD 2016 659372] (1),

ห้องสมุด:
The Cambridge world history.   การพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2015 . xix, 549 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST D 2015 658215] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The Cambridge world history.   การพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2015 . xviii, 656 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST D 2015 658239] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Changing the atmosphere : , expert knowledge and environmental governance /   การพิมพ์: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2001 . xii, 385 pages : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [ENVIR GE 2001 665659] (1),

ห้องสมุด:
China's regions in an era of globalization / โดย Summers, Tim. การพิมพ์: Abingdon, Oxon : Routledge, 2018 . 132 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HF1604 .S95 2018] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Civilization : , the six killer apps of western power / โดย Ferguson, Niall. การพิมพ์: London : Penguin Books, 2012 . xxx, 402 p.: , Reprint. Originally published: 2011. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HIST D 2012 648043] (1),

ห้องสมุด:
The crisis of global modernity : , Asian traditions and a sustainable future / โดย Duara, Prasenjit, การพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2015 . x, 328 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [ECON HC 2015 643101] (1),

ห้องสมุด:
Deleuze and world politics : , alter-globalizations and nomad science / โดย Lenco, Peter. การพิมพ์: Abingdon, [UK.] : Routledge, 2013 . xii, 220 p. : , Reprint. Originally published: 2012. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1318 .L446 2013] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Democratising globalisation : , the leverage of the Tobin tax / โดย Patomaki, Heikki, การพิมพ์: London : Zed Books, 2001 . xxiii, 260 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [HG3853 .P385] (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus General Stacks [FIN HG 2001 361711] (1), Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HG3853 .P385] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus General Stacks [FIN HG 2001 361711] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Discontent and its civilizations : , dispatches from Lahore, New York, and London / โดย Hamid, Mohsin, การพิมพ์: Haryana, India : Penguin Books, 2014 . xix, 188 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [PS3558.A42169A6 2014] (1), Pridi Banomyong Library Pakistan Corner [PS3558.A42169A6 2014] (1), Pridi Banomyong Library Pakistan Corner [PS3558.A42169A6 2014] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Economic planning and industrial policy in the globalizing economy : , concepts, experience and prospects /   การพิมพ์: Cham : Springer, 2015 . xxv, 395 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Puey Ungphakorn Library (Econ.) General Stacks [IND HD 2015 641131] (1),

ห้องสมุด:
The elephant and the dragon : , the rise of India and China and what it means for all of us / โดย Meredith, Robyn. การพิมพ์: New York : W.W. Norton, 2008 . 252 p., [16] p. of plates : , "With a new afterword"--Cover. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [HC435.3 .M47 2008] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The Emerging monoculture : , assimilation and the "model minority" /   การพิมพ์: Westport, Conn. : Praeger, 2003 . xxi, 332 p. ; 25 cm. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [SOCY HM 2003 662820] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
Food, globalization and sustainability / โดย Oosterveer, Peter. การพิมพ์: London : Earthscan, 2012 . xiv, 282 p. : รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Faculty of Journalism and Mass Communication Library General Stacks [IND HD 2012 628543] (1),

ห้องสมุด:
The future as cultural fact : , essays on the global condition / โดย Appadurai, Arjun, การพิมพ์: London : Verso Books, 2013 . viii, 328 p. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Professor Direk Jayanama Library General Stacks [JZ1318 .A67 2013] (1), Pridi Banomyong Library General Stacks [PLSC JZ 2013 661159] (1),
ชั้นหนังสือ

ห้องสมุด:
The future of (almost) everything : , the global changes that will affect every business and all of our lives / โดย Dixon, Patrick. การพิมพ์: London : Profile Books, 2015 . 344 p. , Includes index. รายการที่ห้องสมุดมี: ฉบับพิมพ์ที่พร้อมให้บริการ: Pridi Banomyong Library General Stacks [HM836 .D59 2015] (1),

ห้องสมุด:

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455