ปรับปรุงการค้นหาของคุณ

Your search returned 9 results.

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใช่หรือไม่ ตรวจสอบรายการแนะนำ
พลังงาน : เพื่อความเข้าใจ ใช้อย่างรู้ค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน / เรียบเรียง ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ; บรรณาธิการ อุษณีย์ วัฒนพันธ์.

by ธงชัย พรรณสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2543Availability: : Withdrawn (1).

ห้องสมุด:
การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศไทย กับตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าแคลิฟอเนียร์ / โดย กมลชัย ประดิษฐผลพานิช.

by กมลชัย ประดิษฐผลพานิช.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9685.ท92 ก44 (2).

ห้องสมุด:
คู่มือการคัดเลือกบริษัทจัดการพลังงานและการบริหารโครงการ / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน.

by กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : กรม, 2555 [2012]Availability: Available for loan (3)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9685.ท92 ค747 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9685.ท92 ค747 2555 (2).

ห้องสมุด:
พาวเวอร์พูล : ยุทธการปล้นค่าไฟฟ้าประชาชน / สถาบันสหสวรรษ.

by สถาบันสหสวรรษ.

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2544Availability: Available for loan (4)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.57 .พ495 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD4300.57 .พ495 (2).

ห้องสมุด:
การวัดประสิทธิภาพเทคนิคการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม = Measurement and sources of technical efficiency in Thailand gas electricity generation : case study combined cycle power plant / โดย วิทูร เจริญธรรม.

by วิทูร เจริญธรรม.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9685.ท92 ว637 (2).

ห้องสมุด:
สถานภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย / โดย สมศักดิ์ สกลกิติวัฒน์.

by สมศักดิ์ สกลกิติวัฒน์.

Material type: Text Text; Format: print Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Availability: Available for loan (2)Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)Call number: HD9685.ท92 ส45 (2).

ห้องสมุด:
ห้องสมุด:
[การแปรรูปรัฐวิสาหกิจกิจการด้านพลังงานสาขาไฟฟ้า] [วิดีทัศน์] / โดย นฤภัทร อมรโฆษิต ; โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by นฤภัทร อมรโฆษิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ.

Material type: Film Film; Type of visual material: Publication: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2544Availability: Available for reference (2)Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: VTG .น466ก64 (2). :

ทิศทางกิจการไฟฟ้า : ประเด็นที่ควรจับตามอง / ปิยสวัสดิ์ อมระนันทน์, ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน.

by ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ | ชื่นชม กรีเซน | มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม. การประชุมสัมมนา (2548).

Material type: Text Text; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, 2548Availability: Available for loan (1)Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9685.ท92 ป645 (1).

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544